Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah

Randevu Al Ahat Andican Göğüs Hastalıkları
Uyku Laboratuvarı
Sigara Bırakma Polikinliği

Biyografi

06.09.1979 Üsküp – Makedonya’da doğdu. İlkokul ve lise eğtimini Türkçe anadilinde Üsküp’te tamamladı. 2007 yılında Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinden Tıp doktoru ünvanını aldı. 2007 – 2012 yılları arasında Üsküp’te aile hekimi olarak çalıştı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı ünvanını aldı. 2016 Aralık ayından itibaren Okan Üniversitesi Tıp.Fak. Göğüs Hastalıkları ABD da Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 

Eğitim

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları: Göğüs Hastalıkları Uzmanı:

 • Tanısal bronkoskopi,
 • KOAH,
 • Astım,
 • Bronşektazi,
 • Kistik Fibroz,
 • Sarkoidoz,
 • Tüberküloz,
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları,
 • Uyku Bozuklukları.

Uzmanlık tezi

Yetişkin Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Hastalarında İmmün Yetmezlik Sıklığı

Eğitim :

2007  Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu

2016  yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı ünvanını aldı.

Yabancı Dil: İngilizce, Makedonca, Sırpça-Hrvatça, Arnavutça, Boşnakça

Makale ve Yayınları

Yayınlar :

Uzmanlık tezi : Yetişkin Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazi Hastalarında İmmün Yetmezlik Sıklığı

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.  Canan Cimşit, Melahat Bekir, Sait Karakurt, Emel Eryüksel, KOAH’ta diyafram kalınlığının ultrasonografi ile değerlendirilmesi – Marmara Medical Journal 2016; 29:8-13

Yurtiçi  Poster Bildirileri

1) Melahat Bekir, Şehnaz Olgun Yıldizeli, Derya Kocakaya, Hüseyin Arıkan,  Emel Eryüksel, Berrin Bağcı Beyhan Yetişkin Non Kistik Fibrozis Bronşektazi Hastalarında Vitamin D düzeyi ile Akciğer Fonksiyonları, Klinik İndeksler, Anksiyete- Depresyon Semptomları Arasındaki İlişki – Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi -  Belek, Türkiye 2016

2) Melahat Bekir, Derya Kocakaya , Şehnaz Olgun , Berrin Bağcı Ceyhan Aktif Kanaması Olan Vena Cava Superior Sendromuna Yol Açan Venöz Tromboz Olgusunda Antikoagülan Tedavi Yaklaşımı – Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi – Belek, Türkiye 2015

3) Melahat Bekir, Berrin Bağcı Ceyhan Rivaroxaban ile Antikoagülasyon Sonrası Gelişen Hayattı Tehdit Eden Kanamalar : İki Olgu Sunumu, Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi – Belek, Türkiye 2015

4) Melahat Bekir, Canan Cimşit, Hüseyin Arıkan, Derya Kocakaya, Şehnaz Olgun, Semiha Emel Eryüksel, Sait Karakurt , KOAH Hastalarında Diyafram Kalınlığı ve Semptomlarla İlişkisi

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi – Belek, Türkiye 2014

Yurtdışı Poster Bildirileri

1) Melahat Bekir, Şehnaz Olgun Yıldızeli, Derya Kocakaya, Hüseyin Arıkan, Emel Eryüksel, Berrin Bağcı Ceyhan, The Relationship Between Vitamin D Level and Lunf Fonction, Severity and Clinical Indices, Depression and Anxiety Symptoms in Adult Patients With Non- Cystic Fibrosis Bronchiectasis , ATS Conference 2016 - San Francisco , California 2016

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katlımları :

 • Temel Mekanik Ventilasyon ve Yoğun Bakım Kursu
 • Solunum Sistemi Radyolojisi Kursu
 • Torasik ve Endobronşial Ultrasonografi Kursu
 • Türk Toraks Derneği XIV. Kış Okulu
 • Solunum Fonksiyon testleri Kursu
 • Uyku bozuklukları Kursu

Kurum Üyelikleri: Türk Toraks Derneği üyeliği, ERS üyeliği