Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Demet Doğan

Ahat Andican Radyoloji

Biyografi

Dr. Demet Doğan, 2000-2001 yılları arasında Çadırkaya Beldesi Sağlık Ocağı Tercan/Erzincan’da görev yapmıştır. 2001-2006 yıllarında ise Tercan Devlet Hastanesi Tercan/Erzincan’da görev yapmıştır. Doğan, 2006-2012 yıllarında Dr. Arş. Görevlisi olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmıştır. 2012 yılında ise Batman Bölge Hastanesi’nde 3 aylık görev yapmıştır. 2012-2017 yıllarında Dr. Siyami Ersek Hastanesi’nde görevini tamamlamıştır.  2021 Ekim ayından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde çalışmaktadır.

2000-2001

Pratisyen Hekim Çadırkaya Beldesi Sağlık Ocağı

2001-2006

Tercan Devlet Hastanesi

2006-2012

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012 2021

Dr. Siyami Ersek Hastanesi

 

Makale ve Yayınları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Radyoloji Derneği

 

Ulusal-Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 1. Preoperative evaluation of myometrial invasion in endometrial carcinoma: diagnostic performance of 3T MRI. Dogan D, Inan N, Sarisoy HT, Gumustas S, Akansel G, Muezzinoğlu B, Yücesoy I, Demirci A.Abdom Imaging. 2013 Apr;38(2):388-96. doi: 10.1007/s00261-012-9915-1
 2. Single right coronary artery with absence of the left main coronary artery, left anterior descending artery, and circumflex artery.Saglam M, Dogan D, Sahin S, Turkkan C, Kula O.Echocardiography. 2017 Sep;34(9):1401-1403. doi: 10.1111/echo.13576. Epub 2017 Jul 6.PMID: 2868142
 3.  The role of multislice computed tomography in the diagnosis of coronary artery fistulas.Şişman SB, Doğan D, Şahin S, Şahan H, Emre A.Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2018 Jan 9;26(1):52-57. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2018.14321. Collection 2018 Jan.PMID: 32082711
 4. Adrenal kitleyi taklit eden fokal ksantogranülomatöz pyelonefrit: Olgu Sunumu. Tosun M.,Doğan., Çakır Ö. İnan N.,Sarısoy H.T ,D. Ali ve ark.Yeni Üroloji Dergisi, 2018. Cilt 13, Sayı 1, 60 – 63
 5.  Polycystic horseshoe kidney with ruptured Stanford type B aortic dissection: Case report. Çakır Ö , Talas Z , Doğan D. Acta Med Nicomedia. 2021; 4(2): 65-67.

Bilimsel Aktivitelerde Sözlü Sunumlar

 

1. Endometrium Kanserlerinin preoperatif evrelendirilmesinde 3T MRG’nin etkinliği. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD. D.Doğan,  N. İnan,  İ. Yücesoy, G. Akansel, E. Çiftçi, A. Arslan, A. Demirci. Türk Radyoloji Derneği 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2010.

2. Böbrek anomalilerinin prenatal tanısında fetal MRG.  D. Doğan,  Y. Anık,  Ö. Çakır, N. Akhun,  M. Tosun. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2011

3.3T MRG ile Elde Edilen Sekansların Servikal Karsinomları Evrelendirmedeki Tanısal Etkinliği  N. İnan, D. Doğan, Ö. Çakır, H. Sarısoy, S. Gümüştaş, İ. Yücesoy, B. Müezzinoğlu. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster- Bildiriler

 1. . D. Doğan,  N. Akhun, . Ö. Çakır ve ark. Kongenital kistik adenomatoid malformasyon-pulmoner sekestrasyon hibrid lezyonun fetal MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 2.  D. Doğan, N. İnan,  Ö. Çakır ve ark Desmoplastik insülinoma MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 3. D. Doğan, N. İnan, Ö. Çakır ve ark. Desmopastik Vipoma MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 4.   D. Doğan,  H. Tahsin Sarısoy,  Ö. Çakır ve ark. Karaciğerde ekinokkus alveolarisin MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 5. D. Doğan,  N. Akhun, Ö. Çakır ve ark. Timik kist fetal MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 6. D. Doğan, G. Gümüştaş,  Ö. Çakır ve ark. Olgu sunumu: Nadir görülen yapışık ikizler (siyam ikizleri) Fetal MR Görüntüleri, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Private Kocaeli Akademi Hospital, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 7.  D. Doğan, N. Akhun, Ö. Çakır ve ark. Fetal MRG ile tanı alan jejunal atrezi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 8. D. Doğan, . Dr. Y. Anık,  E. Çalışkan,  E. Değer ve ark. Plesanta invazyon anomalilerinin değerlendirilmesinde fetal MR ve  Difüzyon MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011. 
 9.  D. Doğan, N. Akhun,  A. Hıdır Kayışoğlu. Kardiyak Amiloidoz MRG Bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011. 
 10.  D. Doğan,  Ö. Çakır, N. Akhun ve ark. Ankilozan spondilitte nadir görülen diz tutulumunun MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011. 
 11. D. Doğan, N. Akhun,  Ö. Çakır ve ark. Fetal MRG ile tanı alan Boscdalek hernisi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011. 
 12. D. Doğan,  Ö. Çakır, M. Tosun ve ark. Enterik kist tanısı alan mediastinal kistin radyolojik bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2012. 
 13.  D. Doğan, N. İnan, S. Dereli Bulut ve ark. Multidedektör BT ile preoperatif dönemde tanı alan paraduedonal herni, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 30. Ulusal kongresi, Antalya, 2010.
 14. N. Akhun, D. Doğan, M. Tosun ve ark. Frank-ter Hear Sendromu tanılı hastada MRG bulguları,  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011. 
 15.  Ö. Çakır, D. Doğan, N. İnan ve ark. İzole dalak metastazı gösteren akciğer tümörü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2012. 
 16. M. Tosun,D. Doğan,Ö. Çakır ve ark. Adrenal kitleyi taklit eden fokal ksantogranülomatöz pyelonefrit olgusu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.   
 17.  N. Akhun, D. Doğan, Ö. Çakır ve ark. Olgu sunumu: Frontonazal ensefaosel MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Aabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 18. Ö. Çakır, D. Doğan, P. Çakır ve ark. Uterus rudimenter horn rüptürüne bağlı intraabdominal fetus: Olgu sunumu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 19.  Ö. Çakır,  D. Doğan, A. Akça ve ark. Herniye dev hidatik kist olgu sunumu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Aabilim Dalı, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 20. Ö. Çakır,  D. Doğan,  P. Çakır ve ark. Kemik metastazı yapan nadir bir endometrial karsinom vakası. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 21.  H. Sezer,  D. Doğan, M. Tosun, N. Akhun ve ark. Memede hidatik kist MRG  bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2012.       
 22.  M. Tosun, D. Doğan, N. Zengin ve ark. Santral nörositom BT ve MR bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 23. N. İnan,  N. Akhun, Dr. D. Doğan ve ark. Çölyak hastalığı: MR Enteroklizis. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 30. Ulusal kongresi, Antalya, 2009.
 24. M. Tosun, H. Tahsin Sarısoy, N. İnan,  Ö. Çakır, D. Doğan, N. Akhun. Gastroduedonal arter psödoanevrizma rüptürü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 25.  Z. Sakçı, Y. Anık, D. Doğan ve ark. Hemolitik Üremik sendromun kraniyal tutulumunun  MR ile gösterilmesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 26.  Ö. Çakır, M. Tosun C. Düzgöl, A. Akça, D.Doğan ve ark. İntrakraniyal malign melanom metastazı olgu sunumu, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 27. M. Tosun, M. Gençtürk,  Ö.Çakır,  D. Doğan, N. Akhun ve ark. İntrasellar anevrizma, Türk Magnetik Rezonans Derneği 16. yıllık toplantısı, Harbiye, İstanbul, 2011.
 28. R.Efe İşçi, N.Akhun, H.Tahsin Sarısoy, N. İnan, D. Doğan,  H. Sezer ve ark. Karaciğer anjiyomyolipomunun US ve MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 29.  M.Tosun, Y. Anık, M. Dönmez, S. Gümüştaş, D.Doğan. Çocuklarda tümör dışı patolojilerde sanal bronkoskopinin etkinliği, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 30.  H. Sezer, N. İnan, H.Tahsin Sarısoy, S. Gümüştaş,  D. Doğan, N. Akhun, A. Demirci. Adrenal adenom ve metastazlarda ADC değerleri: farklı b değerlerine bağlı değişen ADC değerlerinin ayırıcı tanıda kullanımı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 31. Ö. Çakır, N. İnan, Sevtap Gümüştaş,D.Doğan. Radikal sistektomi sonrası izole pnil metastaz gösteren mesane tümörü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.       
 32. Z. Sakçı, Y. Anık, A.Akça, D. Doğan,M. Gençtürk. Gradenigo Sendromu MRG bulguları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Türk Radyoloji Derneği 32. Ulusal kongresi, Antalya, 2011.

33. N. Akhun, D. Doğan, Ö. Çakır,  Y. Anık, A. Demirci. “Frontonazal Ensefalosel MRG             Bulguları” P- 0937, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (2011

34..Ö. Çakır, D. Doğan, P. Çakır, M.Tosun, E. Doğer, Y.Anık, E. Çalışkan. “Uterus Rudimenter Horn Rüptürüne Bağlı İntraabdominal Fetus: Olgu Sunumu”, PB-041, TMRD 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul (2011)

  35.Ö. Çakır, D. Doğan, A. Akça, N. İnan, H. Sarısoy.” Herniye Dev Hidatik Kist Olgu Sunumu”, PB-45, TMRD 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul (2011)

36.N. Akhun, D. Doğan, Ö. Çakır, Y.  Anık, A.  Demirci “Olgu Sunumu; Frontonazal ensefalosel MRG Bulguları” , PB-131, TMRD 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul (2011)

37..N. Akhun, D.  Doğan, Ö. Çakır, M. Tosun, Y. Anık, A. Demirci, ” Frank-ter Haar Sendromu Tanılı Hastada Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Bulguları” , PB-136, TMRD 16. Yıllık Toplantısı, İstanbul (2011) ve 32. Ulusal kongresi, Antalya, (2011).

38. M. Tosun, H. Sarısoy, N. İnan, Ö. Çakır, D. Doğan, N. Akhun, “Gastroduedonal Arter Pseudorüptürü” P-0057, Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (2011)

39.Ö. Çakır, N. İnan, S. Gümüştaş, D. Doğan. “Radikal Sistektomi Sonrası İzole Penil Metastaz Gösteren Mesane Tümörü” P- 0083, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (2011)

40.Ö. Çakır, D. Doğan, T. Şimşek, N. İnan, Z. Utkan. “İzole Dalak Metastazı Gösteren Akciğer Tümörü” P-0098,  32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (2011)

41. D.Doğan,S.Bora Şişman,S.Şahin,S.Yazıcı,A.Emre Olgu Sunumu: Koroner arterlerden beslenen ve pulmoner konusa fistül ile drene olan vasküler malformasyonun klinik-radyolojik bulguları(34.Ulusal Radyoloji Kongresi/2013)

42. D.Doğan,S.Bora Şişman,B.Özçınar,S.Şahin,N.Erol,R.Dedeoğlu Olgu Sunumu: Aort Koarktasyonu-Psödokoarktasyonu Ayırıcı Tanısında BTA'nın Rolü (34.Ulusal Radyoloji Kongresi/2013)

43.Seviye Bora Şişman Demet Doğan Abdullah Kemal Tuygun Sinan Şahin, Barış Güngör. Tip 1 Aort Diseksiyonu Nedeniyle Aort Replasmanı Yapılan Olguda Komplikasyonların Tesbiti ve Takibinde Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi'nin Yeri(34.Ulusal Radyoloji Kongresi/2013)

44. Seviye Bora Şişman, Demet Doğan, Sinan Şahin, Ayhan Çevik, Ahmet Çelebi
 Kompleks Konjenital Karidyovasküler Anomali Olgusu (34.Ulusal Radyoloji Kongresi/2013)

45. Demet Doğan, Seviye Bora Şişman, Sinan Şahin, Barış Güngör, Fikri Yapıcı, Yücesin Arslan. Olgu Sunumu: Sağ Atriyal Lokalizasyonlu Kardiyak lipomun Radyolojik ve Klinik bulguları. (34.Ulusal Radyoloji Kongresi/2013)

46. Seviye Bora Şişman, Demet Doğan, Sinan Şahin, Neslihan Kıklıpınar, Ahmet Çelebi.
İzole supravalvüler pulmoner stenoız ve ana pulmoner arter dilatasyonu :Olgu sunumu (35.Ulusal Radyoloji Kongresi/2014)

47. Demet Doğan, Seviye Bora Şişman, Sinan Şahin, Yavuz Şensöz. Olgu Sunumu:İnsidental olarak saplanan koroner arter by-pass greft anevrizmasının BT bulguları (35.Ulusal Radyoloji Kongresi/2014)

48. Demet Doğan, Seviye Bora Şişman, Sinan Şahin, Mustafa Orhan Bulut, Ahmet Çelebi
Olgu Sunumu:Konjenital Kompleks Kardiyak Anomali Tanısında BT Anjiyografinin Etkinliği (35.Ulusal Radyoloji Kongresi/2014)

49. Seviye Bora Şişman, Demet Doğan, Serap Aykut Ata, Sinan Şahin, Gökçen Orhan
İntrakardiyak Trombüs tanısında ve eşlik eden komplikasyonların değerlendirilmesinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi aniyografinin rolü:Olgu Sunumu
(35.Ulusal Radyoloji Kongresi/2014)

50. Demet Doğan, Seviye Bora Şişman, Sinan Şahin, Ahmet Çelebi, İlker Yücel
  Olgu Sunumu: Desenden Aorta-paravertebral venler arasındaki Arteriyovenöz fistülün BTA bulguları /36.Ulusal Radyoloji Kongresi/2015)

51.Seviye Bora Şişman,Demet Doğan,Sinan Şahinve ark., Olgu Sunumu:Kompleks Kardiyovasküler Anomali BTA Bulguları (36.Ulusal Radyoloji Kongresi/2015)