Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Emin Ünüvar

Randevu Al Ahat Andican Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Biyografi

Mersin Dumlupınar Lisesinde eğitimini 1981’de tamamladıktan sonra girdiği İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1987 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. Aynı yıl İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1992 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak mezun oldu. Devlet hizmeti yükümlülüğü ve askerlik hizmetinden sonra aynı anabilim dalında 1995-2001 yılları arasında başasistan olarak hizmet verdi. Girdiği doçentlik sınavını geçerek 2001 yılında doçentlik liyakatını kazandı. Aynı anabilim dalında çalışmasına devam ederek 2007 yılında da profesörlük unvanını elde etti. Kamudaki hizmetini tamamlayarak 2016 yılı Mart ayında emekli oldu. 

Eğitim

Eğitim 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmış, çeşitli pediatri dersleri vermiş ve tez danışmanlığı görevlerini yapmıştır.

Uzmanlık & İlgi Alanları

Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları, antibiyotik kullanım ilkeleri, D vitamini ve enfeksiyon hastalıkları ile ilişkisi, ambulatuvar pediatri önde gelen ilgi alanlarıdır.

Kurs Katılımları

2006 yılında Erasmus Üniversitesi, Hollanda’da epidemiyoloji kursuna, birçok tıp kongresinde gerek yönetici gerekse de katılımcı olarak birçok kursa katılmıştır.

Makale ve Yayınları

Yayınlar

1- Emre S, Tanman F, Şirin A, Ünüvar E. Long-term prognosis of poststreptococcal acute glomerulonephritis. Turk J Pediatr 1989; 31: 19-23.                            

2- Ünüvar E, Oğuz F, Şahin K, Nayır A, Özbey H. Coexistance of VATER association and recurrent urolithiasis: a case report. Pediatr Nephrol  1998; 12: 141-143.   

3- Ünüvar E, Oğuz F, Sadıkoğlu B, Sıdal M. Calvarial tuberculosis : A case report. J Ped Child Health 1999 ; 35: 221-222.                                               

4- Ünuvar E, Oğuz F, Sıdal M, Kılıç A. Corticosteroid treatment of Bell's palsy in children. Pediatr Neurol 1999; 21: 814-816.                                         

5- Oğuz F, Çıtak A, Ünüvar E, Sıdal M. Airway foreign bodies in children. Int J Ped Otorhinolaryngol 2000; 52: 11-16.  

6- Saner G, Baysal SU, Ünüvar E, Özden T. Serum zinc, copper levels, and copper/zinc  ratios in infants with sepsis syndrome. J Trace Elem Exp Med 2000; 13:265-270.        

7- Sıdal M, Ünüvar E, Oğuz F, Cihan C, Önel D, Badur S. Age-specific seroepidemiology of hepatitis A, B, and E infections among children in Istanbul, Turkey. Eur J Epidemiol 2001; 17:141-144.   

8- Oğuz F, Akdeniz C,  Ünüvar E, Küçükbasmacı Ö, Sıdal M. Parvovirus B-19 in the acute arthropathies and juvenile rheumatoid arthritis. J Paediatr Child Health 2001; 38:358-362.                               

9- Oğuz F, Ünüvar E, Aydın D, Yılmaz K, Sıdal M. Frequency of Mycoplasma pneumoniae among atypical pneumonia of childhood.  Turk J Pediatr  2002; 44:283-288.                

10- Oğuz F, Ünüvar E, Dündar G. Gram stain in diagnosis of acute otitis  media in children. [Letter] Ped Infect Dis J 2002; 21: 986 - 987.

11- Oğuz F, Ünüvar E, Suoglu Y, Erdamar B, Dundar G, Katırcıoglu S, Sıdal M. Etiology of acute otitis media in childhood and evaluation of two different protocols of antibiotic therapy: 10day cefaclor vs. 3day azitromycin. J Pediatr Otolaryngol  2003; 67:43-51.

12- Abouhammour W, Rashed AH, Unuvar E. Group A beta-hemolytic streptococcal bacteremia. Indian J Pediatr 2004; 71:915-19.                                                                        

13- Gokalp S, Ünüvar E, Fatma Oğuz, Ayşe Kılıç and Müjgan Sıdal.A case with quadriplegic serebral palsy and cyanosis: Congenital Methemoglobinemia. Ped Neurol 2005; 33:131-133.     

14- Abalı O, Nazik H, Gurkan K, Unuvar E, Sidal M, Ongen B, Oguz F, Tuzun U. Group A beta hemolytic streptococcal infections and obsessive-compulsive symptoms in a Turkish pediatric population. Psychiatry Clin Neurosci 2006; 60:103-5.                                                 

15- Unuvar E, Ahmadov H, Kızıler A, Aydemir B, Toprak S, Ulker V, Ark C. Mercury levels in cord blood and meconium of healthy newborns and venous blood of their mothers: Clinical, prospective study. Sci Total Environ 2007; 374:60-70.                                                                   

16- Unuvar E, Devecioğlu Ö, Akçay A, Güllüoğlu M, Uysal V. Systemic form of juvenile xanthogranuloma. J Ped Hematol Oncol 2007; 29:425-7.                                                      

17- Kılıc A, Unuvar E, Tatlı B, Gokce M, Omeroglu R.Eker, Oguz F, Sıdal M. Neurological and cardiac findings in children with sydenham chorea. Ped Neurol 2007; 36:159-64.    

18- Bakir B, Unuvar E, Terzibaşoğlu E, Güven K. Atypical lung involvement in a patient with      systemic xanthogranuloma. Pediatr Radiol 2007, 37: 325-32.

19- Unuvar E, Yildiz I, Kilic A, Toprak S, Aslan SS, Aydin S, Badur S, Oguz F, Sidal M. Is Acetaminophen as Effective as an Antihistamine-Decongestant –Acetaminophen  Combination in Relieving Symptoms of Acute Nasopharyngitis in Children?  A Randomised, Controlled Trial. Int J Pediatr Otorhinolaryngol  2007; 71: 1277-1285

 20- Sidal M, Kilic A, Unuvar E, Oguz F, Onel M, Agacfidan A, Aydin A, Köksalan K, Beka H. Frequency of Clamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae Infections in Children. J  Trop Pediatr 2007; 53: 225-231.

 21- Kilic A, Unuvar E, Yıldız I, Yılmaz C, Oguz F, Sıdal M. The effectiveness of varicella vaccination during an outbreak in a children’s day-care center. Vaccine 2008; 26:3371-3372.

 22- Agaoglu L, Torun O, Unuvar E, Sefil Y, Demir D. The effects of iron deficiency anemia on congnitive function in children. Arzneimittelforschung. 2007;57(6A):426-30.

 23- Unuvar E, Yıldız I, Kılıc A, Aslan SS, Cakal B, Toprak S, Badur B, Oğuz F, Sıdal M. Viral Etiology and symptoms of Acute Upper Respiratory Tract Infections in Children. Turkish Journal of Medical Sciences 2009; 39: 29-35.

 24-Guvenc D, Gokbuget AY, Cintan S, Kara G, Cifcibasi EY, Unuvar E, Ciftci S, Keskin F, Kulekci G, Yaltirik M, Kilicoglu H. An atypical form of necrotizing periodontitis. J Periodontol. 2009 Sep;80(9):1548-53.

 25- Unuvar E, Tamay Z, Yildiz I, Toprak S, Kilic A, Aydin S, Kilic G, Guler N, Oguz F, Sidal M. Effectiveness of erdosteine, a second generation mucolytic agent, in children with acute rhinosinusitis: a randomized, placebo controlled, double-blinded clinical study. Acta Paediatr. 2010; 99(4):585-9.

26- Aydın S, Aslan I, Yıldız I, Ağaçhan B, Toptaş B, Toprak S, Değer K, Oktay MF, Unüvar E. Vitamin D levels in children with recurrent tonsillitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011; 75(3):364-7.

27-Yasa B, Agaoglu L, Unuvar E. Efficacy, Tolerability, and Acceptability of Iron Hydroxide Polymaltose Complex versus Ferrous Sulfate: A Randomized Trial in Pediatric Patients with Iron Deficiency Anemia. Int J Pediatr. 2011; 2011:524520.

28-Hatipoğlu N, Somer A, Badur S, Unüvar E, Akçay-Ciblak M, Yekeler E, Salman N, Keser M, Hatipoğlu H, Siraneci R. Viral etiology in hospitalized children with acute lower respiratory tract infection. Turk J Pediatr. 2011; 53(5):508-16.

29- Süleyman A, Gökçay G, Badur S, Aykın S, Kılıç G, Tamay Z, Unüvar E, Güler N. [Evaluation of serological status of children following hepatitis B vaccinationduring infancy]. Mikrobiyol Bul. 2012; 46(1):47-56.

30- Yildiz I, Unuvar E, Zeybek U, Toptas B, Cacina C, Toprak S, Kilic A, Aydin S. The role of vitamin D in children with recurrent tonsillopharyngitis. Ital J Pediatr. 2012; 38:25.

31- Beka H, Kilic A, Unuvar E, Onel M, Oguz F, Sidal M, Aslan S, Bozkaya E, Badur S, Agacfidan A. Frequency of common viruses in etiology of acute respiratory tract infections. Indian J Pediatr. 2013; 80(2):91-6. doi:10.1007/s12098-012-0880-z.

32- Kilic A, Ünüvar E, Sütçü M, Süleyman A, Tamay Z, Yildiz I, Oguz F, Sidal M, Güler N. Acute obstructive respiratory tract diseases in a pediatric emergency unit: evidence-based evaluation. Pediatr Emerg Care. 2012; 28(12):1321-7.

33- Kılıç A, Durmuş MS, Ünüvar E, Yıldız I, Aydın BK, Uçar A, Bundak R, Baş F, Darendeliler F, Oğuz F, Sıdal M, Yekeler E. Clinical and laboratory characteristics of children referred for early puberty: preponderance in 7-8 years of age. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012; 4(4):208-12.

34- Yildiz I, Erol OB, Toprak S, Cantez MS, Omer B, Kilic A, Oguz F, Uysalol M, Yekeler E, Unuvar E. Role of vitamin D in children with hepatosteatosis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 59(1):106-11. 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri

Türk Pediatri Kurumu

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Mezunlar Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği