Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Mesut Şener

Ahat Andican Ağrı Polikliniği (Algoloji)
Anestezi ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Üniteleri
Palyatif Bakım Merkezi

Biyografi

Tıp eğitimini, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak, ihtisas eğitimini Anestezi ve Reanimasyon üzerine yapmıştır. 2002 yılında Anestezi Uzmanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 2009-2014 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde Doç. Dr. Olarak çalışmıştır. 2011 yılı itibariyle Algoloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2014-2016 yılları arasında  Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör olarak görev yapmıştır. “Böbrek vericilerinde genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezi uygulamasının greft böbrek fonksiyonları üzerine etkisi” konulu tezi bulunmaktadır. 2016 Aralık ayı itibariyle Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak hizmet vermektedir.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı: Böbrek vericilerinde genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezi uygulamasının greft böbrek fonksiyonları üzerine etkisi.

Sertifikalar:       

        - Tıp eğitimi eğiticilerin eğitimi sertifikası

        -  Tıp eğitimi müfredat geliştirme sertifikası

İdari Görevler :

       -  Ameliyathaneden sorumlu anestezi uzmanı (2004 - 2016)

       -  Genel mortalite kurulu üyeliği (2007 - 2008)

       -  Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği (2007 - 2010)

       -  Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı (2016 - )

Eğitim

Tıbbi İlgi Alanları

Kardiyovasküler anestezi

Kadın doğum anestezisi ve ağrısız doğum

Pediyatrik anestezi, yenidoğan anestezisi

Zor hava yolu

Yoğun bakım

Derin hipotermi

Ameliyat sonrası ağrı tedavisi

Makale ve Yayınları

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Sener M. Preemptive analgesia for acute postoperative pain management in children. Pediatric Anesthesia, 8:856 (2016).

A2. Sener M. Laryngeal mask airway for transsternal thymectomy in myasthenic patients. Indian J Anaesth, 60:446 (2016).

A3. Özmete O, Sener M, Çalışkan E, Arıboğan A. Application of spinal anesthesia in a pediatric patient with Duchenne's muscular dystrophy. Ağrı Degisi, 28:113-117 (2016)

A4. Sener M, Kocum A, Caliskan E, Yilmaz I, Caylakli F, Aribogan A. Administration of paracetamol versus dipyrone by intravenous patient-controlled analgesia for postoperative pain relief in children after tonsillectomy. Braz J Anesthesiol, 65:476-482 (2015).

A5. Sener M. “Supraclavicular subclavian vein catheterization is still forgotten.” Pediatric Anesthesia, 24:342-3 (2014).

A6. Koçum A, Sener M, İzmirli H, Haydardedeoglu B, Arıboğan A. “Günübirlik operatif histerektomi sonrası intravenöz parasetamol ve deksketoprofen trometamol’ün analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma.” Agri, 26:15-22 (2014).

A7. Çöloglu H, Özkan B, Sener M, Uysal AÇ, Borman H. The management of non-melanocytic skin malignancies of the scalp and calvarium. Indian J Plast Surg, 47:36-42 (2014)         .

A8. Bozdogan Ozyilkan N, Kocum A, Sener M, Caliskan E, Tarim E, Ergenoglu P, Aribogan A. “Comparison of intrathecal levobupivacaine combined with sufentanil, fentanyl, or placebo for elective caesarean section: a prospective, randomized, double-blind, controlled study.” Current Therapeutic Research, 75:64-70(2013).

A9. Caliskan E, Sener M, Kocum A, Ozyilkan NB, Ezer SS, Aribogan A. “The efficacy of intravenous paracetamol versus dipyrone for postoperative analgesia after day-case lower abdominal surgery in children with spinal anesthesia: a prospective randomized double-blind placebo-controlled study.” BMC Anesthesiol, 13:34 (2013).

A10.Sener M. “Left molar approach of laryngoscopy for pediatric patients with uncorrected cleft palate” Pediatric Anesthesia, 23: 962-3 (2013).

A11.Sener M. “Supraclavicular subclavian vein approach for central venous catheterization is a safe and preferable method also in pediatric patients.” Paediatric Anaesthesia, 22: 506-7 (2012).

A12.Sener M. “Spinal anesthesia is a valid alternative to other anesthetic approaches for children with neuromuscular disease and dexmedetomidine sedation is a safe method for pediatric regional anesthesia”. Pediatric Anesthesia, 22:597-8 (2012).

A13.Kocum AI, Sener M, Caliskan E, Bozdogan N, Micozkadioglu D,Yilmaz İ, Aribogan A. “Intravenous paracetamol and dipyrone for postoperative analgesia after day-case tonsillectomy in children: a prospective, randomized, double blind, placebo controlled study.” Braz J Otorhinolaryngol, 79: 89-94 (2013).

A14.Bozdogan Ozyilkan N, Kocum A, Sener M, Caliskan E, Tarim E, Ergenoglu P, Aribogan A. “Comparison of intrathecal levobupivacaine combined with sufentanil, fentanyl, or placebo for elective caesarean section: a prospective, randomized, double-blind, controlled study.” Regional Anesthesia and Pain Medicine, 38: Number 5, Supplement 1: 223-223 (2013).

A15.Kocum A, Sener M, Akin S, Aribogan A. “Spinal anesthesia under sedation using propofol and ketamine for laparoscopic cholecystectomy in a patient during 13th week of gestation.” Journal of Anesthesia, 26:634–635 (2012).   

A16.Kocum A, Sener M, Caliskan E, Bozdogan N, Atalay H, Aribogan A. “An Alternative Central Venous Route for Cardiac Surgery: Supraclavicular Subclavian Vein Catheterization.” J Cardiothorac Vasc Anesth., 25: 1018-23 (2011).

A17.Çalışkan E, Sener M, Koçum A, Bozdoğan N, Arıboğan A. “Pediyatrik hastalarda spinal anestezi deneyimlerimiz.” Ağrı Dergisi, 23: 100-106 (2011).

A18.Sener M, Caliskan E, Bozdogan N, Kocum A, Oner SS, Atalay H, Kayhan Z. “Thoracic Epidural Anesthesia and Blood Glucose Levels in Diabetic Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass Under Insulin Infusion According to the Portland Protocol.” Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 118:190-194 (2010).

A19.Kocum A, Sener M, Caliskan E, Izmirli H, Tarim E, Kocum T, Aribogan A. Epidural anesthesia for caesarean section in a patient with severe mitral stenosis and pulmonary hypertension. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 24: 1022-3 (2010).                                                                             

A20.Kocum A, Sener M, Calıskan E, Aribogan A. Anesthethic management for a child with unknown type of Limb girdle muscular dystrophy. Pediatric international, 52: e37-8 (2010).

A21.Sener, M., A. Bilen, N. Bozdogan, D. Kilic ve G. Arslan, “Laryngeal mask airway insertion with total intravenous anesthesia for transsternal thymectomy in patient with myasthenia gravis: report of 5 cases”, J Clin Anesth, 20:206-9 (2008).

A22.Caliskan E, Sener M, Kocum A, Aribogan A. Duchenne muscular dystrophy: how I do it? Regional or general anesthesia? Paediatr Anaesth, 19:624-5 (2009).

A23.Bozdogan N, Caliskan E, Kocum A, Sener M, Aribogan A. Anesthetic considerations in a child with a diagnosis of nasopharynx carcinoma who was on radiotherapy after induction chemotherapy with mucositis toxicities. Paediatr Anaesth, 18:1222-4 (2008).

A24.Kocum A, Sener M, Kocum HT, Caliskan E, Bozdogan N, Izmirli H, Aribogan A. Anesthetic management of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula repair in a newborn with tricuspid atresia. Paediatr Anaesth, 18:1238-9(2008).

A25.Caliskan E, Bozdogan N, Kocum A, Sener M, Aribogan A. Anesthetic management of adenotonsillectomy in a child with bidirectional superior cavapulmonary shunt. Paediatr Anaesth,18:996-7(2008).

A26.Bozdogan N, Sener M, Caliskan E, Kocum A, Aribogan A. A combination of ketamine and dexmedetomidine sedation with caudal anesthesia during incarcerated inguinal hernia repair in three high-risk infants. Paediatr Anaesth, 18:1009-11(2008).

A27.Bozdogan N, Sener M, Yavuz H, Yilmazer C, Turkoz A, Arslan G. Retropharyngeal submucosal dissection due to nasotracheal intubation. B-ENT, 4:179-81(2008).

A28.Donmez A, Isguzar AR, Sener M, Ozcobanoglu S, Oktay K, Atalay H, Akpek E. Gastrointestinal complications in patients undergoing open heart surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 22; Supplement 3:49 (2008).

A29.S Akin, A Aribogan, E Eker, M Acil, H Ulger, P Poyraz, P Ergenoglu, O Yalcin Cok, M Sener, G Ozkoc.“Total hip artroplasty under spinal anesthesia with low-dose dexmedetomidine in chronic renal failure patients: a primarily clinical evaluation.” Regional Anesthesia and Pain Medicine, 33; Issue 5 supplement 1: e61 (2008).                                     

A30.Bozdogan N, Sener M, Bilen A, Turkoz A, Donmez A, Arslan G. “Does left molar approach to laryngoscopy make difficult intubation easier than the conventional midline approach?” Eur J Anaesthesiol, 25:681-4 (2008).                       

A31.Yilmaz I, Caylakli F, Yilmazer C, Sener M, Ozluoglu LN. “Correlation of diagnostic systems with adenoidal tissue volume: a blind prospective study.” Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 72: 1235-40 (2008).                                                        

A32.Sener, M., C. Yilmazer, I. Yilmaz, N. Bozdogan, C. Ozer, A. Donmez ve G. Arslan, “Efficacy of lornoxicam for acute postoperative pain relief after septoplasty: a comparison with diclofenac, ketoprofen and dipyrone”, J Clin Anesth, 20: 103-8 (2008).                                                                                                   

A33.Zeyneloglu, P., A. Donmez ve M. Sener, “Sevoflurane induction in cyanotic and acyanotic children with congenital heart disease”, Adv Ther., 25: 1-8 (2008).

A34.Yilmaz, I., C.A. Cagici, L.N. Ozluoglu, B. Akkuzu, N. Ozgirgin, M. Sener ve A. Atas, “Effects of various densities of middle ear fluids on acoustic immittance experimental study”, J Otolaryngol Head Neck Surg, 37: 130-6 (2008).

A35.Caliskan, E., A. Turkoz, M. Sener, N. Bozdogan, O. Gulcan ve R. Turkoz. “A Prospective randomized double-blind study to determine the effect of thoracic epidural neostigmine on postoperative ileus after abdominal aortic surgery”, Anesthesia and Analgesia, 106: 959 - 964 (2008).                                    

A36.Sener, M., C. Yilmazer, I. Yilmaz, E. Caliskan, A. Donmez ve G. Arslan, “Patient-controlled analgesia with lornoxicam vs. dipyrone for acute postoperative pain relief after septorhinoplasty: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study”, European Journal of Anaesthesiology, 25: 177-182 (2008).

A37.Calışkan E, Koçum A, Sener M, Bozdoğan N, Arıboğan A. Caudal epidural anesthesia for a 2-year old child with congenital myasthenia gravis. Ağrı Dergisi, 20: 49-52 (2008).

A38.Caliskan E, Turkoz A, Sener M, Bozdogan N, Gulcan O, Turkoz R. The effect of thoracic epidural neostigmine on postoperative ileus after abdominal aortic aneurysm surgery. Regional Anesthesia and Pain Medicine, 32 Issue 5S: Pages 44 (2007).                                                                                   

A39.Kocum, A., M. Sener, N. Bozdogan, A. Turkoz ve G. Arslan, “Spinal anesthesia for inguinal hernia repair in 8-year-old child with myasthenia gravis”, Pediatric Anesthesia, 17: 1220-1221 (2007).

A40.Ozer, C., F. Ozer, M. Sener ve H. Yavuz, “A forgotten gauze pack in the nasopharynx: an unfortunate complication of adenotonsillectomy”, Am. J. Otolaryngol., 28: 191-193 (2007).

A41.Kocum, A., A. Turkoz, H. Ulger, M. Sener ve G. Arslan, “Ropivacaine 0.25% is as effective as bupivacaine 0.25% in providing surgical anaesthesia for lumbar plexus and sciatic nerve block in high-risk patients: preliminary report”, Anaesthesia and Intensive Care, 35: 510-514 (2007).                                  

A42.Pektas, Z.O., M. Sener, B. Bayram, T. Eroglu, N. Bozdogan, A. Donmez, G. Arslan ve S. Uckan, “A comparison of pre-emptive analgesic efficacy of diflunisal and lornoxicam for postoperative pain management: a prospective, randomized, single-blind, crossover study”, International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 36: 123-127 (2007).                                                           

A43.Yilmazer, C., M. Sener, I. Yilmaz, A.N. Erkan, C.A. Cagici, A. Donmez, G. Arslan ve L.N. Ozluoglu, “Pre-emptive analgesia for removal of nasal packing: A double-blind placebo controlled study”, Auris Nasus Larynx, 34: 471-475 (2007).         

A44.Türköz, A., R. Türköz, Ö. Gülcan, M. Şener, T. Kızıltan, E. Çalışkan, N. Bozdoğan ve G. Arslan, “Wake-up test after carotid endarterectomy for combined carotid-coronary artery surgery: A case series”, Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 21: 540-546 (2007).                                                              

A45.Aslan. S., I. Yilmaz, N. Bal, M. Sener, R. Butros, B. Demirhan, L.N. Ozluoglu, “Investigation of Helicobacter pylori in tonsillary tissue with pronto dry® test and pathologic examination”, Auris Nasus Larynx, 34: 339-342 (2007).

A46.Çalışkan, E., M. Şener, T.Z. Nursal, K. Çalışkan, A. Türköz ve T. Bağış, “Thoracic epidural anesthesia and analgesia for gastric resection at 26 week pregnant woman.”, Ağrı Dergisi, 18: 20-23 (2006).

A47.Oguzkurt, L., F. Tercan ve M. Sener, “Successful endovascular treatment of iliac vein compression (May-Thurner) syndrome in a pediatric patient”, Cardiovasc. Intervent. Radiol., 29: 446-449 (2006).

A48.Yılmaz, İ., M. Şener, H. Yavuz, C. Yılmazer, A.N. Erkan, C.A. Çağıcı, S. Gencay, E.E. Çalışkan ve L.N. Özlüoğlu, “Postoperative pain management in clinics of otolaryngology”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 16: 1-6 (2006).

A49.Sener, M., A. Torgay, E. Akpek, A. Aktas, T. Colak, H. Karakayali, G. Arslan ve M. Haberal, “The effect of anesthetic technique on early postoperative renal function after donor nephrectomy: A preliminary report”, Transplantation Proceedings, 37: 2023-2027 (2005).

A50.Sener, M., Z.O. Pektas, I. Yilmaz, A. Turkoz, S. Uckan, A. Donmez ve G. Arslan, “Comparison of preemptive analgesic effects of a single dose of nonopioid analgesics for pain management after ambulatory surgery: A prospective, randomized, single-blind study in Turkish patients”, Current Therapeutic Research-Clinical and Experimental, 66: 541-551 (2005).

A51.Yilmazer, C., M. Sener ve I. Yilmaz, “Bilateral giant posterior laryngeal granulomas with dyspnea: a rare complication of endotracheal intubation”, Anesthesia and Analgesia, 101: 1881-1882 (2005).

A52.Sener, M., A. Torgay, E. Akpek, T. Colak, H. Karakayali, G. Arslan ve M. Haberal, “Regional versus general anesthesia for donor nephrectomy: effects on graft function”, Transplantation Proceedings, 36: 2954-2958 (2004).

A53.Kiziltan, H.T., M. Baltali, D. Koca, S. Oner, M. Sener ve A. Tasdelen, “Reduced jugular venous oxygen saturation during rewarming from deep hypothermic circulatory arrest: cerebral overextraction?”, Cardiovascular Surgery, 11: 213-217 (2003).                            

A54.Aktas, A., M. Sener, T. Colak ve M. Haberal, “Indicators of hyperfiltration by the remaining kidney on Tc-99m DTPA renal scintigraphy after donor nephrectomy”, J. Nucl. Med., 44(5S):360 Suppl. S (2003).                           

A55.Aktas, A., M. Sener, I. Isıklar ve M. Haberal, “Evaluation of the remaining kidney early after donor nephrectomy by Tc-99m DTPA renal scintigraphy. Transplantation, 74: 698 Suppl.S (2002).                                              

A56.Dönmez, A., M. Sener, S. Candan ve G. Arslan, “Can we blame propofol for pancreatitis?”,  Pharmacotherapy, 19: 1181-1182 (1999).

A57.Çağici CA, Asma S, Şener M. Septorhinoplasty in sickle cell anemia: a case report. Braz J Otorhinolaryngol, http://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2016.08.001 (2016).

A58.Ozmete O, Sener M, Bali C, Caliskan E, Aribogan A. Congenital insensitivity to pain with anhidrosis: How I do it? Sedation or general anesthesia. The Turkish Journal of Paediatrics, (accepted for publication 2016)              

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Akin S, Sener M, Turunç T, Aribogan A. Seizure and coma following orchiopexy. 18 th international intensive care symposium. 29-30 April 2011, WOW Hotel & Convention Center, Istanbul. Scientific programme & abstracts book; pp 61 (2011).

B2. Aktas, A., M. Sener, T. Colak, M. Aras ve A. Koyuncu, “Estimation of renal reserve capacity and intraglomerular pressure from Tc-99m dtpa renal scintigraphy”, IXth congress of the  Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT), 6- 10 Aralık, Ankara/Türkiye, 2004. Experimental and Clinical Transplantation, 2(2):78 Suppl. S (2004).

B3. Sener, M., A. Torgay, E. A. Akpek, A. Aktas, T. Colak, H. Karakayali, G. Arslan ve M. Haberal, “Early postoperative renal function following donor nephrectomy: Effect of anesthetic technique”, IXth congress of the  Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT), 6- 10 Aralık, Ankara/Türkiye, 2004. Experimental and Clinical Transplantation, 2(2): 86 Suppl. S. (2004).

B4. Aktas, A., M. Sener ve M. Haberal, “Gender differences in the function of the remaining kidney early after donor nephrectomy: Evaluation with Tc-99m DTPA renal scintigraphy”, The Radiological Society of North America 89th Scientific Assembly and Annual Meeting, 196,  Chicago, Amerika, 30 Kasım - 5 Aralık 2003.

B5. Aktaş, A., M. Şener ve T. Çolak, Indicators of hyperperfusion and hyperfiltration by the remaining kidney on Tc-99M DTPA renal scintigraphy after donor nephrectomy”, Joint meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant, 25-27 Haziran, Kızılcahamam-Ankara/Türkiye, 2003. Experimental and Clinical Transplantation, 1(1):55 Suppl. S (2003).

B6. Caliskan E, Sener M, Kipri M, Aribogan A. Remifentanil based anesthesia for orchiopexy in pediatric patient with congenital hypotonia. (Poster no:0071)7th ESPA European congress on paediatric anaesthesia, Istanbul, September 17th-19th, (2015).

B7. Kipri M, Caliskan E, Sener M, Aribogan A. Spinal anesthesia for laparoscopic orchiopexy, hypospadias surgery and circumcision in a 2 years old child with opitz C (trigonocephaly) syndrome: A case report. (poster no:0101) 7th ESPA European congress on paediatric anaesthesia, Istanbul, September 17th-19th, (2015).

B8. Ozmete O, Sener M, Bali C, Caliskan E, Aribogan A. Congenital insensitivity to pain with anhidrosis: How I do it? Sedation or general anesthesia. (poster no:0103) 7th ESPA European congress on paediatric anaesthesia, Istanbul, September 17th-19th, (2015).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :                                           

D1. Bali C, Sener M, Akin S, Aribogan A. “Lipid Therapy for Central Nervous System Symptoms of Prilocaine Toxicity.” Journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.1990(2013).

D2. Özmete Ö, Şener M, Çalışkan E, Erkan AN, Arıboğan A. 'Glottik kitlesi olan çocuk hastada hava yolu kontrolu (Olgu Sunumu). GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg, 19: 149-152,(2013).

D3. Çalışkan E, Şener M, Koçum A, İzmirli H , Arıboğan A. Spinal anesthesia in circumcision operation in a child with bidirectional superior cavapulmonary shunt “Bidireksiyonel kavapulmoner santli cocukta spinal anestezi ile sunnet operasyonu” GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg, 19:100-2 (2013).

D4. Bozdoğan N, Çalışkan E, Koçum A, Şener M, Erkan AN, Arıboğan A. Laringomalazili iki infantta bronkoskopik muayene sırasında anestezi yönetimi. GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 16: 71-74 (2010).                       

D5. Özer F, Şener M, Canbolat T, Yılmaz İ. “Yenidoǧanda solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: Konjenital vallekülar kist” Anestezi Dergisi, 18: 50-53 (2010).

D6. Çalışkan E, Bozdoğan N, Çalışkan K, Şener M, Türköz A, Arıboğan A. “Kronik obstrüktif akciğer hastalığında deksmedetomidin ve torakal epidural anestezi.” GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 15: 92-96 (2009).

D7. Çalışkan E, Şener M, Bozdoğan N, Koçum A, Öner SÖ, Türköz A, Arıboğan A. “Kalp ve Damar Cerrahisinde Torakal Epidural Anestezi Uygulamalarımız.” GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 14: 29-35 (2008).

D8. Bozdoğan, N., A. Koçum, M. Şener, E. Çalışkan, C. Yılmazer, A. Türköz ve G. Arslan, “Hurler   sendromlu (Mukopolisakkaridoz Tip I) pediyatrik hastalarda anestezi uygulaması (3 Olgu)”, GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 13: 88-92 (2007).

D9. Şener, M., E. Çalışkan, N. Bozdoğan, S. Baltalı, D. Koca, S.S. Ezer, M. Alkan ve G. Arslan, “Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz”, Anestezi Dergisi, 14: 259-263 (2006).

D10.Öner, S.Ö., Ş. Akın, N. Tuna, M. Şener ve A. Dönmez, “Kas gevşetici kullanılmadan yapılan laringoskopi ve entübasyonun göziçi basıncı ve hemodinami üzerine etkileri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7: 53-57 (2006).

D11.Şener, M., S. Aslan, H. Yavuz, A. Türköz ve G. Arslan, “Dev glottik polibi olan hastada laringeal maske ile hava yolu kontrolü (olgu sunumu)”, Anestezi Dergisi, 14: 279-281 (2006).

D12.Şener, M., N. Bozdoğan, E. Çalışkan, D. Kılıç, H. Ülger, A. Türköz ve G. Arslan, “Miyastenia gravis hastalarında perioperatif anestezik yaklaşım (5 olgu sunumu)”, GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 12: 119-123 (2006).

D13.Şener, M., İ. Yılmaz, C. Yılmazer, A. Dönmez, L. Özlüoğlu ve G. Arslan, “Endotrakeal entübasyon komplikasyonu: Laringeal granülom (3 olgu sunumu)”, Anestezi Dergisi, 14: 120-124 (2006).

D14.Yılmaz, İ., N. Bozdoğan, M. Şener, N. Bal, L.N. Özlüoğlu ve F. Kıroğlu, “Rekürren respiratuar papillomatozis: Bir olgu sunumu”, KBB ve BBC Dergisi, 14: 58-62 (2006).

D15.Açıl, M., M. Şener, H. Yavuz, C. Yılmazer, A. Türköz ve G. Arslan, “İnsprituvar stridor ile gelen bilinmeyen trakeal patolojili olguda anestezik yaklaşım”, GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 12: 185-188 (2006).

D16.Şener, M., N. Bozdoğan, D. Kılıç ve A. Türköz, “Pnömotoraks tedavisinde sistostomi kateteri kullanımı (Olgu sunumu)”, GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 12: 36-38 (2006).

D17.Şener, M., N. Bozdoğan, Ö. Gülcan, L. Oğuzkurt, R. Türköz ve A. Türköz, “Santral venöz kateter malpozisyon insidansı azaltılabilir mi?”, Anestezi Dergisi, 13: 275-280 (2005).

D18.Şener, M., E. Çalışkan, N. Bozdoğan, Ö. Gülcan, B. Bolat, R. Türköz ve A. Türköz, “Aort cerrahisinde derin hipotermik sirkülatuar arrest ve serebral korunma: 34 olgunun retrospektif değerlendirmesi”, Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 33: 69-75 (2005).

D19.Şener, M., D. Kılıç, A. Koçum, E. Şahin ve A. Türköz, “Subglottik trakea tümöründe nelaton kateter ile hava yolu kontrolü (Olgu Sunumu)”, GKD. Anest. Yoğ. Bak. Dern. Derg., 11: 120-123 (2005).

D20.Şener, M., F. Yiğit, C. Özer, İ. Yılmaz ve A. Türköz, “Perioperatif miyokard enfarktüsü (Olgu sunumu)”, Anestezi dergisi, 13: 71-74 (2005).

D21.Gülcan, Ö., A. Türköz, E. Çalışkan, O.S. Demirtürk, B. Bolat, N. Bozdoğan, M. Şener ve R. Türköz, “Diyabetik koroner arter bypass olgularında sürekli insülin infüzyonu ile IV. bolus insülin uygulamasının karşılaştırılması”, İ. Ü. Kardiyol. Enst. Derg., 3: 14-18 (2004).

D22.Kızıltan, H.T., M.A. Pourbagher, M. Baltalı, M. Şener, Türköz, R. ve A. Taşdelen, “Asendan aort replasmanı sırasında aksiller arter kanülasyonu”, Damar Cerrahisi Dergisi, 3: 140-143 (2003).

D23.Şener, M., E.A. Akpek ve G. Arslan, “Kısa süreli cerrahi girişimlerde kaflı orofaringeal hava yolu ve laringeal maske uygulaması”, Anestezi Dergisi, 8: 275-278 (2000).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Özmete Ö, Şener M, Çalışkan E, Arıboğan A. Duchenne musküler distrofili çocuk hastada spinal anestezi uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım 2013, Antalya. Kongre CD’si sayfa 375-376.  (2013)

E2. A.Koçum, M. Şener, E. Tarım, H. Izmirli, A.Arıboğan. Orak hücre hastalığı olan gebelerde sezaryen sırasında Epidural Anestezi Uygulaması: (6 olgu sunumu). TARK 2011, 26 Ekim - 30 Ekim, Antalya, Türkiye. Türk Anest Rean Der Dergisi;39 (Ek sayı 1): 15 (2011).                                                                                                      E3. M. Şener, A. Koçum, E. Çalışkan, I. Yılmaz, F. Çaylaklı F, A. Arıboğan. Pediyatrik hastalarda tonsillektomi sonrası ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi yöntemi ile uygulanan parasetamol ve dipironun karşılaştırması: Prospektif, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma. TARK 2011, 26 Ekim-30 Ekim, Antalya, Türkiye. Türk Anest Rean Der Dergisi;39(Ek sayı 1): 106 (2011).                                                                                                                                   

E4. A.Koçum, M. Şener, H. İzmirli, B. Haydardedeoğlu, A.Arıboğan. Günübirlik operatif Histeroskopi sonrası intravenöz deksketoprofen trometamol ve parasetamol’ün analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma.(Sözlü sunu). TARK 2011, 26 Ekim-30 Ekim, Antalya, Türkiye. Türk Anest Rean Der Dergisi;39(Ek sayı 1): 23 (2011).                      

 E5. A. Koçum, M. Şener, E. Çalışkan, N. Bozdoğan, D. Miçözkadıoğlu, İ. Yılmaz, A. Arıboğan.  Çocuklarda postoperatif ağrı kontrolünde intravenöz parasetamol ve dipiron’un etkinliklerinin karşılaştırması (sözlü sunu 27). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 2010. Türk Anest Rean Der Dergisi;37(ek sayı 1):27 (2010).

E6. Bozdoğan N, Çalışkan E, Koçum A, Şener M, Erkan AN, Arıboğan A. “Laringomalazili iki infantta spontan solunumla rijit bronkoskopik muayene sırasında deksmedetomidin ve ketamin kombinasyonu ile sedasyon.” 1. KKTC Ulusal KBB ve BAŞ Boyun Cerrahisi Kongresi 24-27 Eylül 2009 Girne/KKTC Özet Kitabı s. 46-7 (2009).                                                    

 E7. N.Bozdoğan, E. Çalışkan, Koçum A, H.İzmirli, M Şener, İ Yılmaz, A Arıboğan. Direkt Laringoskopilerde tek doz bolus yapılan Deksmedetomidinin ekstübasyon ve erken derlenme üzerine etkisi (7 olgu). TARK 2009, 28 Ekim-01 Kasım, Antalya. Türk Anest Rean Der Dergisi;37(ek sayı 1):190 (2009).

 E8. Çalışkan E, Şener M, Koçum A, Bozdoğan N, Ezer SS, Arıboğan A. “Pediyatrik spinal anestezi sonrası postoperatif analjezide intravenöz parasetamol ve dipironun etkilerinin karşılaştırılması-erken sonuçlarımız (prospektif, randomize, çift kör çalışma)” (TARK 2009, Antalya). Türk Anest Rean Der Dergisi;37(ek sayı 1):315 (2009).

 E9. Koçum A, Şener M, Çalışkan E, Bozdoğan N, Atalay H, Arıboğan A. “Supraklavikuler subklavyen ven kateterizasyonu kalp cerrahisinde santral kateterizasyon için iyi bir alternatif olabilir mi?” (TARK 2009, Antalya). Türk Anest Rean Der Dergisi;37(ek sayı 1):64 (2009).        

 E10.Koçum A, Şener M, Çalışkan E, İzmirli H, Tarım E, Koçum A, Arıboğan A. Ciddi mitral darlığı ve pulmoner hipertansiyonu olan gebede sezaryen operasyonunda anestezik yaklaşım. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 15. Ulusal Kongresi, 15-19 Mayıs, Gaziantep. Bildiri Özetleri CD’si (2009).                                              

 E11.Çalışkan E, Şener M, İzmirli H, Koçum A, Arıboğan A. Bidireksiyonel glenn şantı operasyonu geçren pediyatrik olguda sünnet girişimi için spinal anestezi uygulaması. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 15. Ulusal Kongresi, 15-19 Mayıs, Gaziantep. Bildiri Özetleri CD’si (2009).

 E12.İzmirli H, Koçum A, Çalışkan E, Şener M, Arıboğan A. Koroner bypass cerrahisi geçirmiş gebe hastada acil sezeryan için anestezi uygulaması. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 15. Ulusal Kongresi, 15-19 Mayıs, Gaziantep. Bildiri Özetleri CD’si (2009).                                                                                          

 E13.Akın S, Arıboğan A, Poyraz A, Eker HE, Ülger H, Şener M, Ergenoğlu P, İzmirli H. Pron pozisyonunda başarılı bir kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulaması. Olgu Sunumu. 5. Ulusal dahili ve cerrahi bilimler yoğun bakım kongresi, 19-22 kasım 2008, Hilton otel-Adana. Yoğun Bakım Dergisi, 8 (4):214 (2008).

E14.Şener M, Çalışkan E, Bozdoğan N, Koçum A, Öner SO, Atalay H, Kayhan Z. Kardiyopulmoner Bypassa giren portland protokolü ile insülin infüzyonu uygulanan diyabetik hastalarda torakal epidural anestezinin perioperatif kan şekeri kontrolü üzerine etkisi. (TARK 2008 Kasım, Antalya). Türk Anest Rean Der Dergisi;34(ek sayı 1):75 (2008).                                                 

E15.Çalışkan E, Şener M, Koçum A,  Bozdoğan N, Arıboğan A. Alt abdominal ve ürogenital cerrahi yapılan pediyatrik hastalarda spinal anestezi uygulamalarımız. (TARK 2008 Kasım, Antalya). Türk Anest Rean Der Dergisi;34(ek sayı 1):75 (2008).

E16.Bozdoğan N, Çalışkan E, Koçum A, Şener M, Arıboğan A. Radyoterapi ve kemoterapi aldığı dönemde akut appendisit gelişen nazofarinks kanserli bir pediyatrik olgudaki anestezi deneyimimiz. 10. Ulusal Ağrı, 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi; 12-15 haziran, Polat Renaissance İstanbul Hotel, Poster sunumu (2008).

E16.Çalışkan E, Bozdoğan N, Şener M, Koçum A, Arıboğan A. Duchene Musküler Distrofili pediyatrik bir olguda kordon kisti operasyonu için spinal anestezi uygulaması. 10. Ulusal Ağrı, 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi; 12-15 Haziran, Polat Renaissance İstanbul Hotel, Poster sunumu (2008).

E17.Şener, M., E. Çalışkan, N. Bozdoğan, S. Baltalı, D. Koca, S.S. Ezer, M. Alkan ve G. Arslan, “Pediyatrik kaudal blok deneyimlerimiz”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XL. Kongresi, İstanbul, 2006. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 34 (eksayı-1): 140-141 (2006).

E18.Şener, M., C. Yılmazer, İ. Yılmaz, N. Bozdoğan, C. Özer, A. Dönmez ve G. Arslan, “Akut postoperatif ağrı tedavisinde lornoksikam ile diğer parenteral non-opioid analjezik ajanların etkinliklerinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XL. Kongresi, İstanbul, 2006. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 34 (eksayı-1): 45-46 (2006).

E19.Çalışkan, E., A. Türköz, M. Şener, N. Bozdoğan, Ö. Gülcan ve R. Türköz, “Abdominal aort cerrahisinde torakal epidural neostigminin postoperatif ileus üzerine etkisi”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XL. Kongresi, İstanbul, 2006.  Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 34 (ek sayı-1): 128 (2006).

E20.Pektaş, Z.Ö., M. Şener, B. Bayram, T. Eroğlu, N. Bozdoğan, A. Dönmez, G. Arslan ve S. Uçkan, “Gömülü diş operasyonlarında diflunisal ve lornoksikam’ın preemptif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XL. Kongresi, İstanbul, 2006. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 34 (ek sayı 1): 53 (2006).

E21.Bozdoğan, N., M. Şener, H. Yavuz, C. Yılmazer, A. Türköz ve G. Arslan, “Nazotrakeal entübasyona bağlı retrofaringeal submukozal diseksiyon ve cerrahi tedavisi (olgu sunumu)”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XL. Kongresi, İstanbul, 2006. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 34 (ek sayı 1): 75 (2006).

E22.Şener, M., N. Bozdoğan, D. Kılıç ve A. Türköz, “Pnömotoraks tedavisinde sistostomi kateteri kullanımı (Olgu Sunumu)”, Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği XIII. Kongresi, 139, Abant-Bolu, 2006.

E23.Bozdoğan, N., M. Şener, A. Bilen, A. Türköz ve A. Dönmez, “Zor entübasyonda sol molar laringoskopik yaklaşım endotrakeal entübasyonu kolaylaştırır mı?”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXIX. kongresi, Belek, Antalya, 2005. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 33 (ek sayı 1): 82-83 (2005).

E24.Şener, M., N. Bozdoğan, Ö. Gülcan, L. Oğuzkurt, R. Türköz ve A. Türköz, “Santral venöz kateter malpozisyon insidansı azaltılabilir mi?”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVIII. kongresi, Antalya, 2004. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 32 (ek sayı 1): 125-126 (2004).

E25.Şener, M., E. Çalışkan, N. Bozdoğan, Ö. Gülcan, B. Bolat, R. Türköz ve A. Türköz, “Aort cerrahisi yapılan 34 olguda derin hipotermik sirkülatuar arrest deneyimlerimiz”, XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 34-35, Kuşadası-Aydın, 2004.    

E26.Gülcan, Ö., A. Türköz, E. Çalışkan, B. Bolat, N. Bozdoğan, M. Şener ve R. Türköz, “Diyabetik koroner arter olgularında sürekli insülin infüzyonu ile IV bolus insülin uygulamasının karşılaştırılması”, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Kapadokya, 2004. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi dergisi, 12 ek sayı 1: S106 (2004).

E27.Türköz, R., A. Türköz, Ö. Gülcan, M. Şener, E. Çalışkan, N. Bozdoğan ve O. Kızılkılıç, “Kombine karotis endarterektomi ve koroner arter cerrahisi”, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi, Kapadokya, 2004. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi dergisi, 12 ek sayı 1: S29 (2004).

E28.Türköz, R., Ö. Gülcan, H. Atalay, M. Şener, A. Bilen, Ş. Akın ve A. Türköz, “Minikardiyopleji yöntemiyle miyokard korunması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVII. kongresi, belek, Antalya, 2003. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 31 (ek sayı 2): 171-172 (2003).

E29.Öner, S.Ö., N. Tuna, A. Bilen, E. Erol, M. Şener ve A., Türköz “Çocuklarda manyetik rezonans görüntüleme uygulaması için oral midazolam-ketamin ile sedasyon”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVII. kongresi, belek, Antalya, 2003. Türk Anest. Rean. Der. Dergisi, 31 (ek sayı 2): 18 (2003).

E30.Aktaş, A., M. Şener, T. Çolak ve M. Haberal, Renal sintigrafide izlenen hiperfiltrasyon belirleyicileri”, XVI. Ulusal nükleer tıp kongresi, 10-14 Mayıs, Samsun, 2003. Turkish journal of nuclear medicine, 12: 71 (2003).

E31.Türköz, A., A. Pelit, A. Bilen, M. Şener ve A. Dönmez, Çalışan kalpde bypass yapılan hastalarda oftalmolojik komplikasyonların insidansı azalmamaktadır”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXVI. Ulusal, I. Uluslararası kongresi, 84, Belek /Antalya, 2002.

E32.Şener, M., G. Özturan, H. Karakayalı, M. Haberal ve G. Arslan, “Karaciğer transplantasyonu sırasında canlı vericide akut masif kanama”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXIV. Ulusal kongresi, 370, Kuşadası/Aydın, 2000.

E33.Şener, M., E. Akpek ve G. Arslan, “Kısa süreli cerrahi girişimlerde cuffed oropharyngeal airway (COPA) ve laryngeal mask airway (LMA) uygulaması”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXII. Ulusal kongresi, 228, Antalya, 1998.

E35.Dönmez, A., M. Şener, S. Candan ve G Arslan. “Propofol infüzyonunun serum kolesterol, trigliserit, amilaz ve lipaz düzeylerine etkileri”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği XXXII. Ulusal kongresi, 228, Antalya, 1998.        

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

F1.  Aslı Dönmez, Mesut Şener: “Travma ve hava embolisi”, Travma, editörler: Rıza Doğan, A. İrfan Taştepe, Ş. Tuba Liman, ISBN 975-567-035-1, MN Medikal & Nobel Tıp Kitap Sarayı, Ankara, 873-884, 2006.

G. Doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri ile yazılmış bir veya birden çok kitap bölümü çevirisi:

G1. Zeliha Özer, Mesut Şener. “Beta–adrenerjik blokerler“, Kardiyovasküler sistem (Modül II) Metin Kitabı (TARD Eğitimi Geliştirme Kursu 2); Kurs hazırlığı: Prof. Dr. Mohis Bahar, Kurs Yöneticisi: Prof Dr. Belkıs Tanrıverdi, bölüm 7: sayfa 1-11, 2012.

             G2. Zeliha Özer, Mesut Şener. “Kalsiyum kanal blokerleri”, Kardiyovasküler sistem (Modül II) Metin Kitabı (TARD Eğitimi Geliştirme Kursu 2); Kurs hazırlığı: Prof. Dr. Mohis Bahar, Kurs Yöneticisi: Prof Dr. Belkıs Tanrıverdi, bölüm 8: sayfa 1-14, 2012.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği

-Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

-Türk Yoğun Bakım Derneği