Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Savaş Yalçın

Randevu Al Ahat Andican Üroloji
Erkek Cinsel Sağlığı

Biyografi

1974 İskenderun doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İskenderun’da tamamladı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Osmancık Devlet Hastanesi’nde acil hekimliğini yaptı. İhtisasını Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde tamamladı. Suşehri Devlet Hastanesi ve Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanelerinde Üroloji uzmanı olarak görev yaptı. 2 yıldır da özel sektörde üroloji uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası.

Eğitim

İlgi Alanları

Genel Üroloji(Üriner Sitem Hastalıkları ve Taşları, Prostat Hastalıkları)

Endoüroloji( RİRS, URS, TUR, Sistoskopi, Laparoskopi)

Üroonkoloji (Böbrek, Mesane, Testis ve Prostat Kanserleri)

Androloji(Erkek Kısırlığı ve Erektil Disfonksiyon)

Eğitim:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji 2010

Yabancı Dil: İngilizce

Makale ve Yayınları

Yayınlar

  1. S Albayrak, Ö Cangüven, C Göktaş, R Horuz, C Çetinel, S Yalçın. Urethral reconstruction in cases with re-do and/or primary severe urethral defects: the use of local skin flaps and buccal mucosa. Türk Üroloji Dergisi. 2008; 34(2): 231-236.Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında perkütan nefrostomi öncesi ve sonrası biyokimyasal verilerin böbrek sintigrafi verileri ile fonksiyonel rezerv açısından karşılaştırılması. Turk J Urol 2009; 35: 355-360
  2. Oktay Akca, Savas Yalcın, Rahim Horuz, Mustafa Boz, Alper Kafkaslı, Cihangir Cetınel, Cemal Goktas, Caglar Cakır, Selami Albayrak: Enigmatic Traces Determined on Radical Perineal Prostatectomy Specimens: An Anatomohistological Study. J Clin Anal Med 2014;5(5): 377-80
  3. O. Akca, S. Yalcın, R. Horuz, M. Boz, A. Kafkaslı: Radical retropubic prostatectomy: Which tissues come with prostate?  Yeni Üroloji Dergisi-The New Journal of Urology 2013;8(2):45-51
  4.  Toplum bakış açısından: cinsel yolla bulaşan hastalıklar. CETAD kongresi 2006 / İstanbul (poster sunumu)
  5. S Yalçın, O Akça, R Horuz, C Çetinel, C Göktaş, S Albayrak. Sinir koruyucu retropubik ve perineal radikal prostatektomi piyeslerinin anatomo-patolojik karşılaştırılması. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu. Antakya, Şubat 2011.
  6. S Albayrak, R Horuz, O Akça, MS Yalçın, M Balaban. Vezikorektal fistül onarımında perineal yaklaşım. 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010
  7.  S Yalçın, O Akça, R Horuz, C Çetinel, C Göktaş, S Albayrak. Sinir koruyucu retropubik ve perineal radikal prostatektomi piyeslerinin anatomo-patolojik karşılaştırılması 21. Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010.
  8.  C.Göktaş, M.Boz, Ö.Cangüven, S.Yalçın, C.Demirel, S. ALBAYRAK, İstanbul Ürolitiyazis Günleri konferansı dahilinde "İstanbul Ürolitiyazis Günleri" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk Çağı Taş Hastalığında Dorsal Lombotomi ile Açık Taş Cerrahisinin Etkinliği; 3-11 yaş arası 32 olgunun değerlendirilmesi", 8 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2009
  9. C.Göktaş, A.Selimoğlu, Ö.Cangüven, M.Boz, S.Yalçın, S. ALBAYRAK, İstanbul Ürolitiyazis Günleri konferansı dahilinde "İstanbul Ürolitiyazis Günleri" bildiri kitapçığındaki "Mesane Taşları: 95 Olgunun Etyoloji ve Tedavi Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi", 9 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2009 
  10.  S. ALBAYRAK, C.Göktaş, Ö.Cangüven, S.Yalçın, C.Çetinel, 20.Ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radikal retropubik prostatektomi sonrası erken kontinans", 435 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2008 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri:

1.Türk Üroloji Derneği(TÜD)

2.Türk Tabipler Birliği(TTB)

3. Avrupa Üroloji Derneği(EAU)