Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Neonatoloji (Yenidoğan Yoğun Bakım)

Yaklaşımımız

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklere hizmet vermektedir. Ünitemiz, yenidoğan alanında güçlü sağlık kadrosu, özel eğitimli hemşireleri, teknik donanımı ve geniş mekanı ile 24 saat hizmet vermekte, ailelerin bilgilendirilmesi ve eğitiminde gerekli olanakları sağlamaktadır.

Yenidoğan bakımında yenidoğan uzmanı yanında yeterli sayıda yetişmiş hemşire bulunması çok önemlidir. Hastaların girişim ve tedavileri yenidoğan uzmanı tarafından yürütülmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz 24. gebelik haftasından itibaren; prematüre (erken) doğan, mekanik solunum desteği ihtiyacı olan, düşük doğum ağırlığı olan, çoğul gebelik sonucu doğan, gebelik haftasına göre doğum ağırlığı düşük veya fazla olan, zor doğum sonucu oluşan organ hasarı riski yüksek olan bebeklere, yenidoğan sarılığı ve enfeksiyonu olan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Ünitemiz, hastanemizde doğan bebeklerin yanı sıra dış merkezlerde doğup yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğan bebeklere de sağlık hizmeti vermektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde; yüksek riskli gebelik ve doğumların izlenimi, tanı ve tedavi için teknikler gerektiren yenidoğanların bakım ve tedavisi, minimal dokunma uygulanması, kan değişimi, fototerapi, ventilasyon ve noninvaziv desteği yapılması, akciğer gelişimi eksik olan bebeklerde sürfaktan uygulanması, umblikal arter ve ven kateteri,santral ven kateteri uygulanması, aralıklı noninvaziv tansiyon takibi, Neonatal cerrahi gerektiren olguların pre ve postoperatif bakım, yeni tedavi yöntemleri ve yeni teknolojilerin uygulanması, ROP muayenesi ve gereğinde enjeksiyon veya lazer tedavisi, kanguru bakımı, tüm merkezlere perinatal danışmanlık hizmeti, Neonatal nakil, riskli bebeklerin uzun süreli izlenmesi. Yenidoğan sağlık hizmetini; çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk metabolizma ve endokrinolojisi'nden 24 saat tam destek alarak multidisipliner bir anlayışta yapmaktadır.

Yenidoğan bebeklerde enfeksiyondan korunmayı sağlayan lokal bağışıklık, hücresel ve humoral bağışıklık sistemi erişkine oranla yetersizdir. Bu dönemde bebekler enfeksiyona yatkındır. Yenidoğan ünitelerinde uygulanan enfeksiyon kontrol yöntemleri ile enfeksiyon oranları önemli oranda azalmaktadır. Ünitemizde giriş çıkışlarda uygulanan kontrol yöntemleri, kapasitenin dışında hasta kabulünün önlenmesi, hasta odaklı primer hemşirelik bakımının uygulanması, enfeksiyon kontrol komitesinin etkin çalışması, izolasyon ünitesinin etkin kullanımı, el yıkama, aletlerin sterilizasyonu, disposable malzeme kullanımı ve çalışanların sağlığı açısından özel önlemlerin alınması sayesinde hastane enfeksiyon oranı çok düşüktür.