Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Selçuk Ayas MD.

Randevu Al Ahat Andican Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezi
Kadın Cinsel Sağlığı

Biyografi

Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı ve Tüp Bebek Tedavisi sertifikası sahibi olan doktorumuz,1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1995 yılında bitirdi. İhtisasını 2000 yılında, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum üzerine yaptı. 2012 yılında Doçentlik ünvanını, 2017 yılında ise Profesörlük ünvanını aldı. 2017 Eylül ayı itibariyle Okan Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Eğitim

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Jinekolojik Onkoloji

Endoskopik Cerrahi

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Jinekoloji Onkolojik Cerrahisi

Yabancı Dil

İngilizce 

Makale ve Yayınları

Yayınlar

 1. SCI , SCI expanded
 2. F. Demirci, S. Özden, Z. Alpay, E. Tozkır Demirci, S. Ayas, "The Effects of Vaginal Delivery and Cesarean Section on Bladder Neck Mobility and Urinary Incontinence", Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct , 129-133 pp., 2001.
 3. F. Demirci, U. Yıldırım, E. Demirci, S. Ayas, P. Arıoğlu, U. Kuyumcuoğlu, "Ten-Year results of Marshall Marcehetti Krantz and anterior colporraphy procedures", Aust N Z J Gynecol , 513-514 pp., 2002.
 4. I. Akoz, S. Ayas, S. Eren, R. Bilgic., "Synchronous cervical and vulvar malign melanomas: metastasis or multifocality of the disease? A case report and review of the literature", Int J Gynecol Cancer , 917-920 pp., 2006.
 5. S. Ayas, I. Aköz, E. Eskicirak, A. Karateke, O Bozoklu., "A case of endodermal sinus tumor associated with the first pregnancy and successful management of the second pregnancy: a case report and review of the literature", Eur J Gynaecol Oncol , 155-159 pp., 2007
 6. S. Ayas, I. Aköz, A. Gürbüz, E. Eskicirak, H. Cetiner, A. Karateke, "Investigation of Keyes skin biopsy instrument for cervical biopsy procedures versus Kevorkian biopsy forceps", Eur J Gynaecol Oncol , 214-6 pp., 2007.
 7. S. Ayas, I. Aköz, A. Karateke, N. Köksal, N. Dolgun, I. Yenidede, "Difficulties in achieving optimal cytoreduction in primary peritoneal carcinoma management", Eur J Gynaecol Oncol , 330-331 pp., 2007.
 8. S. Ayas, I. Aköz, A. Karateke, O. Bozoklu, "Successful medical treatment of cesarean scar pregnancy: a case report", Clin Exp Obstet Gynecol , 195-196 pp., 2007.
 9. S. Ayas, A. Karateke, I. Aköz, G. Kir G, I. Yenidede, "Primary serous carcinoma of the fallopian tube with synchronous cervical epidermoid carcinoma in situ: a case report", Eur J Gynaecol Oncol , 501-2 pp., 2007.
 10. S. Ayas, A. Gurbuz, A. Karateke, H. Cetiner, "Placental site trophoblastic tumor with multiple metastases and complete response to salvage BEP regimen: a case report and review of the literature", Med Oncol , 96-100 pp., 2009.
 11. S. Ayas, E. Eskicirak, B. Baykal, A. Alkan, S. Eren, "Hysteroscopic Control of Uterine Cavity Following Manual Removal of Placenta or Early Postpartum Curettage", Journal of Gynecologic Surgery , 83-88 pp., 2009.
 12. F.F. Verit, S. Ayas, "Elevated ghrelin levels in the peritoneal fluid of patients with endometriosis: associations with vascular endothelial growth factor (VEGF) and inflammatory cytokines", Fertil Steril , e31 pp., 2010.
 13. S. Ayas, A. Gurbuz, E. Eskicirak, S. Selcuk, A. Alkan, S. Eren., "Follow up and hysteroscopic evaluation of uterine cavity after hysteroscopic polypectomy. South African Journal of Obstetrics and Gynaecology", South African Journal of Obstetrics and Gynaecology , 10-13 pp., 2011.
 14. S. Ayas, A. Gürbüz, G. Tuna, M. A. Sargın, A. Alkan, S. Eren, "Hysteroscopic resection of uterine septum improves reproductive performance in women with unexplained infertility", Turk J Med Sci , 595-601 pp., 2011.
 15. S. Ayas, A. Gurbuz, R. Ayaz, M. R. Asoglu, S. Selcuk, A. Alkan, S. Eren, "Efficacy of passive uterine straightening during", Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2011 , DOI: 10.1111/j.1447-0756.2011.01684.x
 16. Ayas S, Bayraktar M, Gürbüz A, Alkan A, Eren S, "Uterine junctional zone thickness, cervical length and bioelectrical impedance analysis of body composition in women with endometriosis", Balkan Med J, Dec;29(4):410-3, 2012. doi: 10.5152/balkanmedj.2012.042.
 17. Koc N, Sahin D, Ayas S. "Reevaluation of negative cone biopsy results after a positive cervical biopsy finding" J Low Genit Tract Dis, Apr;17(2):154-9, 2013. doi: 10.1097/LGT.0b013e31825c33f9
 18. Koç N, Ayas S, Uygur L. "The association of serous tubal intraepithelial carcinoma with gynecologic pathologies and its role in pelvic serous cancer", Gynecol Oncol, Sep;134(3):486-91, 2014. doi: 10.1016/j.ygyno.2014.07.089
 19. Kaygusuz E, Cetiner H, Yavuz H, Cesur S, Yozgatligil C, Ayas S. " Immunohistochemical Expressions of Receptors for Luteinizing Hormone/Human Chorionic Gonadotropic Hormone and for Sex Steroid Hormones in Pregnant Fallopian Tubes", Acta Endo (Buc) 10(2): 181-194, 2014. doi: 10.4183/aeb.2014.181
 20. Ayas, S., Uygur, L., Bostanci, E., & Gürbüz, A., "A successful pregnancy during the treatment of cervical sarcoma botryoides and advantage of fertility sparing management: A case report." Iranian Journal Of Reproductive Medicine, 13(2), 125-128, 2015.
 21. Mehmet Akif Sargin, Niyazi Tug, Selçuk Ayas, Murat Yassa . "IS INTERSTITIAL PREGNANCY CLINICALLY DIFFERENT FROM CORNUAL PREGNANCY? A CASE REPORT." Journal of Clinical and Diagnostic Research [serial online] 2015 April [cited: 2015 Apr 23 ]; 9:QD05-QD06. DOI: 10.7860/JCDR/2015/12198.5836.
 22. NERMİN KOÇ, SELÇUK AYAS, LÜTFİYE UYGUR, NURVER ÖZEL ÖZBAY, "Comparison of the distinctive pathological features of, and p16 and c-Kit expression levels in, benign and malignant endometrial polyps" Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1822-1828. doi: 10.3906/sag-1508-39
 23. NERMİN KOÇ, SELÇUK AYAS, ARZU ARINKAN, "COMPARISON OF THE CLASSICAL METHOD AND SEE-FIM PROTOCOL IN DETECTING MICROSCOPIC LESIONS ON FALLOPIAN TUBES WITH GYNECOLOGICAL LESIONS" J Pathol Transl Med. 2016 Aug 19. doi: 10.4132/jptm.2016.06.17. Epub ahead of print
 24. Bakir B, Sanli S, Bakir VL, Ayas S, Yildiz SO, Iyibozkurt AC, Kartal MG, Yavuz E. Role of diffusion weighted MRI in the differential diagnosis of endometrial cancer, polyp, hyperplasia, and physiological thickening. Clin Imaging. 2017 Jan - Feb;41:86-94. doi: 10.1016/j.clinimag.2016.10.016. Epub 2016 Oct 20

2. Yurtiçi Dergi Makale

 1. K. Sofuoğlu, U. Kuyumcuoğlu, A. İnmez, S. Ayas, "Preeklamsi ve Eklamside Takip ve Tedavi: 162 Olgu ve Analizi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 145-148 pp., 1998.
 2. S. Özden, Ş. Etker, S. Ayas, O. Ziylan, K. Altınkaş, "Nöropatik Mesanede Prenatal Tanı Ne Kazandırıyor", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 85-90 pp., 2000.
 3. I. Akoz, D. Benk, S. Ayas, Y. Yakut, "2000 – 2003 Yılları Arasındaki Çoğul Gebeliklerde Obstetrik Ve Perinatal Sonuçlarımız", Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 180-183 pp., 2003.
 4. B. Tandoğan, S. Ayas, "İki Dev Plasental Hemanjiomanın Eşlik Ettiği Fetal Hidrops Ve Erken Doğum Tehdidi Olgusu", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 9-11 pp., 2004.
 5. Y. Yakut, S. Ayas, I. Akoz, S. Cesur, A. Karateke, "Ovaryan Sertoliform Endometrioid Karsinoma: Olgu Sunumu", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , 28-31 pp., 2005.
 6. Y. Yakut, I. Akoz, S. Ayas, H. Cetiner, A. Karateke, "Vulvar Malign Melanoma: Olgu Sunumu", Jinekol–Obstet Ve Neonatal Tıp Dergisi , 104 – 106 pp., 2004.
 7. H. Çetiner, G. Kır, S. Ayas, A. Karateke, "Endometrial Adonokarsinomaların Küretaj Ve Histerektomi Spesmenlerinde FİGO Tümör Diferansiasyon Derecesi Uyumu", Marmara Medical Journal , 109-112 pp., 2005
 8. İ. Aköz, S. Ayas, T. Kutlu, O. Pekin, S. Eren, "Tuba Uterina Leiomyomu", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 95-96 pp., 2006.
 9. S. Ayas, İ. Aköz, S. Eren, R. Bilgiç, "Endometiotik Kist Zemininde Gelişen Overin Borderline Endometrioid Tip Tümörü Ve Eşzamanlı Endometriumun Primer Endometrioid Tip Kanseri", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 97-99 pp., 2006.
 10. S. Ayas, A. Karateke, İ. Aköz, A. Gürbüz, H. Çetiner, G. Kır, İ. Yenidede, "Borderline Overyen Tümörlü 21 hastanın Kliniko-patolojisi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 7-10 pp., 2007.
 11. S. Ayas, A. Karateke, İ. Aköz, H. Çetiner, İ. Yenidede, "Konizasyon Uygulanan 94 Hastanın Klinio-patolojisi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 11-15 pp., 2007
 12. S. Ayas, A. Gürbüz, A. Alkan, F. Ersan, A. Karateke, H. Çetiner, "Gebeliğe Eşlik Eden Overin Küçük Hücreli Karsinomunun Büyük Hücreli Varyantı: Olgu Sunumu", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 33-35 pp., 2008.
 13. N. Bekiroğlu, A. Gürbüz, R. Konyalıoğlu, S. Ayas, A. Alkan, S. Eren, "Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenilirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menapozlu hastalarda karşılaştırılması", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 11-16 pp., 2008.
 14. R.G. Aktaş, N. Arat, H. Ankaralı, K. Sofuoğlu, T. Çetinkaya, B. Devranoğlu, A. Özdemir, S. Ayas, "Aynı hastalarda altı aylık aralarla tekrarlanan sperm analizlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 33-35 pp., 2008.
 15. Çakar, S. Ayas, S. Selçuk, M.R. Asoğlu, H. Özkan, A.A. Ertekin, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Adli Olgulara Yaklaşımı: Deneyimlerimiz", Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi , 23-27 pp., 2011.
 16. Resul KARAKUŞ, Ahmad NAMAZOV, Selcuk AYAS, Mesut POLAT,Sevcan Arzu ARINKAN, Ali Dogukan ANGIN, Sultan Seren KARAKUŞ, "Ofis Histeroskopide Analjezi Amaçlı Lokal Anestezi Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması" ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ,45:136-41, 2014.
 17. Ecmel Işık KAYGUSUZ, Handan ÇETİNER, Suna CESUR, Hülya YAVUZ. Ceylan YOZGATLIGİL, Selçuk AYAS, Yeşim SAĞLICAN, "Menstruel Siklus Sırasında Fallop Tüplerinde Lüteinizan Hormon ve Seks Steroid Hormon Reseptörlerinin Ekspresyonu" ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 45:116-23 2014.
 18. Bostancı E, Ayas S, Boza A, Gürbüz A, Karateke A. Retrospective analysis of 53 cases with borderline ovarian tumors]. BTDMJB, 10(1): 27-32, 2014.
 19. Ayşen Telce Boza, Evrim Bostancı, Nermin Koç, Semih Tuğrul, Selçuk Ayas. "The diagnostic challange of an uterine mass: primary uterine lymphoma." J Turk Soc Obstet Gynecol., 11(1): 59-63, 2014.
 20. Evrim Bostancı, Selçuk Ayas, Ayşen Telce Boza, Ayşe Gürbüz, Ateş Karateke,  "Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi " 42(2): 175-180, 2015.
 21. Nermin Koç, Selçuk Ayas, Lutfiye Uygur, Hülya Yavuz, "Aggressive Ovarian Adenosarcoma With High Grade Sarcomatous and Chondrosarcoma Components In a Young Patient" EASTERN JOURNAL OF MEDICINE, 20(3), 154-158, 2015.
 22. Nermin Koç, Selçuk Ayas, Davut Sahin, Suna Cesur, Lutfiye Uygur, "Diagnostic Difficulty in Macroscopically Invisible Cervical Adenocarcinoma : CASE REPORT" EASTERN JOURNAL OF MEDICINE, 20(3), 167-170, 2015.
 23. Selcuk Ayas, Nermin Koc, Sevcan Arzu Arınkan, Lutfiye Uygur, "SERVIKAL KONIZASYON SONRASI CERRAHI SINIR POZITIFLIĞI OLAN VE HISTEREKTOMI YAPILAN 252 OLGUNUN DEĞERLENDIRILMESI" ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 47(2):35-38 2016.

3. DİĞER YAYINLAR. YAZILAN/ÇEVRİLEN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 1. A. Karateke, S. Ayas, M.N. Çiçek, M.T. Mungan, Klinikte Obstetrik Ve Jinekoloji (Jinekolojik Hastada Hikaye Alma, Muayene Yöntemleri Ve Tanısal Uygulamalar), 499 – 511 pp., Ankara, Öncü basımevi, 2007
 2. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason. Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden. 2. Baskı. Cilt 2 Bölüm 7 Vajina kitleler. Sayfa 30-31. Çeviri: Op. Dr. Selçuk Ayas
 3. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason. Eberhard Merz. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selçuk Özden. 2. Baskı. Cilt 2 Bölüm 30 Ekstragenital kitleler. Sayfa 1666-168. Çeviri: Op. Dr. Selçuk Ayas