Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Uzm. Dr. Günay Tezcan

Ahat Andican Anestezi ve Reanimasyon

Biyografi

7 Haziran 1979 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Başladığı tıp fakültesi eğitimini, 2003 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 2007-2011 yılları arasında ihtisas eğitimini, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman oldu.

Eğitim

Eğitim

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestesziyoloji ve Reanimasyon

Yabancı Dil

İngilizce

İspanyolca

Makale ve Yayınları

Yayınlar

 • CİDDİ HİPERKALSEMİNİN HEMODİYALİZLE TEDAVİSİ

Numan Görgülü, Oktay Olmuşçelik, Günay Tezcan, Burcu Hızarcı, Gamze Canpolat, Hüseyin Öz

VIII. Çapa Nefroloji Günleri, 2016

 • KARBAMAZEPİN İNTOKSİKASYONU VE HEMODİYALİZLE TEDAVİSİ Numan Görgülü¹, Gamze Canpolat², Burcu Hızarcı², Günay Tezcan², Hüseyin Öz²

VIII. Çapa Nefroloji Günleri, 2016

 • Perioperative anesthesia-related complications

Karaaslan, P.; Darcin, K.; Unlukaplan, A.; Tezcan, G.; Kose, E. A.; Oz, H.- ARTICLE in European Journal of Anaesthesiology:June 2014 - Volume 31 - Issue - p 250

 • Our anaesthesia experiences outside the operating room

Unlukaplan, A.;  Darcin, K.;  Karaaslan, P.; Ozgur, S.; Tezcan, G.; Tercan, E. ARTICLEinEUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 31:28 · JUNE 2014

 • Yoğun bakımda başarılı Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM) tedavisi,

Cem Erdoğan, Burcu Hızarcı, Özge Arıcı, Günay Tezcan, Nesrin Ahu Aslan, Deniz Kızılaslan, Hüseyin Öz. TARK  2015 Poster

 • Farklı Klinikle Karşımıza Çıkan Miliyer Tüberküloz Olgusu,

Günay Tezcan, Burcu Hızarcı, Habibe Gamze Canpolat, Nesrin Ahu Aslan, Hüseyin Öz. TARK 2015 Sözlü Sunum

 • Deskmedotimidin ile bilinçli sedasyon uygulanan olgularda minimal invazif spinal cerrahi deneyimlerimiz,

Emine Arzu Köse, Cenk İlham, Günay Tezcan, Işılay Ayar, Akın Uğraş.TARK 2015 Sözlü sunum

 • Resting-state EEG study of hypoxic coma patients: A preliminary Report, Yamanoglu M, Hanoglu L, Erdogan C, Hizarci B, Yildiz S, Tezcan G, Kızılaslan D, Canpolat G, Toprak G, Oz H, Helvaci N
 • Yirmi Haftalık Gebeliği Olan Hastada Akut  Apendektomi İçin Anestezi Yönetimi, B. Cankaya, G. Tezcan - Sözlü Sunum 19. Uludağ Kış Sempozyumu 2013
 • Acute Iron Poisoning in Adult Male,

G. Tezcan, B.Cankaya-Poster Sumunu 19. Uluslarası Yoğun Bakım Sempozyumu, İstanbul

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları

 • Nisan 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı, Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü 2. Sempozyumu
 • Şubat 2013 Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu, Adana
 • Mart 2013 European Resuscitation Council , İleri Yaşam Desteği Kursu , İstanbul
 • Nisan 2013 Rejyonel Anestezi Derneği, Rejyonel Anestezi Eğitici Eğitimi Kursu-İleri Düzey, Kocaeli
 • Nisan-Haziran 2013 SAHUMER, Sağlık Hukuku Sertifika Programı, İstanbul
 • 2015 TARD Bronkoskopi Kursu, Antalya