Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Emb. Ender Yalçınkaya Kalyan

Randevu Al Ahat Andican Embriyoloji

Biyografi

Embriyolog Ender Yalçınkaya Kalyan 1981 yılında doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra 2004-2007 yılları arasında Bahçeci Sağlık Grubu’nda çalışmıştır. 2008-2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi’nde Labaratuvar Sorumlusu olarak görev almıştır. 2013 yılında Çek Cumhuriyeti’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. 2014 yılında kalite kontrol sorumlusu olarak Eurofertil Tüp Bebek Merkezi’nde çalışmıştır. Sakarya Adatıp Hastanesi’nde Labaratuvar Sorumlusu olarak görevini sürdürmüştür. 2022 Şubat ayından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Embriyoloji bölümünde göreve başlamıştır.

Eğitim

1992-1999

K.D.Z Ereğli Anadolu Lisesi

1999-2004

     Moleküler Biyoloji ve Genetik – Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye   

2008-2010

         Tıbbi Biyokimya A.D. – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye 

Yabancı diller

 • İleri seviyede İngilizce
 • Orta seviyede Almanca
 • Orta seviyede İspanyolca

Klinik iş tecrübesi

 • 2022
 • ÜYTE Laboratuvarı sorumlusu, Kurtköy Adatıp Hastanesi, İstanbul
 • 2018
 • ÜYTE Laboratuvarı sorumlusu, Sakarya Adatıp Hastanesi, Sakarya
 • 2014
 • ÜYTE Kalite Kontrol sorumlusu, Eurofertil Tüp Bebek Merkezi, Istanbul
 • 2013
 • Araştırmacı, South Bohemia Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti                 
 • 2008-2012
 • Embriyoloji Laboratuvarı sorumlusu, Kocaeli Üniversitesi
 • 2004-2007
 • Klinik embriyolog, Bahçeci Sağlık Grubu,  İstanbul       

Makale ve Yayınları

Makaleler ve Bildiriler 

 1. Çaliskan E, Yalcinkaya E. Empty Follicle or Not? A Case Report. GORM 2010; 16(2): 112-114.
 2. Yalcinkaya E., Cekmen M.B., Budak O, Caliskan E. Effect of follicular fluid NO•, MDA and GSH levels on in vitro fertilization outcomes. JTGGA 2013; 14(3):136-141.
 3. Yalcinkaya E., Caliskan E, Budak O.  In vitro maturation may prevent the cancellation of in vitro fertilization cycles of poor responder patients: a case report. JTGGA 2013; 14: 235-237.
 4. Expression of Trophinin and dipeptidyl peptidase IV in endometrial co-culture in the presence of embryos: A comparative  Immunohistochemical Study.   Elif Gelenli Dolanbay, Melda Yardimoglu, Ender Yalcinkaya, Yusufhan Yazir, Ayça Aksoy, Erdal Karaoz, Eray Caliskan. Molecular Medicine Reports 2016; DOI: 10.3892/mmr_xxxxxx
 5.  The Frequency of Embryo Multinucleation Detected By Time-Lapse System and Its Impact on Pregnancy Outcome. Ergin E.G., Caliskan E, Yalcinkaya E, Oztel Z, Cokelez K, Ozay A, Ozornek H. Fertil Steril 2014 Oct;102(4):1029-1033.
 6. Reproducibility of a time-lapse embryo selection model based on morphokinetic data in a sequential culture media setting. Yalcinkaya E, Ergin EG, Caliskan E, Oztel Z, Ozay A, Ozornek H. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014; 15(3): 156–160.
 7. Evaluation of the effect of STZ-induced diabetes on oocyte morphology & subsequent embryo development in superovulated mice. Budak O, Yalcinkaya E, Ceylan S, Alyuruk B, Caliskan E. Journal of Animal and Veterinary Advances 2016
 8. İnsan Endometrial Stromal Kök Hücrelerinin İzolasyonu ve in vitro Karakterizasyonu. E. Karaöz, E.Çalışkan, A. Aksoy, S. Ayhan, ZS. Genç, G. Gacar, E. Yalçınkaya, A.E. Sarıboyacı. Bildiri, 8. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir.
 9.  İnsan Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür ortamında embriyo varlığına verdikleri yanıtın immünohistokimyasal olarak araştırılması. Elif Gelenli, Melda Yardımoğlu, Eray Çalışkan, Erdal Karaöz, Ender Yalçınkaya, Yusufhan Yazır. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010 (TSRM 2010), Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir. Poster Bildiri dalında birincilik ödülü kazanmıştır.
 10. Diyabetin kontrollü ovarian stimülasyon uygulanmış fare oosit ve embriyolarının üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Özcan Budak, Süreyya Ceylan, Eray Çalışkan, Ender Yalçınkaya,  Yusufhan Yazır. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010 (TSRM 2010), Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Seminerler ve Sertifikalar

 • Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası                           
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
 • IVF Başarısının Optimizasyonu, Embriyo Kültürü, Kalite Kontrol  ve Vitrifikasyon Eğitimi,  Göteborg, İsveç
 • Blastokist kültürü ve embriyo vitrifikasyonu eğitimi Cork, İrlanda
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiği’nde İkinci Epidemiyoloji ve  Biyoistatistik Kursu, İstanbul
 • II. Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve Endometrium-Embriyo Kokültürü Uygulamaları Kursu  
 • Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı  Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
 • İn vitro matürasyon ve Oosit Vitrifikasyonu Eğitimi Montreal, Quebec, Kanada
 • Avrupa’da geçerli klinik embriyolog sertifikası, ESHRE
 • Avrupa’da geçerli kıdemli embriyolog sertifikası, ESHRE

    Üye Olunan Kuruluşlar

 •  ESHRE (Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği)
 •  TSRM (Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği)
 •  Klinik Embriyoloji Derneği