Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Şenol

Ahat Andican Beyin, Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)

Biyografi

03.09.1975 senesinde İstanbul’da doğdu. İlk-orta ve Lise öğrenimini babasının görevi dolayısı ile gittiği Denizli’de tamamladı. Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimi için tekrar İstanbul’a geldi. 2006-2008 yılları arasında mecburi hizmet için Van’da bulundu. Eski SSK bölge hastanesi olan Van İpekyolu Devlet Hastanesinde pek çok nöroşirürji ameliyatlarını ilk defa yapan hekim oldu. 2008’den sonraki meslek hayatını İstanbul’da sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası.

Eğitim

1992-1999  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi

2000-2006 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi I.Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde uzmanlık eğitim

İş Tecrübesi

2006-2008 ; Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı, Van İpekyolu Devlet Hastanesi  

2008-2012 ;  Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı olarak İstanbul’daki özel hastaneler;

1-  Yenibosna ve Bağcılar Safa Hastaneleri

2-  Medikal Park Göztepe Hastanesi

3-  Şişli Memorial Hastanesi

4-  Esenler Avicenna Hastanesi

2012- 2015 ; Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, İstanbul/Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 

2016 ; Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı, Güneşli Medicine Hastanesi, İstanbul

Şimdi ;   Yrd.Doç.Dr., Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Makale ve Yayınları

A –Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1. Ozdogan S, Gergin YE, Gergin S, Senol O, Tiryaki M, Tatarli N, Hicdonmez T. Choroid plexus carcinoma in adults: An extremely rare case. The Pan African Medical Journal. 20:302, 2015

2. Ozdogan S, Gergin YE, Senol O, Tiryaki M, Suslu HT, Tatarli N, Hicdonmez T. Thoracic disc herniation mimicking spinal mass lesion:An illustrative case and review of the literature. Neurosurg Q. doi: 10.1097/WNQ.0000000000000194, 2014

3. Dural Tuberculoma Mimicking En Plaque Meningioma: Case Report.

Tatarli, Necati MD; Güçlü, Bülent MD; Süslü, Hikmet T. MD; Senol,     Özgür MD; Yavuzer, Dilek MD; Hiçdönmez, Tufan MD. Neurosurgery Quarterly, LWW Journals

B – Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1. Özdoğan S, Gür E, Düzkalır AH, Tiryaki M, Şenol Ö, Tatarlı N, Hiçdönmez T. Uzun yaşam süresine sahip glioblastoma multiforme hastalarında klinik ve moleküler özellikler. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 4(7):17-22, 2016

2. Özdoğan S, Gergin YE, Gergin S, Düzkalır AH, Tiryaki M, Şenol Ö, Tatarlı N, Hiçdönmez T. Beyin tümörleri ve epilepsi. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 4(7):55-60, 2016

3. Tatarlı N, Şenol Ö, Özdoğan S, Tiryaki M, Gergin YE, Yavuzer D, Solmaz B, Hiçdönmez T.  Erişkinde kalsifiye serebellar gangliogliom. Acta Oncologica Turcica Doi: 10.5505/aot.2016.92485, 2016

4. Düzkalır HG, Özdoğan S, Gül A, Gergin S, Şenol Ö, Düzkalır AH, Tatarlı N, Köken M. Morphometric study of lumbar vertebra pedicles. The journal of Turkish Spinal Surgery 26(2):101-106, 2015

5. Süslü H, Düzkalır HG, Özdoğan S, Şenol Ö, Tatarlı N, Düzkalır AH, Yaltırık CK. Fluoroscopy guided transforaminal steroid injection on cervical radicular pain. The journal of Turkish Spinal Surgery 26(2):127-133, 2015

6. Düzkalır HG, Özdoğan S, Gül A, Gergin S, Şenol Ö, Düzkalır AH, Tatarlı N, Köken M. Lumbar lordosis and sacral slope angle measurements according to adult age groups: A morphometric study. The journal of Turkish Spinal Surgery  26(2):107-111, 2015

7. Süslü H, Yaltırık CK, Özdoğan S, Şenol Ö, Tatarlı N, Düzkalır AH, Düzkalır HG. Epiduroscopy usage for pain management of failed back surgery syndrome. The journal of Turkish Spinal Surgery  26(2):127-133, 2015

8. Özdoğan S, Gergin YE, Şenol Ö, Tiryaki M, Düzkalır AH, Hiçdönmez T. Torakal disk hernilerine pratik yaklaşım. JTSS 25:4 s309-312, 2014

9. Lumbar Spinal Cerrahide Füzyon ve Stabilizasyonun Omurga Biyomekaniğine Katkısının Röntgenografik Olarak Kıyaslanması Uğur Özdemir, Levent Uysal, Özgür Şenol, Necati Kaplan, Tolga Gediz, Kemal    Avlar, M. Murat Taşkın Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2004;17:46-54

10. Adjacent Segment Instability and Degeneration After Posterior Lumbar     Stabilization  Ozar E, Şenol Ö, Uysal L, Taşkın M. [Adjacent Segment Instability and Degeneration After Posterior Lumbar Stabilisation]. Düşünen Adam. : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2006; 19(4): 194-203

11. Subdural Empyema in the Adjacent Cortex of an Arteriovenous Malformation Dilber Ayçiçek ÇEÇEN, Necati TATARLI, Hikmet Turan SÜSLÜ, Ali BÖREKCİ,   Özgür ŞENOL

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey

C – Uluslararası Sözlü Sunum ve Bildiriler

1. Duzkalir AH, Ozdogan S, Gergin YE, Senol O, Tiryaki M, Tatarli N, Suslu HT, Hicdonmez T. Thoracic disc herniation mimicking spinal mass lesion. EANS 15th European Congress of Neurosurgery, Prague, Czech Republic, 2014

D – Ulusal Sözlü Sunum ve Bildiriler

1. Necati Tatarlı , Özgür Şenol, Selçuk Özdoğan, Mehmet Tiryaki, Yusuf Emrah Gergin, Dilek Yavuzer, Tufan Hiçdönmez. Erişkinde Kalsifiye Serebellar Gangliogliom. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi abstrakt kitabı s264, 2015

. 2015 TND Kongre Bildirisi

2. Lomber Disk Herniasyonunun Ağrı Şiddeti Üzerine Etkisi
Duygu Kurtuluş1, Ersin Hacıyakıpoğlu2, Yunus Diler3, Özgür Şenol4, Sait Naderi2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Kliniği
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
4Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Kliniği

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Aralık 2004 ;  Ankara Gülhane Tıp Fakültesi mikrocerrahi eğitimi

Ekim-Kasım 2007 ;  SAO PAULO BENEFİCÊNCIA DE PORTUGUESA HOSPITAL/SAO PAULO/BRASIL;  Mikrocerrahi eğitimi, kadavra diseksiyonu ve DR EVANDRO DE OLIVEIRA’nın beyin cerrahi ameliyathane ve servisinde gözlemcilik.

Eylül 2008 ;  VANCOUVER GENERAL HOSPITAL; Kafa tabanı Neuroendoscopic Kadavra Diseksiyonu eğitimi.

Ocak 2014 ;  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ; Mikrovasküler Anastomoz Kursu ve İnsan Beyninde Lif Diseksiyonu Eğitimi

Haziran 2014 ;  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ; İnsan Beyninde Lif Diseksiyonu Eğitimi

Ocak 2015 ;  YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ; Mikrovasküler Anastomoz Kursu

Kurum Üyelikleri

Türk Nöroşirürji Derneği