Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Metin Güden

Randevu Al Ahat Andican Radyasyon Onkolojisi
Onkoloji

Biyografi

1960 Yılında Kayseri’de doğan Dr. Metin Güden İlkokul ve ortaokulu Kayseri’de okudu. 1975 yılında Kuleli Askeri lisesini kazandı. 1978 yılında mezun oldu. Aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitime başladı. Beşinci sınıfa kadar Cerrahpaşa tıp fakültesinde okuduktan sonra o günkü yönetimin kararı ile GATA tıp fakültesine yatay geçiş yaptı. Beş ve altıncı sınıfı GATA Tıp Fakültesinde okuduktan sonra 1885 yılında başarı ile mezun oldu. Bir yıl İstanbul GATA Haydarpaşa askeri hastanesinde görev yaptıktan sonra sırasıyla Tatvan ve Erciş e kıta hekimliği yaptı. 1988 yılında Radyasyon onkolojisi uzmanlık eğitimini kazanarak GATA Radyasyon Onkolojisi ABD da ihtisas eğitimine başladı. 1988 yılında Hiperterminin iyonize radyasyon üzerindeki etkisi konusunda tez vererek radyasyon onkolojisi uzmanı oldu. Aynı yıl yardımcı doçentlik sınavını kazanarak GATA Radyasyon Onkolojisi ABD da öğretim üyesi olarak hizmetine devam etti. 2003 yılında Doçentlik sınavını kazanarak Doçent oldu. 2005 yılına kadar jinekolojik tümörler ve brachytherapy konusunda çalıştı. 2005 yılında Özel Anadolu sağlık merkezi hastanesine geçti. Burada modern teknolojik cihazlarla Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) Stereotactic radiosurgery (SRS) stereotactic body radiosurgery (SBRT) Volumetric modulated arc therapy (VMAT) ve Total body irradiation (TBI) tedavi tekniklerini kullandı. Bu tekniklerin ulusal ve uluslararası eğitim ve seminerlerini verdi. 2016 yılında Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim üyeliğine başladı ve aynı yıl profesörlük kadrosuna atandı. 

Eğitim

Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri:

Hipertermi

Brakiterapi

Radyobiyoloji

Morbidite

Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT)

Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)

Stereotactic Body Radiosurgery (SBRT)

Stereotactic radiosurgery (SRS)

Yabancı dil:

İngilizce

Makale ve Yayınları

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yayınlar:
 1. ULUTIN C., GUDEN M., SURENKOK S., PAK Y.: Fifteen cases of male breast carcinoma treated between 1980 and 1995. Radiation Medicine Vol: 16 No: 5 383-386 (1998).
 2. KARAKURUMER K., METE K. OZEN T., UÇOK O., GUDEN M.: An investigation on oral findings in terminal period of oncology patients. Balk J Stom, 3, 177-179. (1999).
 3. ULUTIN C., GUDEN M., OYSUL K., SURENKOK S., PAK Y.: Split-course radiotherapy with or without concurrent or sequential chemotherapy in non-small cell lung cancer. Radiation Medicine. Vol: 18 No: 2 93-96 (2000).
 4. ULUTIN C., GUDEN M., DEDE M., PAK Y.: Comparison of granulocyte-colony, stimulating factor and granulocyte-macrophage-colony stimulating factor in the treatment of chemotherapy extravasation ulcers. Eur. J Gynaec. Oncol. 21(6) 613-615 (2000).
 5. GUDEN M., ULUTIN C., GOKTAS S.: Analyses of 98 seminoma cases: A review article. International Urology and Nephrology 33: 529-531, (2001).
 6. GUDEN M., KURT E., ULUTIN C.: Six Gray single dose radiotherapy in the treatment of metastatic bone pain. Tohoku J. Exp. Med. 197, 111-114 (2002).
 7. GUDEN M., ULUTIN C., DEDE M., DILEK S., PAK Y.: An optimization method for reference dose point of rectum in brachytherapy of gynecological neoplasm’s. Tohoku J. Exp. Med., 197, 35-40 (2002).
 8. GUDEN M., GOKTAS S., ULUTIN C., SÜMER F., PAK Y.:Retrospective Analysis of 74 Causes with Seminoma Treared with Radiotherapy International Journal of Urology  International Journal of Urology 10:435-438, (2003).
 9. DEDE M., YENEN MC., GOKTOLGA U., DURU NK., GUDEN M., DİLEK S., PABUCCU R.: Is adjuvant therapy necessary for peritoneal cytology-positive surgical-pathologic Stage I endometrial cancer? Preliminary results. Eur J Gynaecol Oncol.;25(5):591-3(2004).
 10. URAL AU., AVCU F., YİLMAZ MI., GUDEN M., OZTURK B., OZCAN A., GURAN S., BAHCE M., YALCİN A.: Development of squamous cell carcinoma of the tongue during induction chemotherapy for acute myeloid leukemia. Tumori. Jan-Feb;91(1):81-3(2005).
 11. URAL AU., AVCU F., CANDİR M., GUDEN M., OZCAN MA.: In vitro synergistic cytoreductive effects of zoledronic acid and radiation on breast cancer cells. Breast Cancer Res. ;8(4):R52(2006).
 12. KULAHCI Y., DUMAN H., ZOR F., BOZKURT M., GUDEN M., GUNHAN O., CELASUN B., SENGEZER M.: The Effect of External Beam Irradiation Timing on Skin Graft Survival. Eur Surg Res. Mar 5;44(3-4):142-151(2010).
 13. GÜDEN M.; CEYLAN C.; BERBEROĞLU K.; DOĞAN S.; KÜÇÜK N.; BAŞ AYATA H.; KILIÇ A. & ENGİN K.: Contribution of PET-CT to staging, gross tumor volume definition, planning and response assessment in IMRT for nasopharyngeal carcinoma. Journal of Radiotherapy in Practice, in press; Cambiridge Unuversity Press 2010. 10 272-282(2011)
 14. CEYLAN C., KUCUK N., BAS AYATA H., GUDEN M., ENGİN K.: Dosimetric and physical comparison of IMRT and CyberKnife plans in the treatment of localized prostate cancer. Rep Pract Oncol Radiother. 2010 Nov 12;15(6):181-9. doi: 10.1016/j.rpor.2010.10.003. eCollection 2010.
 15. AYATA HB., GÜDEN M., CEYLAN C., KÜCÜK N., ENGİN K.: Comparison of dose distributions and organs at risk (OAR) doses in conventional tangential technique (CTT) and IMRT plans with different numbers of beam in left-sided breast cancer. Rep Pract Oncol Radiother. 2011 Apr 8;16(3):95-102. doi: 10.1016/j.rpor.2011.02.001. eCollection 2011.
 16. ENGİN K., KÜÇÜK N., DÖKDÖK M., ENÜNLÜ T., BERBEROĞLU K., AYATA H. B., CEYLAN C., KİLİC A.  GUDEN M.: Robotic radiosurgery for liver metastases (2012) 4(12): e77. doi:10.7759/cureus.77
 17. YİLDİZ R., CAN MF., YAGCI G., OZGURTAS T., GUDEN M., GAMSİZKAN M., OZTURK E., CETİNER S.: The effects of hyperbaric oxygen therapy on experimental colon anastomosis after preoperative chemoradiotherapy Int Surg. 2013 Jan;98(1):33-42. doi: 10.9738/CC130.2.
 18. AYATA H., GUDEN M., BERBEROĞLU K., CEYLAN C., KILIC A., ENGIN K.: PET-CT and CT Alone Comparison for Target Volume Definition in Radiation Treatment in Patients with Lung Cancer International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) ISSN: [2395-6992] [Vol-2, Issue-3 March- 2016] Page 98 -107
 19. GUDEN M., BAS AYATA H., CEYLAN C., KILIC A., ENGIN K.: "Prognostic Factors Effective on Survival of Patients with Glioblastoma: Anadolu Medical Center Experience” İndian journal of cancer de kabul edildi.IJC-360-16R2

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. PAK Y., BEYZADEOGLU M., ELÇI H., GUDEN M.: Treatment of primary breast cancer without mastectomy. 29. International Congress of Military Medicine, 18-25 September. Abstract Book. P 104:98 Istanbul 1993.
 2. BEYZADEOGLU M., PAK Y., DIBIRDIK I., ELÇI H., GUDEN M., PAK I.: Experimental evaluation of the efficiency of hiperfractionated total body ırradiation as a conditioning regimen for bone marrow transplantation. 29. International Congress of Military Medicine, 18-25 September, Abstract Book. P 113;107 Istanbul 1993.
 3. SURENKOK S., GUDEN M., ULUTIN C., OYSUL K., PAK Y.: Megestrol acetate; for treatment of cancer patients with anorexia and weight loss. 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee 10-13 May  Abstract Book PO.189 Athens-Greece 1998.
 4. GUDEN M., ULUTIN C., SURENKOK S., OYSUL K., PAK Y.: Can single dose 6 Gy radiotherapy in bone metastasis be effective for palliation? 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee 10-13 May  Abstract Book PO.170 Athens-Greece 1998.
 5. ULUTIN H.C., GUDEN M., SURENKOK S., OYSUL K., PAK Y.: Mucosal malign melanoma of the head and neck: A case report. 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee 10-13 May  Abstract Book PO.171 Athens-Greece 1998.
 6. ULUTIN H.C.,GUDEN M., SURENKOK S., OYSUL K., PAK Y.: Does Ca-125 have a prognostic value in-non small cell ca. of the lung. 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee 10-13 May  Abstract Book PO.172 Athens-Greece 1998.
 7. ARPACI F., KOMURCU S., OZTURK B., OZET A., KINALP C., HAMZAOĞLU O., ŞENGUL A., GUDEN M., PAK Y., YALÇIN A.: Sufficient single-apheresis without large volume (LVC) collection by G-CSF for auto-PBSCT in heavily pretreated patients.: 24th Annual Meeting European Group For Blood and Marrow Transplantation and 14th Meeting of the Nurses Group “Bone Marrow Transplantation” 22-26 March Abstract Book 668 Courmayeur, Italy 1998.
 8. ULUTIN H.C., GUDEN M., SURENKOK S., OYSUL K., PAK Y.: Split course radiotherapy with weekly paclitaxel in stage III non-small cell lung cancer. A preliminary report of a pilot study. 2nd Balkan Kongress Of Oncology. 10-14 September. Abstract Book P-257 Kuşadası, İzmir 1998.
 9. AYDINTUG Y.S., OKCU K.M., YILDIZ E., SAFLI M., GUDEN M.: Lymphoepithelioma-like carcinoma of the hard palate. A case report (Sözlü Sunu) 4thCongres of the Balkan Stomatological Society 22-25 March Abstract Book OP160 İstanbul 1999.
 10. ULUTIN C.H., GUDEN M., SURENKOK S., OYSUL K., PAK Y.: Treatment of extravasation ulsers with colony stimulating factor :A case report. (Sözlü Sunu). 4th Congress of Military Medical Committee. June 6-10, Abstract Book 08B1540 Bucharest Romania 1999.
 11. KAPLAN K., USTUN C., BEYAN C., URAL A.U., AVCI F., ÇETIN T., OZTURK B., GUDEN M., ŞENGUN A., YALÇIN A.: Increasing the target number of nucleated cells and administration of r-metHu G-CSF hasten neutrophil engraftment in allogeneic bone marrow transplantation. XXXIII International Congress on Military Medicine. 25-30 june Abstract Book 316 Helsinki Finland 2000.
 12. ÇETIN T., OZTURK B., KAPTAN K., ULUTIN C., AVCU F., GUDEN M., KOMURCU S., URAL A.U., ARPACI F., BEYAN C., OZET A., PAK Y., YALÇIN A.: Hematopoeticstem cell transplantation activities of Gülhane Military Medicine Academy. (Sözlü Sunu) 5TH Congress of Balkan Military Medicine, 25-28 September  Abstract Book O6. Ankara Türkiye 2000.
 13. ULUTIN H.C., GUDEN M., SURENKOK S., OYSUL K., PAK Y.: An alternative aproach for eosinphlic granuloma. 5TH Congress of Balkan Military Medicine, 25-28 September Abstract Book P59. Ankara Türkiye 2000.
 14. ULUTİN H.C., DİRİCAN B., GUDEN M., GÜRSES A., SÜRENKÖK S., OYSUL K., PAK Y.: Radiotherapy for early stage mycosis fungoides. 5TH Congress of Balkan Military Medicine, 25-28 September  Abstract Book P317 Ankara Türkiye 2000.
 15. GUDEN M., ULUTİN C:, DEDE M., DİLEK S.: An optimization method for reference dose point of rectum in brachytherapy of endometrial and cervical neoplasms. ESGO12 International Meeting on Gynaecological Onkology 21-24 April Venice Italy 2001.
 16. ARPACI F., OZET A., OZTURK B., KOMURCU S., ATAERGİN S., KUZHAN O., BEYZADEOĞLU M., GUDEN M., ULUTİN C., OYSUL K., ŞEMGÜL A., PAK Y.:High Dose Chemotherapy And Autologous Stem Cell Transplantation İn Solid Tumours And Hematological Malignancies: Results Of Single Center And Long Term Follow-Up 8TH Congress of Balkan Military Medicine, 21-24 September  Abstract Book PS.II.32 Cluj Napoca Romania 2003.
 17. ENGİN K., BAS H., GUDEN M., KUCUK N., CEYLAN C., EGEHAN I. & KİLİC A.: IMRT in patients with head and neck cancer. Radiotherapy and Oncology, 82 (supp 1); pp. 561, 2007.
 18. ENGİN K., KUCUK N., GUDEN M., KİLİC A., BAS H., CEYLAN C. & EGEHAN I.: CyberKnife in patients with head and cancer recurrences. Radiotherapy and Oncology, 82 (supp 1); pp. 555, 2007.
 19. CEYLAN C., GUDEN M., BAS H., BERBEROGLU K.,  A. KİLİC, N. KUCUK., ENGİN K.: PET/CT Guıded IMRT For Locally Advanced Pancreatıc Cancer ESTRO Anniversary GEC-ESTRO • EIOF • 11th Biennial 8-12 May, 2011 London, United Kingdom
 20. BAS H., CEYLAN C., KILIC A., KUCUK N., GUDEN M., ENGİN.:Effects Of Beam Weıght Poınt Localızatıon On Head And Neck Intensıty Modulated Radıotherapy Plans ESTRO Anniversary GEC-ESTRO • EIOF • 11th Biennial 8-12 May, 2011 London, United Kingdom
 21. KILIC A., CEYLAN C., KUCUK N., AYATA H., GUDEN M., ENGİN K.: Quality Control Of Intensıty Modulated Radıotherapy In The Fırst 100 Men Treated For Prostate Cancer: Seven29, Poınt Dose, And Portal Imagıng Results. ESTRO Anniversary GEC-ESTRO • EIOF • 11th Biennial 8-12 May, 2011 London, United Kingdom
 22. KUCUK N., KILIC A., CEYLAN C., BAS H., GUDEN M, SUZER T., ENGİN K.: Cyberknıfe Robotıc Radıotherapy For Recurrent Glıoblastoma Multıforme Estro Anniversary GEC-ESTRO • EIOF • 11th Biennial 8-12 May, 2011 London, United Kingdom
 23. UGUR T.,  T.,KILIC A., AYATA H., GÜDEN M., ENGİN K.: Evaluation of 3D gamma and DVH based analysis of VMAT: retrospective analyzes of head and neck cases 3 RD ESTRO Forum 24-28 April 2015 Barcelona Spain P:240
 24. CEYLAN C., KILIC A., AYATA H, UGUR T., GÜDEN M., ENGİN K.: Dosimetric and geometric verification with the ESTRO Forum 24-28 April 2015 Barcelona Spain P:250
 25. AYATA H, CEYLAN C., KILIC A., UGUR T., GÜDEN M., ENGİN K.: Sensivity of various commerical QA sistems to MLC  errors and correlation between gamma analysis results and DVH ESTRO Forum 24-28 April 2015 Barcelona Spain P:257

C. Uluslararası Konuşma

 1. Anadolu Medical Centre (AMC) delegation visit, Tehran University of Medical Sciences (TUMS) Nuclear Medicine Research Centre and Cancer Institue. Tuesday 11 May 2010 (21 Ordibehesht 1389) 12-01 PM Lecture Dr. Metin Guden (AMC Radiation Oncology Cyber Knife)
 2. Anadolu Medical Centre (AMC) delegation visit, Tebriz University of Medical Sciences (TUMS) Nuclear Medicine Research Centre and Cancer Institue. 08-11 November  0930-1000 AM Lecture Dr. Metin Guden (AMC Radiation Oncology IMRT/Cyber Knife)
 3. 16h45-17h15 : Nouvelles technologies en radiothérapie pelvienne et rôle dans les cancers de l’ovaire M. GUDEN (Turquie)3 CNOM 3e Congrès National d’Oncologie Médicale Cancers Epithéliaux de l’Ovaire Alger, Hôtel Hilton 6 AVRIL 2013

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayınlar:

 1. PAK Y., BEYZADEOĞLU M., ELÇİ H., GÜDEN M.: Kemik iliği transplantasyonu (KİT) için yapılan tüm beden ışınlamasında görülen yan etkiler. ACTA Oncologica Turcica. 22: 216-221, (1989).
 2. TAŞAR M., ALEMDAROĞLU A., SAĞLAM M., ARPACI F., ÜSTÜNÖZ B., PABUŞÇU Y., GÜDEN M. Renal transplantasyon sonrası gelişen primer kemik lenfoması. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 5(1):440-443, (1995).
 3. GÜDEN M., ÇANDAR A., PAK Y., DİRİCAN B., TEZCAN N.: Endometrium kanserli olgularda radyoterapi protokolümüz ve erken sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Jinekolojik Obstetrik. 6(1) 82-85, (1996).
 4. GÜDEN M., BAĞLAN A., PAK Y.: Primer meme kanserlerinde prognozu belirten histopatolojik parametreler ve değerlendirilmesi. Türk Onkoloji Dergisi 11(1) 40-46, (1996).
 5. GÜDEN M., SÜRENKÖK S., ULUTİN C., ÖZYURT S., PAK Y.: Akut lenfoblastik lösemi sonrası gelişen parotis tümörü olgusu. ACTA Oncologica Turcica 29(3-4)154-155, (1996).
 6. GÜDEN M., BEYZADEOĞLU M., TEZCAN M., DİRİCAN B., PAK Y.: İntrakaviter jinokolojik kanser radyoterapisinde rektum referans doz noktasının optimizasyonu. GATA Bülteni. 38:495-499, (1996).
 7. GÜDEN M., SÜRENKÖK S., ULUTİN C., PAK Y.: Cildin satellit nodüllerine uygulanabilirliliği olan hipertermi yöntemi. Deniz Tıp Bülteni. 30(1):14-24, (1997).
 8. GÜDEN M., BEYZADEOĞLU M., PAK I., TEZCAN N., PAK Y.: Hiperterminin radyasyon cevabını artırıcı etkisi. Türk Onkoloji Dergisi 12(1): 8-14, (1997).
 9. GÜDEN M., KÖSEOĞLU V., ERİNEKÇİ A.R., SÜRENKÖK S., PAK Y.: İki olgu nedeniyle ürogenital rabdomyosarkom. GATA Bülteni 39:90-94 (1997).
 10. GÜDEN M.,. SÜRENKÖK S., ULUTİN C., ÖZYURT S., PAK Y.: Radyoterapi sonrası oluşan iki pleksopati olgusu. ACTA Oncologica Turcica. 30(1-4), 117-119, (1997).
 11. GÜDEN M., SÜRENKÖK,S., ULUTİN,C., PAK,Y. : Radyoterapide morbidite. Sendrom 10(1)47-51, (1998).
 12. ULUTİN C., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., OYSUL K., GEMİCİ C., PAK,Y.: Kemoterapi ekstravazasyon ülserinde koloni stümüle edici faktörün rolü: Bir olgu nedeniyle. THOT Cilt 9 Sayı 3 180-183 (1999).
 13. KURT E., GÜDEN M., MİRZAOĞLU Z., SÜER H.A.: Retinoblastom radyoterapisinde anestezi: Olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 41(3) 375-377 (1999).
 14. GÜDEN M., ULUTİN C, SÜRENKÖK S., OYSUL K., PAK,Y.: Fotodinamik tedavi. Sendrom Vol:11 No:10, 117-121pp. (1999).
 15. BEYAN C., AVCI F., KAPTAN K., URAL A. U., ÇETİN T., ÖZTÜRK B., GÜDEN M., PAK Y., YALÇIN A.: Allojenik kemik iliği transplantasyonunda kan grup uygunsuzluğunun yaşam süresi üzerine etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 41(4) 401-404 (1999).
 16. ULUTİN C., GÜDEN M., ÇETİN T., BEYAN C., OYSUL K., PAK Y.: Radyoterapi uygulanan eosinofilik granülomlu olguların tedavi sonuçları. Acta Oncologica Turcica, Cilt 32, No:1-4, (1999).
 17. OYSUL K., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., ULUTİN H.C., PAK Y.: Kimura hastalığında radyoterapi:Bir vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Onkoloji Dergisi 15(1) 38-40 (2000).
 18. GÜDEN M., ULUTİN C., OYSUL K., SÜRENKÖK S., PAK Y.: Seminomda postoperatif radyoterapi sonuçlarımız. Gülhane Tıp Dergisi:42(1) 41-44 (2000).
 19. ULUTİN H.C., DİRİCAN B., GÜDEN M., OYSUL K., SÜRENKÖK S., PAK Y.: Total body skin electron irradiation for mycosis fungoides: experience with “translational technique.” T.K. Journal of Medical Research Vol: 18 No: 2 47-51 (2000).
 20. ULUTİN C., GÜDEN M., OYSUL K., SÜRENKÖK S., PAK Y.: Elektromanyetik alanların kanser oluşumuna etkileri. Sendrom Vol:12 No:10 pp96-99 (2000).
 21. ULUTİN C., GÜDEN M., KÖMÜRCÜ M., SÜRENKÖK S., OYSUL K., PAK Y.: Topuk dikeni olgularında radyoterapi sonuçlarımız. Gülhane Tıp Dergisi:42(4) 41-44 (2000).
 22. ULUTİN C., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., OYSUL K., PAK Y: Radyoterapinin “Lethal Midline Gronuloma” tedavisindeki yeri. Bir olgu nedeniyle. ACTA Oncologica Vol:33 No:1-4 (2000).
 23. GÜDEN M., ULUTİN C., PAK Y.: Nonionizan elektromanyetik alanların biolojik etkileri. T. Klin. Tıp Bilimleri Vol:21,No:5, 441-444, (2001).
 24. GÜDEN M., ULUTİN C., PAK Y.: Orbitanın lenfoid tümörleri ve üç olgu. T. Klin. Tıp Bilimleri Vol:21, No:6, 512-514, (2001).
 25. ULUTİN C., GÜDEN M., PAK Y.: Beslenme ve meme kanseri riski. Sendrom Vol:13 No:9 pp76-78 (2001).
 26. ULUTİN C., GÜDEN M., PAK Y.: Kansere bağlı anoreksi ve kaşeksi. Sendrom Vol:13 No:10 pp84-86 (2001).
 27. ULUTİN C., GÜDEN M., PAK Y.: Lenfomalarda tedaviye bağlı geç yan etkiler. Sendrom Vol:14 No:1 pp101-104, (2002).
 28. ULUTİN C., GÜDEN M., PAK Y.: Meningiomlarda radyoterapi, nüks ve maling olguların retrospektif analizi. T. Klin. Tıp Bilimleri Vol:22, No:2 109-112, (2002).
 29. ULUTİN C., GÜDEN M., PAK Y.: Local control of mucosal malignant melanoma after combined treatment (surgery and postoperative radiotherapy); a case presentation T. Klin. Tıp Bilimleri Vol:22, No:2 20-202, (2002).
 30. DİRİCAN B., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., PAK Y.: Orbital ve retroorbital tümörlerin ışınlanmasında lensin korunması. ACTA Oncologica Turcica’da yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.08,06,1999
 31. CEYLAN C., KÜÇÜK N., BAŞ AYATA H., KILIÇ A., GÜDEN M. ENGİN K.:Lokalize Prostat Kanserli Hastalarda IMRT ve Cyber Knife Tedavi Planlarının Dozimetrik Ve Fiziksel Olarak Karşılaştırlması Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(3):93-103
 32. BAŞ H., GÜDEN M., BERBEROĞLU K., KÜÇÜK N., CEYLAN C., KILIÇ A., DOĞAN S., ENGİN K.: Akciğer Tümörlü Hastalarda Hedef Volümün Belirlenmesinde PET-BT ve BT Görüntü Karşılaştırılması. Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(1):11-19
 33. CEYLAN C., BAŞ H., KÜÇÜK N., KILIÇ A., GÜDEN M., ENGİN K.: “Siemens ONCOR” Tedavi Cihazının Küçük Monitor Unit Değerlerinde Ve Küçük Segment Boyutlarında Dozimetrik Performansının Değerlendirilmesi Ve Planlama Sistemi İle Uyumu. Türk Onkoloji Dergisi 2009;24(2):73-79
 34. KİLİC A., KUCUK N., CEYLAN C., BAŞ H., GÜDEN M., ENGİN K.: Göz Çukuru Ve Göz İçi Tümörlerinin CyberKnife® İle Tedavisinde Basit Bir Sabitleme ve İzleme Yöntemi. Türk Onkoloji Dergisi 2009;24(4):159-165
 35. KILIÇ C, TAŞAR M, GÜDEN M, KARADEMİR İ.: Lenfanjiografi Üzerinde Abdominal, Pelvik Ve Inguinal Lenf Düğümlerinin Normal Dağılım Biçiminin Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(4)
 36. CEYLAN C., GÜDEN M., AYATA H. B., KÜÇÜK N., KILIÇ A., ENGİN K.: Wilms Tümörü Akciğer Metastastazlı Olguda Bilateral Akciğer Işınlamasında Farklı Plan Tekniklerinin ve Alan Dışı Dozlarının Karşılaştırılması Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(4):202-211 doi: 10.5505/tjoncol. 2012. 741
 37. AYATA H., CEYLAN C., KILIÇ A., UĞUR T., GÜDEN M., ENGİN K.: Volumetrik Ark Tedavi (VMAT) Plan Doğrulaması İçin Silindirik Diyod Array Performansının Değerlendirilmesi Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(2):61-73
 38. CEYLAN C., ARSLAN A., KAFKAS B., ÇEKİÇKESEN Y., MOLLAOĞLU F., TECİK, A., KORKMAZ N., AYATA H., KILIÇ A., UĞUR T., GÜDEN M., ENGİN K.:Baş-boyun ve akciğer olgularının IMRT/VMAT uygulamalarında set-up hatalarının 2D ve 3D görüntüleme teknikleri ile belirlenmesi ve farklılıkların dozimetrik etkisi. Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(3):118-132

E. Kitap Bölümü

 1. GÜDEN M.: Radyoterapinin morbiditesi. GATA Ders Notları GATA Basımevi ANKARA pp283-289 (1996).
 2. GÜDEN M.: Kanser tedavisinde kombine modalite. GATA Ders Notları GATA Basımevi ANKARA pp290-294(1996).
 3. GÜDEN M.: Radyoterapide acil tedaviler. GATA Ders Notları GATA Basımevi ANKARA pp295—297 (1996).
 4. PAK Y., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., ULUTİN C., OYSUL K.: Meme Kanseri Tedavisinde Konsensus Bilgileri. GATA Basımevi ANKARA (1998).
 5. GÜDEN M.:Toraks malinitelerinde radyoterapi Edit:Ökten i., Güngör A.:Göğüs cerrahisi 1. Baskı 2003 Sim matbacılık Ankara PP:1353-1381
 6. GÜDEN M.:Jinekolojik kanserlerde radyoterapi: Edit: Çiçek N, Akyürek C, Çelik Ç., Haberal A.: Kadın hastalıkları ve doğum bilgisi Güneş Kitapevi İstanbul  2004 PP:1010-1028
 7. GÜDEN M.:Tümör belirleyiciler edit:Engin K., Çetintaş S. K. Meme kanserleri Nobel tıp kitapevi 2005 Bursa pp:129-144.
 8. GÜDEN M.:Bilinmeyen kökenli olanlarda değerlendirme. edit:Engin k., Sağlık y., Aydınlı U.: Kemik ve yumuşak doku tümörleri; Nobel tıp kitapevi 2005 Bursa pp

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1.  PAK Y.‚ GÜDEN M., BERK Ö., YÜCEL İ.: Kötü riskli meme kanseri hastalarında postoperatif adjuvan kemoterapi-radyoterapi kombinasyonu. 8. Ulusal Kanser Kongresi. 15-19 Mayıs İstanbul. 1989.
 2. GÜDEN M., PAK Y., ELÇİ H., BEYZADEOĞLU M.: Radyoterapi ile tedavi edilen 8 erkek meme olgusu. XII. Ulusal Radyoloji Kongresi. 24-26 Eylül pp:105 İstanbul. 1990.
 3. BEYZADEOĞLU M., PAK Y.‚ ELÇİ H., GÜDEN M.: Radyoterapi ile tedavi edilen 3 akciğer karsinoid tümör olgusu. XII. Ulusal Radyoloji Kongresi. 24-26 Eylül pp:112 İstanbul. 1990.
 4. PAK Y.‚ GÜDEN M., ELÇİ H., BEYZADEOĞLU M.: Kemik metastazlarında palyatif radyoterapi sonuçları. XII. Ulusal Radyoloji Kongresi. 24-26 Eylül pp:112 İstanbul. 1990.
 5. ELÇİ H., PAK Y.‚ GÜDEN M., BEYZADEOĞLU M.: Beyin metastazlarında palyatif radyoterapi sonuçları. XII. Ulusal Radyoloji Kongresi. 24-26 Eylül pp:113 İstanbul. 1990.
 6. BEYZADEOĞLU M., PAK Y.‚ ELÇİ H., GÜDEN M., PAK I.: Kemik iliği transplantasyonunda hiperfraksiyone tüm beden ışınlamasının etkinliğinin deneysel ve klinik değerlendirilmesi. IX. Ulusal Kanser Kongresi. 2-7 Haziran pp:123 İzmir. 1991.
 7. PAK Y.‚ GÜDEN M., ELÇİ H., BEYZADEOĞLU M.: Radyoterapi uygulanan altı kaposi sarkomu olgusu. IX. Ulusal Kanser Kongresi. 2-7 Haziran pp:162 İzmir. 1991.
 8. PAK Y., GÜDEN M., ELÇİ H., BEYZADEOĞLU M., SARGIN H.: İki lakrimal gland yerleşimli lenfoma olgusunda radyoterapi. IX. Ulusal Kanser Kongresi. 2-7 Haziran pp:40 İzmir. 1991.
 9. PAK Y.‚ ELÇİ H., BEYZADEOĞLU M., GÜDEN M.: Bilateral konjuktival lenfomada radyoterapi. IX. Ulusal Kanser Kongresi. 2-7 Haziran pp:41 İzmir. 1991.
 10. PAK Y.‚ GÜDEN M., ELÇİ H., TEZCAN N., DİRİCAN B., ÖZŞEKER U.: Jinekolojik kanserlerde intrakaviter brakiterapi tekniğinin GATA’daki uygulaması. 3. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 28-31 Mayıs Antalya. 1992.
 11. PAK Y.‚ ELÇİ H., BEYZADEOĞLU M., GÜDEN M.: Meme kanserinde mastektomisiz tedavi: Primer radyoterapi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 15-19 Mayıs 9(2) 1532 Çeşme. 1994.
 12. ELÇİ H., PAK Y. BEYZADEOĞLU M., GÜDEN M.: Akciğer kanseri küratif tedavisinde hızlandırılmış fraksiyon ve split teknik. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 15-19 Mayıs 9(2) 1540 Çeşme. 1994.
 13. PAK Y.‚ GÜDEN M., DİLEK S., ÖZŞEKER U., TEZCAN N., DİRİCAN B.: Serviks kanserli olguların tedavisinde uygulanan radyoterapi protokolü ve erken sonuçları. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 15-19 Mayıs9(2) 1556 Çeşme. 1994.
 14. GÜDEN M., PAK Y., DİLEK S., ÖZŞEKER U., TEZCAN N., DİRİCAN,B.: Endometrium kanserli olguların tedavisinde GATA’da uygulanan radyoterapi protokolü ve erken sonuçları. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 15-19 Mayıs 9(2) 1559 Çeşme. 1994.
 15. GÜDEN M., PAK Y., ELÇİ H., BEYZADEOĞLU M., ARIKAN P., TEZCAN N., DİRİCAN B., PAK I.: Hiperterminin radyasyon cevabını artırıcı etkisi. I. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 15-19 Mayıs 9(2) 1567 Çeşme. 1994.
 16. GÜDEN M., KÖSEOĞLU V., ERİNEKÇİ A.R., SÜRENKÖK S., PAK Y.: İki olgu nedeniyle ürogenital rabdomyosarkom. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 1-2 Mayıs Ankara. 1995.
 17. GÜDEN M., BAĞLAN A., PAK Y.: Primer meme kanserlerinde prognozu belirten parametreler ve değerlendirilmesi. XI. Kanser Kongresi. 28 Mayıs-2 Haziran 10(2)48 1995.
 18. DİRİCAN B., ELÇİ H., GÜDEN M., ERİNEKÇİ A.R., SÜRENKÖK S., PAK Y.: Orbital ve retroorbital tümörlerin ışınlanmasında lensin korunması. V. Ulusal Medikal Fizik Kongresi. 11-15 Eylül pp:13 İstanbul. 1995.
 19. GÜDEN M., DİRİCAN B., TEZCAN N., PAK,Y.: Serviks ve endometrium kanserli hastaların intrakaviter radyoterapisinde rektum referans doz noktasının optimizasyonu. V. Ulusal Medikal Fizik Kongresi. 11-15 Eylül pp:15 İstanbul. 1995.
 20. GÜDEN M., BEYZADEOĞLU M.,TEZCAN N., PAK Y.: Cildin Metastatik veya primer tümörlerine uygulanabilirliliği olan hipertermi yöntemi. V.Ulusal Medikal Fizik Kongresi. 11-15 Eylül pp.15 İstanbul. 1995.
 21. GÜDEN M., ÖZYURT S., SÜRENKÖK S., ATALAY R., PAK Y.: 98 Seminom olgusunun retrospektif analizi. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 5-9 Ekim s:52(89) Ürgüp. 1996.
 22. GÜDEN M., ÖZYURT S., TURGAY H., OYSUL K., PAK Y.: Akut lenfoblastik lösemi sonrası gelişen parotis tümörü. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 5-9 Ekim P:58(176) Ürgüp. 1996.
 23. GÜDEN M., ÖZYURT S., TURGAY H., OYSUL K., ULUTİN C., PAK Y.: Radyoterapi sonrası oluşan iki plexopati olgusu. II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 5-9 Ekim P:94(212) Ürgüp. 1996.
 24. GÜDEN M., SÜRENKÖK S., ULUTİN H.C., BEYZADEOĞLU M., SARGIN H., PAK Y.: Üç olgu nedeniyle lakrimal gland yerleşimli orbita tümörleri. II. Ege Onkoloji Günleri Baş-Boyun Kanserleri Sempozyumu. 1-2 Nisan  İzmir. 1997
 25. ATALAY R., BEYZADEOĞLU M., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., ARPACI., PAK Y.: Evre III küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavisinde split kür radyoterapi ile sekansiyel kemoterapi etkinliğinin karşılaştırılması. (randomize çalışma sonuçları) XII. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan P:10 Belek Antalya. 1997
 26. GÜDEN M., SÜRENKÖK S., ULUTİN H.C., YILDIRIM İ., PAK Y.: 74 Evre-I seminom olgusunun retrospektif analizi. XII. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan P:53 Belek Antalya. 1997.
 27. SÜRENKÖK S., ULUTİN H.C., GÜDEN M., ATALAY R., PAK Y.: Meme primerli kemik metastazlarında Ca15-3  ve CEA değerlerindeki değişiklikler. XII. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan P:151 Belek Antalya. 1997.
 28. ULUTİN H.C., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., OYSUL K., PAK Y.: 1980-1995 Yılları arasında tedavi uygulanan erkek meme karsinomu olguları XII. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan P:152 Belek Antalya. 1997.
 29. SÜRENKÖK S., GÜDEN M., ULUTİN H.C., YILDIRIM İ., PAK Y.: Beyin metastazı tanısıyla radyoterapi yapılan hastalarda tedavi öncesi belirlenen prognostik faktörlerin sağ kalıma etkisi. XII. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan P:189 Belek Antalya. 1997.
 30. GÜDEN M., ULUTİN H.C., SÜRENKÖK S., BEYZADEOĞLU M., PAK Y.:Serviks karsinomu olgularımızda tedavi sonuçlarımız. XII. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan P:353 Belek Antalya. 1997.
 31. ULUTİN H.C., SÜRENKÖK S., GÜDEN M., YILDIRIM İ., PAK Y.: Bir olgu nedeniyle onkositik karsinom. XII. Ulusal Kanser Kongresi. 23-26 Nisan P:394 Belek Antalya. 1997.
 32. BEYAN C., AVCI F., KAPTAN K., URAL A.U., ÇETİN T., ÖZTÜRK B., GÜDEN M., PAK Y., YALÇIN A.: Kan grup uygunsuzluğu allojenik kemik iliği transplantasyonunda yaşam süresini etkiliyormu? 3rd National Bone Marrow and Perippheral Stem Cell Transplantation Congress. 3-5 Haziran P:20(128) Mersin Türkiye. 1999.
 33. ULUTİN H.C., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., OYSUL K., PAK Y.: Lokal ileri küçük hücre dışı akciğer kanserinde kombine modalite tedavi uygulaması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV: Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran S:85 İstanbul. 1999.
 34. ULUTİN H.C., GÜDEN M., OYSUL K., SÜRENKÖK S., PAK Y.: Bir olgu nedeniyle sentrofasiyal yerleşimli letal granülomada radyoterapi. XIII. Ulusal Kanser Kongresi. 27 Nisan 1 Mayıs P:97(51) Belek Antalya. 2000.
 35. OYSUL K., GÜDEN M., ULUTİN H.C., SÜRENKÖK S., PAK Y.: Kimura hastalığı ve radyoterapi (Bir olgu nedeniyle) XIII. Ulusal Kanser Kongresi. 27 Nisan 1 Mayıs P:100 (51) Belek Antalya. 2000.
 36. ULUTİN H.C., GÜDEN M., SÜRENKÖK S., OYSUL K., PAK Y.: Rektum kanserlerinde preoperatif short-term radyoterapide farklı iki dozun karşılaştırılması: erken sonuçlar. XIII. Ulusal Kanser Kongresi. 27 Nisan 1 Mayıs P:275(95) Belek Antalya. 2000.
 37. OYSUL K., SİRİN S., GÜDEN M., ULUTİN H.C., SÜRENKÖK S., PAK Y.: GATA’da beyin tümörlerinin tedavisinde sterotaktik radyocerrahi uygulanması. XIII. Ulusal Kanser Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs P:315(104) Belek Antalya. 2000.
 38. GÜRSES A., DİRİCAN B., GÜDEN M., ULUTİN C., ARSLAN G., PAK Y.: Multilif kollimatör ve fokalize bloklarla oluşturulan alanların dozimetrik karşılaştırılması. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 26-29 Mart S:6(32) Uludağ Bursa. 2000.
 39. DİRİCAN B., GÜRSES A., ULUTİN C., GÜDEN M., OYSUL K., SÜRENKÖK S., PAK Y.: SRI 100 Radyoterapi görüntüleme sistemi ve uygulamaları. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 26-29 Mart P:115(183) Uludağ Bursa. 2000.
 40. GÜDEN M., ULUTİN H.C., PAK Y.: Letrazol’ün bir olguda first-line kullanımı. XIV. Ulusal Kanser Kongresi 30 Nisan-4 Mayıs P:1(110) İstanbul. 2001.
 41. GÜDEN M., ULUTİN H.C., OYSUL K., PAK Y.: Kanserli hastalarda paramedikal tedavilerin kullanım oranları ve etkileri. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs P:2(163) İstanbul. 2001.
 42. OYSUL K., SÜRENKÖK S., BEYZADEOĞLU M., GÜDEN M., ULUTİN H.C., PAK Y.: Granülosit–makrofaj koloni stimüle edici faktörün (GM-CSF) baş boyun kanserli hastalarda radyoterapi sırasında gelişen mukozit üzerine etkisi. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs P:2(177) İstanbul. 2001.
 43. OYSUL K., BEYZADEOĞLU M., ÇETİN T., SÜRENKÖK S., NEVRUZ O., GÜDEN M., ULUTİN H.C., BEYAN C., PAK Y.: Myelofibrosis Tanılı 3 Olguda Dalak Işınlaması. XIV. Ulusal Kanser Kongresi 30 Nisan-4 Mayıs P:2(178) İstanbul. 2001.
 44. ULUTİN C., GÜDEN M., TEPEDELEN T., BEYAN C., ARPACI F., PAK Y.: Tüm beden ışınlaması uygulanan 75 kemik iliği transplantasyon olgusu. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs P5(195) İstanbul. 2001.
 45. ULUTİN H.C, GÜDEN M., TUNCER T., PAK Y.: Meningiomalı hastalarda radyoterapi sonuçlarımız. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs P5(195) İstanbul. 2001.
 46. SÜRENKÖK S., OYSUL K., BEYZADEOĞLU M., GÜDEN M., ULUTİN C., PAK Y.: 12 Yıl sonra lokal tekrarlayan nasofarinks karsinomu ve radyoterapinin geç etkileri. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs P:6(256) İstanbul. 2001.
 47. GÜDEN M., KURT E., ULUTİN H.C., MİRZAOĞLU Z.Z., SÜER H., PAK Y.: Bir olgu nedeniyle retinablastom radyoterapisinde anestezi.XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri kongre ve “workshop” 24-26 mayıs P:14(100) Kayseri. 2001.
 48. KÜLAHÇI Y., DUMAN H., GÜNHAN Ö., CELASUN B., GÜDEN M., ŞENGEZER M.: Radyoterapi zamanlamasının deri grefti üzerine etkisi. 24. Uludal Türk Platik Rekonstrüktif ve Cerrahi Derneği Kongresi. 18-20 Ekim B:5(8) Ankara. 2002.
 49. URAL A U., YILMAZ İ., AYDIN A., GÜDEN M., DÜNDAR K., EKEN A., SAYAL A., YALÇIN A.: Hiperbarik oksijen ve iyonize radyasyonun Burkitt lenfoma (RAJI) ve multiple myeloma (ARH-77) hücre hatlarında proliferasyona olan etkilerinin değerlendirilmesi. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 Ekim P:299(155) Kemer. 2002.
 50. ÖZTÜRK B., ULUTİN C., ARPACI F. ÖZET A., KÖMÜRCÜ Ş., ATAERGİN Ş., KUZUHAN O., GÜDEN M., OYSUL K., BEYZADEOĞLU M.:Rezektabl mide kanserinde postoperatif adjuvan kemoradyoterapiye bağlı erken dönem toksisite sonuçlarımız (ön rapor) XV. Ulusal Kanser Kongresi 23-27 Nisan  P:174(78) Kemer Antalya 2003.
 51. ARPACI F. ÖZET A., ÖZTÜRK B., KÖMÜRCÜ Ş., ATAERGİN Ş., KUZUHAN O., BEYZADEOĞLU M., GÜDEN M., ULUTİN C., OYSUL K.: Solit tümörlerde ve hematolojik malignitelerde yüksek doz tedavi ve otolog kök hücre nakli: Tek merkez ve uzun süreli takip sonuçları. XV. Ulusal Kanser Kongresi 23-27 Nisan  P:593(205) Kemer Antalya. 2003.
 52. URAL A U., YILMAZ İ., AYDIN A., GÜDEN M., DÜNDAR K., EKEN A., SAYAL A., YALÇIN A.: Hiperbarik oksijen ve iyonize radyasyonun Burkitt lenfoma (RAJI) ve multiple myeloma (ARH-77) hücre hatlarında proliferasyona olan etkilerinin değerlendirilmesi229(94)
 53. URAL A.U.,  ÇANDIR M., AVCU F., GÜDEN M., PEKEL .A, ÖZCAN M.A.; S04 Zoledronik Asıt Ve Radyasyonun İn Vitro Koşullarda Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Etkileri VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 54. BAŞ H., GÜDEN M., BERBEROĞLU K., CEYLAN C., KÜÇÜK N., KILIÇ A., EGEHAN İ., ENGİN K.; S32 Akciğer Tümörlü Hastalarda Hedef ve Kritik Organların Belirlenmesinde BT(Bilgisayarlı tomografi) ve 18FDG PET (Pozitron Emission tomograpy) Görüntü Eşleştirmesinin Önemi. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 55. GÜDEN M., BAŞ H., BERBEROĞLU K., CEYLAN C., KÜÇÜK N., KILIÇ A., EGEHAN İ., ENGİN K.;P008 Primer Radyoterpi ile Tedavi Edilen Akciğer Tümörlü Hastalarda Özefagusun Aldığı Dozların 18FDG PET (Pozitron Emission tomograpy) – BT Similatör ve BT(Bilgisayarlı tomografi) Planlamaları İle Karşılaştırılması. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 56. GÜDEN M., BAŞ H., BERBEROĞLU K., CEYLAN C., KÜÇÜK N., KILIÇ A., EGEHAN İ., ENGİN K.;P008 Primer Radyoterpi İle Tedavi Edilen Akciğer Tümörlü Hastalarda Medulla Spinalisin Aldığı Dozların 18FDG PET (Pozitron Emission tomograpy) – BT Similatör ve BT(Bilgisayarlı tomografi) Planlamaları ile Karşılaştırılması. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 57. AKKAŞ S., BAŞ H., ÇEKİÇKESEN Y., KÜÇÜK N., KILIÇ A., CEYLAN C., GÜDEN M., EGEHAN İ., ENGİN K.;P093Abdomen hatalarının ışınlanmasında portal görüntüleme yönteminden yararlanılarak çeşitli sabitleme araçları ile alan doğruluğunun değerlendirilmesi. VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 58. ENGİN K., KÜÇÜK N., KILIÇ A., BAŞ H., CEYLAN C., GÜDEN M., EGEHAN İ.;P104 Spinal Lezyonlarda Cyber Knife Robotik Radyocerrahi Uygulaması; VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 59.  ENGİN K., KÜÇÜK N., CEYLAN C., KILIÇ A., BAŞ H., EGEHAN İ., GÜDEN M.:P242 Cyber Knife Robotik radyoterpi ile IMRT tedavi planlarının klinik karşılaştırılması; VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 60. KÜÇÜK N., KILIÇ A., CEYLAN C., BAŞ H., GÜDEN M., EGEHAN İ., ENGİN K.: P243Cyber Knife Tedavi Planlamasının Absolute Doz Verifikasyonu VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.19-23 Nisan 2006 Fethiye
 61. CEYLAN C., GÜDEN M., BERBEROĞLU K., DOĞAN A. S., BAŞ H., KILIÇ A., KÜÇÜK N.,  ENGİN K.: Intensıty Modulated Radiation Therapy Uygulanan Nazofarenks Hastalarında FDG-PET/BT Görüntülemenin Hedef Hacim Belirlenmesine ve Tedavi Planlamasına Katkısı – İlk 14 Hastamızın Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi2-5 Mayıs 2009 Sözel bildiri. Turkish Journal of Nuclear Medicine, 18 (1), pp.6; 2009.
 62. YAPICIER Ö., HAKKO E., RAMADAN S., SÜZER T., GÜDEN M.:Böbrek Apsesini Taklit Eden Medüller Karsinoma ve Metastatic Lezyonları:Olgu Sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi 711 Ekim 2009 Türk Patoloji Dergisi Ekim 2009 (V:25 sup) pp:234 2009
 63. ENGİN K., KÜÇÜK N. GÜDEN M. CEYLAN C., BAŞ AYATA H.,: CyberKnife in Pancreatic Cancer. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 105; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 64. ENGİN K., KÜÇÜK N. GÜDEN M. BAŞ AYATA H. CEYLAN C.: CyberKnife in Liver Metastases. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 106; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 65. ENGİN K., KÜÇÜK N., CEYLAN C., BAŞ AYATA H., GÜDEN M.: CyberKnife in Primary and Metastatic Lung Cancer. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 123; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 66. BAŞ AYATA H., CEYLAN C., KÜÇÜK N., GÜDEN M., ENGİN K.: Comparison Of Target and Critical Organ Doses in GBM Patients Treated With IMRT and 3-DCRT. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 130; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 67. CEYLAN C., GÜDEN M., BAŞ AYATA H., KÜÇÜK N., BERBEROĞLU K., ENGİN K.: The Contribution of PET-CT to Target Volume Definition and Treatment Planning in Nasopharyngeal Cancer Patients Treated With IMRT – Early outcome evaluation with PET-CT scanning. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 132; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 68. CEYLAN C., GÜDEN M., BAŞ AYATA H., KÜÇÜK N., ENGİN K.: Evaluation of Salivary Gland Doses in Nasopharyngeal Cancer Patients Treated with IMRT. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 134; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 69. GÜDEN M., BAŞ AYATA H., CEYLAN C., KÜÇÜK N., KILIÇ A., YAPICIER Ö. ENGİN K.: Clinical results with IMRT in High Grade Glioma Patients. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 138; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 70. KILIÇ A., CEYLAN C., KÜÇÜK N., BAŞ AYATA H., GÜDEN M., ENGİN K.: Quality Control İn The First 100 Prostate Cancer Cases Treated with IMRT – 729, Point Dose and Portal İmaging Results. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 154; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 71. CEYLAN C., KÜÇÜK N., BAŞ AYATA H., GÜDEN M., ENGİN K.: Comparison of IMRT and CK Plans in Terms of Dosimetry and Physics in Localized Prostate Cancer Patients. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 155; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 72. BAŞ AYATA H., CEYLAN C., KÜÇÜK N., GÜDEN M., ENGİN K.: Comparison of IMRT Plans with Different Number of Fields with Conformal Techniques in Terms of Dose Distributions and Critical Organ Doses in Left Sided Breast Cancer Patients. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 171; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 73. ENGİN K., KÜÇÜK N., CEYLAN C., BAŞ AYATA H., GÜDEN M.: Robotic Radiotherapy in Adrenal Metastases. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 208; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 74. KÜÇÜK N., KILIÇ A., BAŞ AYATA H., CEYLAN C., GÜDEN M., ENGİN K.: Absolute Dose Verification in Cyberknife Robotic Radiotherapy Device. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 220; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 75. KÜÇÜK N., KILIÇ A., BAŞ AYATA H., CEYLAN C., GÜDEN M., ENGİN K.: The Effect Of Collimator Size on The Number of Beams And İntegral Dose in CK Applications. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 222; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 76. KORKMAZ Z. N., ARSLAN A., TECİK A., ÇEKİÇKESEN Y., MOLLAOĞLU F., CEYLAN C., BAŞ AYATA H., GÜDEN M., ENGİN K.: Patient Related Set-Up Errors in Head and Neck Patients Treated with IMRT 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 229; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.
 77. ENGİN K.; KÜÇÜK N.; ENÜNLÜ T.; BAŞ AYATA H., CEYLAN C., KILIÇ A., GÜDEN M.:Karaciğer Metastazlarında Robotic Sterotaktik Beden Işınlaması 10, Ulusal Radyasyon Onkolojisi kongresi (UROK 2012) 19-23 Nisan 2012 Abstract Book: pp:114
 78. CEYLAN C.; GÜDEN M., KÜÇÜK N., BAŞ AYATA H., KILIÇ A., ENGİN K.; Sinonazal Tümörlerinde Non-Coplanar IMRT ve Coplanar IMRT Teknikleri Dozimetrik Karşılaştırılması 10, Ulusal Radyasyon Onkolojisi kongresi (UROK 2012) 19-23 Nisan 2012 Abstract Book: pp:152
 79. BAŞ AYATA H., GÜDEN M., KÜÇÜK N., CEYLAN C., KILIÇ A., ENGİN K.; Bir kronik myeloid lösemi (KML) hastalığına bağlı olarak gelişen splenomegalisine splenik radyoterapi uygulaması. 10, Ulusal Radyasyon Onkolojisi kongresi (UROK 2012) 19-23 Nisan 2012 Abstract Book: pp:171
 80. ENGİN K., KÜÇÜK N., ENÜNLÜ T., CEYLAN C., BAŞ AYATA H., KILIÇ A., GÜDEN M.:Adrenal Metstazlarda Görüntü Güdümlü Sterotaktik Beden Radyoterapisi. 10, Ulusal Radyasyon Onkolojisi kongresi (UROK 2012) 19-23 Nisan 2012 Abstract Book: pp:181
 81. BAŞ AYATA H., CEYLAN C., KÜÇÜK N., KILIÇ A GÜDEN M., ENGİN K.:Meme Kanseri Radyoterapisinde İnverse (İ-IMRT) ve Forward (F-IMRT) Planlanmış IMRT Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması. 10, Ulusal Radyasyon Onkolojisi kongresi (UROK 2012) 19-23 Nisan 2012 Abstract Book: pp:266
 82. CEYLAN C., GÜDEN M., BAŞ AYATA H., KÜÇÜK N., KILIÇ A., ENGİN K.; Wilms Tümörü Akciğer Metastazlı Olguda Bi Lateral Akciğer Işınlamasında Farklı Plan Tekniklerinin ve Alan Dışı Dozlarının Karşılaştırılması. 10, Ulusal Radyasyon Onkolojisi kongresi (UROK 2012) 19-23 Nisan 2012 Abstract Book: pp:292
 83. KILIÇ A., CEYLAN C., KÜÇÜK N., BAŞ AYATA H., GÜDEN M., ENGİN K.: IMRT Hastalarının Kalite Kontrolü D-Array Seven 29 Deneyimi: 19-23 Nisan Antalya 2012Kongre kitabı P:70-71
 84. BERBEROĞLU K., KÜÇÜK N., GÜDEN M., ENGİN K.:Cybrknife Radyocerrahi Uygulanmış Karaciğer Metastazlarının FDG-PET/CT İle Değerlendirilmesi 24. Ulusal Nukleer Tıp Kongresi UNTK 2012
 85. BAS AYATA H., GÜDEN M., CEYLAN C., KÜÇÜK N., KILIÇ A., ENGİN K.: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Respiratory Gated Radyoterapı (RGRT) ve Kanvansiyonel Radyoterap Kullanımı İle Yapılan Plandaki Akciğer Dozlarının Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması. Ref No: P-327 20,Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 Antalya
 86. KÜÇÜK N., CEYLAN C., AYATA H., KILIÇ A., GÜDEN M., ENGİN K.: Lineer Hızlandırıcı ve Kalite Kontrol Cihazlarının Volumetrik Ark Tedavilerine Hazirlanması Ref No: P-741 20,Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 Antalya
 87. KILIÇ A., KÜÇÜK N., CEYLAN C., AYATA H., GÜDEN M., ENGİN K.: IMRT ve Arc Tedavisi Gören Hastalarda Çevre Dozlarının İnvivo Mosfet Ölçümü Ref No: P-74320,Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 Antalya

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

      F. Uluslararası Kongre Kurs Katılım

 1. 29, İnternational Congres of military medicine  18-25 Atatürk kültür center İstanbul
 2. ESTRO Teaching coure in Modern brachytherapy thecniques İzmir 21-25 May 1995
 3. AAPM İnternational Scientific Excahange Course September 11-15 1995
 4. 19. Annual meeting of the Europan Society for therapeutic radiology and oncology İstanbul 19-23 Septembar 2000
 5. Congress and workshop of current concept in hamatology-oncology and experimental tumorigenesis XIX geher nesibe medical day Kayseri  24-26 May 2001
 6. IMRT and Other Conformal techniques in Practice Amsterdam The Netherlands jully 3-7 2005
 7. ESTRO 25 meeting 09-12 October Leipzig 2006
 8. ESTRO Anniversay Conference held in London United Kingdom 8-12 May 2011
 9. Varian Medical syistems İnternational AG, Zug, Switzerland Oncology information System Training 8 h march ASM Kocaeli 26-29 2012
 10. 3 CNOM 3e Congrès National d’Oncologie Médicale Cancers Epithéliaux de l’Ovaire Alger, Hôtel Hilton 6 AVRIL 2013
 11. 8. İntrabeem user meeting Doriont Congresshotel Mannheim june 12/132014
 12. 3rd ESTRO Forum barcelona Spain 24-28 April 2015
 13. CyberKnife kullanıcı Deneyimi paylaşım Toplantısı 28,05,2016 İstanbul Medipol Ünüversitesi

G. Ulusal Kongre Kurs Katılım

 1. İleri yaşam desteği- Travmada ve Savaş alanında ileri yaşam desteği (ADVANCED) 9. Dönem kursu GATA 18,03,1991/29,03,1991
 2. XI. Ulusal Kanser Kogresi28 mayıs – 02 Haziran 1995 Antalya
 3. II.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 04-09 Ekim 1996
 4. XII. Ulusal Kanser Kogresi 23-26 Nisan 1997 Antalya BELEK
 5. Kolon ve rektum kanseri kursu GATA 23,05,1997
 6. II. Uludağ Onkoloji Sempozyumu  31 Ekim -1 kasım 1997 Uludağ Bursa
 7. Radyasyon onkolojisi derneği eğitim kursu Radyasyon onkolojide tedavi planlaması 29-28 Kasım 1997
 8. 1. Ulusal meme kanseri tedavisinde yenilikler ve konsensus konferansı 03-04 mayıs 1998 GATA
 9. III.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 11-14 Ekim 1998 İstanbul
 10. Üçüncü dönem GATA eğiticilik formazyon kursu 14,12,1998/25,12,1998
 11. 2. Ulusal meme kanseri tedavisinde yenilikler ve konsensus konferansı 28 mayıs 2000 GATA
 12. XIV. Ulusal Kanser Kogresi 30 Nisan 04 mayıs 2001
 13. Bioistatistik Semineri 24-26 Ekim 2001 GATA
 14. Ağrı Eğitimi semineri 12,04,2002 Ankara
 15. Hemopoetik Kök hücre naklinde son gelişmeler 21,06,2002 GATA
 16. XVI. Ulusal Kanser Kogresi 20-24 04,2005 Antalya
 17. Empatik İletişim 10,12,2005 ASM
 18. Uygulamalı IMRT Kursu 31 mart -1 Nisan 2006 ASM
 19. Kanser hastası ile iletişim 13,05,2006 ASM
 20. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2-5 Mayıs 2009 ANTALYA
 21. 9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 21-25 Nisan 2010 Girne /Kıbrıs
 22. ASM meme kanseri tedavisinde IMRT tekniği 28,05,2011
 23. European Cyber Knife Clinical Symposium2011: 15 October 2011
 24. 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2012 Antalya
 25. 20,Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 Antalya
 26. İleri Radyoterapi tekniklerinde kalite kontrol ASM 14,09,2013
 27. 14, Ulusal Medikal Fizik Kongresi 21-24 Kasım 2013 Antalya
 28. RTTDER Bilgi tazeleme semineri -3 Radyoterpideki teknolojik gelişmeler 16,03,2014 Acıbadem Maslak
 29. RTTDER Bilgi tazeleme kursu Radyoterpideki teknolojik gelişmeler 31,05,2014 ASM
 30. Clinical and Dosimetric Aspects of hypofractionatiom 22,11,2014 ASM
 31. Jinekolojik kanser tedavi algoritmalarının oluşturulması Klinik Onkoloji Derneği Point Otel Barbaros 28,02,2015
 32. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 01-05.04.2015 Sheraton Adana
 33. 3. Oncological Sciences Symposium- New Horizons in Oncology:brest cancar. 12.09.2015 Anadolu Medical Center in Gebze Kocaeli Turkey
 34. Radyoterpide geometrik doğruluk: Teknikerin rolü. 05.12.2015 Anadolu sağlık merkezi
 35. Temel Yaşam Desteği 29,12,2015 ASM istanbul
 36. Moleküler görüntülemede Paradigma değişikliği: PET MR 09,03,2016 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
 37. CyberKnife kullanıcı Deneyimi paylaşım Toplantısı 28.05.2016 İstanbul Medipol Ünüversitesi

H. Kongre Panel görev

 1. Ulusal Radyasyon Onkolojisi kongresi (UROK 94) çeşme İzmir Serbest bildiriler Oturum Başkanı saat:15:00-17:00 18,05,1994
 2. 10. Radyasyon Onkolojisi Kongresi öncesi Pediyatrik Radyasyon Onkolojisi Kursu 19 Nisan 2012 Antalya 08.00-10.45 Oturum 1 başkan: Metin GÜDEN
 3. 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 tarihlerinde Susesi Otel Antalya Panel: İnvaziv mesane kanseri tedavisi’08.45-09.30 Oturum başkan: Metin GÜDEN
 4. Radyoterpi teknikerleri bilgi tazeleme kursu (3)06,03,2014 Acıbadem Maslak İstanbul Saat:14:40-15:50 Oturum başkan: Metin GÜDEN
 5. Radyoterpide geometrik doğruluk: Teknikerin rolü. 05,12,2015 Anadolu sağlık merkezi Oturum başkan: 11:30-13:30 Metin GÜDEN
 6. CyberKnife kullanıcı Deneyimi paylaşım Toplantısı 28.05.2016 11:15/12:30 2. Oturum başkanı İstanbul Medipol Ünüversitesi

I. Ulusal Konuşma

 1. Aylık Konuk Öğretim Üyesi Konferanslar Dizisi Uludağ Ünüversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkoloji departmanı Toplantı salonu Bursa 22,01,1998
 2. Radyasyon Onkolojisinde Türkiye de Eğitimin Dünü Bugünü Yuvarlak Masa 16:30-18:00 12,11,1998 III. Ulusal Radyasyon onkolojisi Kongresi (ÜROK-98)
 3. Yumuşak Doku Sarkomlarına Yaklaşım GATA Ortopedi Aylık Bilimsel Toplantı  GATA Pembe salon saat: 10:3028,11,1998
 4. Radyasyon Onkolojisi Temel İlkeleri; GATA Aylık Bilimsel toplantı GATA Yeşil Anfi Saat13:00 24,03,2000
 5. Radyasyonun Normal Dokulara Etkisinin Radyobiyolojisi PANEL ( Radyasyonun Normal Dokulara Etkileri Ve Radio-Onkolojik Morbidite ) GATA Temel Bilimler Anfisi Saat:13:30 -13:4501,03,2002
 6. Akciğerin Seconder Tümörlerine Radyoterpi PANEL (Akciğerin Seconder Tümörlerine Multidisipliner Yaklaşım) 14:45-16:15 II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 18,09,2003 Konya
 7. Akciğer Kanserinde Adjuvant Tedavi 3. Kanser Etkinlikleri Ankara Numune Hastanesi Saat.15:20-15:40 Hilton Ankara 01,04,2004
 8. Baş Boyun Hedef Volum Tanımlanması ve Tedavi Planlaması 11:10-12:00 Uygulamalı IMRT Kursu ASM IMRT Konuşuyoruz. 01,04,2006
 9. Genel Sağlık Konuları Uluslararası rotary 2420 bölge 23,08,2006 İstanbul
 10. TAKD Olgu Tartışmaları Toplantısı Olgu Sunumu 10,01,2008 Feriye Lokantası İstanbul
 11. ASM Meme Kanseri Tedavisinde IMRT Tekniği saat:10,30-11 “Erken Evre Meme Kanserli Hastalarda IMRT Tekniğinin Klinik Değerlendirilmesi”,15 28,05,2011
 12. Lokal Nükslerde Yaklaşım Radyoterapi Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler Sempozyumu: Rektum Kanseri Tanı ve Tedavide Gelişmeler Efes Konferans Salonu: 17,00-18,00 23,06,2012
 13. İleri Radyoterapi Tekniklerinde Kalite Kontrol ASM FFF lşınları ve Klinik Uygulamaları Doç.Dr. Metin GUDEN 14.09.2013
 14. Hücre ve Organelleri, Kanser Biyolojisi Radyoterpi Teknikerleri Bilgi Tazeleme Kursu (4) Anadolu Sağlık Merkezi  saat 09:40-10:00 31,05,2014
 15. Radyasyonun Etkisini Modifiye Eden Ajanlar ve Hipertermi Radyoterpi Teknikerleri Bilgi Tazeleme Kursu (4) Anadolu Sağlık Merkezi  saat 11:30-11:50 31,05,2014
 16. Beyin Tümörleri Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler toplantısı Saat:08:30-09:30; Efes konferans salonu 06,08,2014
 17. Radyoterpi planlamada PET BT – Olgu sunumları 27, Nisan Ulusal Nükleer Tıp Kongresi saat: 14:00-15:00 Adana Sheraton 03,04,2015
 18. Radyoterpide Geometrik Doğruluk: Teknikerin Rolü. Anadolu Sağlık Merkezi 05,12,2015

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:

TOG (Türk Onkoloji Grubu)

European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)

Radyasyon Onkolojisi Derneği