Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Selim Candan

Randevu Al Ahat Andican Ağrı Polikliniği (Algoloji)
Anestezi ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Üniteleri
Palyatif Bakım Merkezi

Biyografi

1968 yılında Adana Ceyhan’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde bir yıl okuduktan sonra Tıp eğitimine geçti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini 1995 yılında bitirdi. İki yıl Kayseri Kızılay Kan Merkezinde çalıştı. Ekip doktorluğu ve vekil müdürlük yaptı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından uzmanlığını 2002 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldı. 2006 yılında Yardımcı Doçent 2011 yılında Doçent oldu. 2016 yılı İtibariyle Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları sinema, kitap, bilim, teknoloji, müzik ve satrançtır. Aynı zamanda lisanslı satranç oyuncusudur

Eğitim

1986 TED Ankara Koleji

1995 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006 Yardımcı Doçentlik

2011 Doçentlik

Algoloji Yan Dal

Yabancı Dil

 İngilizce ve Almanca

Makale ve Yayınları

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. A DÖNMEZ, M ŞENER, S CANDAN, G ARSLAN. Can we blame propofol for pancreatitis? Pharmacotherapy 1999, 19:1181-1182
 2. E AKPEK, Z KAYHAN, H KAYA, S CANDAN, M HABERAL. Epidural anesthesia for renal transplantation: a preliminary report. Transplant Proc. 1999, 31(8):3149-3150
 3. A PIRAT, S ÖZGÜR, A TORGAY, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Risk factors for postoperative respiratory complications in adult liver transplant recipients. Transplant Proc 2004, 36(1):218-220
 4. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, B AKKUZU, G ARSLAN. Percutaneous dilational tracheotomy in solid-organ transplant recipients. Transplant Proc 2004, 36(1):221-223
 5. A TORGAY, A PIRAT, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN, M HABERAL. Internal jugular versus subclavian vein catheterization for central venous catheterization in orthotopic liver transplantation. Transplant Proc 2005, 37(7):3171-3173
 6. A PIRAT, SF TUNCAY, A TORGAY, S CANDAN, G ARSLAN. Ondansetron, orally disintegrating tablets versus intravenous injection for prevention of intrathecal morphine-induced nausea, vomiting, and pruritus in young males. Anesth Analg 2005, 101(5): 1330-1336
 7. A PIRAT, P KARAASLAN, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, B VARAN, K TOKEL, A TORGAY, G ARSLAN. Topical EMLA cream versus prilocaine infiltration for pediatric cardiac catheterization. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005, 19(5):642-645
 8. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, D ALDEMIR, M YÜCEL, O ÖZEN, S CANDAN, G ARSLAN. Pretreatment with simvastatin reduces lung injury related to intestinal ischemia-reperfusion in rats. Anesth Analg 2006, 102(1):22-232
 9. S CANDAN, A PIRAT, G VAROL, A TORGAY, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Respiratory problems in renal transplant recipients admitted to intensive care during long-term follow-up. Transplant Proc 2006, 38(5):1354-1356
 10. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, S CANDAN, S KUYUMCU, İ TEKIN, G ARSLAN. Dexmedetomidine causes prolonged recovery when compared with midazolam/fentanyl combination in outpatient shock wave lithotripsy. Eur J Anaesthesiol 2008, 25(12):961-967
 11. E ASLIM, Th AKAY, S CANDAN, S ÖZKAN, E AKPEK, B GÜLTEKIN. Regional anesthesia in elderly patients undergoing carotid surgery: report of a case series. Semin Cardiothorac Vasc Anesth 2008, 12(1):29-32
 12. E AKPEK, H TUFAN, P KORKUSUZ, S CANDAN, E AŞAN, S ARDA, A HABERAL, G ARSLAN. Fluid resuscitation of acute hemorrhage in uninephrectomized rabbits--effects on the early function of the remnant kidney. Middle East J Anesthesiol 2008, 19(4):869-883
 13. C ARAZ, P KARAASLAN, A ESEN, P ZEYNEOĞLU, S CANDAN, A TORGAY, M HABERAL. Successful treatment of a child with fulminant liver failure and coma due to amanita phalloides poisoning using urgent liver transplantation. Transplant Proc 2006, 38:596-597
 14. DS SULEMANJI, S CANDAN, A TORGAY, A DÖNMEZ. Horner syndrome after subclavian venous catheterization. Anesth Analg 2006, 103(2):509-510
 15. P KARAASLAN, S CANDAN, C BAŞARAN. Paraplegia after spinal anesthesia as a result of previously undiagnosed vertebral tuberculosis. Anesth Analg 2006, 102:1900-1901
 16. S CANDAN, G ARSLAN. The site of action of epidural fentanyl. Anesth Analg 2004, 99:1261-1262
 17. A. PİRAT, S. CANDAN, A. ÜNLÜKAPLAN. Percutaneous Dilational Tracheotomy for Airway Management in a Newborn With Pierre-Robin Syndrome and a Glossopharyngeal Web. Respiratory Care 2012, 57(4):627-30

ULUSAL YAYINLAR

 1. A PIRAT, S ÖZGÜR, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, A TORGAY, G ARSLAN. Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan 37 Erişkin Hastada Ameliyat Sonrası Solunum Komplikasyonları. 2002, 13(1-2):22-27
 2. S CANDAN, H ŞAHIN, A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Yoğun Bakım Hastalarında Subklavyen Ven Kateterizasyonu: 211 Hastanın Analizi. Yoğun Bakım Dergisi 2005, 5(1):55-60
 3. C ARAZ, A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, A TORGAY, G ARSLAN. Pediyatrik Karaciğer Transplantasyonu Sonrasında Erken Dönem Solunumsal Komplikasyonlar. Akciğer Arşivi 2005, 6:97-101
 4. A TORGAY, İ IŞIKLAR, A PIRAT, S CANDAN, G ARSLAN, M HABERAL. Transplante karaciğerde diltiazem kan akımını etkileyebilir mi? Erken sonuçlarımız. Anestezi Dergisi 2006, 14(1):11-14
 5. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, S ÖZGÜR, G ARSLAN, M HABERAL. Böbrek transplantasyonu sonrası geç dönemde yoğun bakıma kabul nedenleri. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2006, 17(1):88-92
 6. A TORGAY, A DÖNMEZ, A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, G ARSLAN, M HABERAL. Karaciğer transplantasyonunda remifentanil ile `fast-tract’ anestezi deneyimimiz. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2006, 17(1):84-87
 7. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, S CANDAN, Ş CANIKLI, Ç ERKAYA, O KARAEMINOĞULLARI, G ARSLAN. Kalça protezi cerrahisi yapılan geriatrik hastaların yoğun bakım ünitesine kabul önbelirleyicileri. Yoğun Bakım Dergisi. 2006, 6(2):108-111
 8. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, S CANDAN, F YANIK, G ARSLAN. Renal transplant alıcılarının sezaryen seksiyo sırasındaki anestezik yönetimi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2008, 5(1):36-39
 9. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, E ARAL, S CANDAN, A TORGAY, A DÖNMEZ, G ARSLAN. Ortotopik Karaciğer Transplantasyonu Sırasında Cardiac Output (PiCCO) Sistemi İle Hemodinamik Monitorizasyon: Bir Merkezin Deneyimi. Anestezi Dergisi 2007, 13(3):173-176
 10. A PİRAT, S CANDAN, S. ÖZGÜR, F FAYDACI, G ARSLAN. Yüzüstü pozisyonda mekanik ventilasyon sırasında beklenmedik bir komplikasyon: Rabdomiyoliz ve hiperkalemi. Akciğer Arşivi 2006, 7:107-109
 11. C ARAZ, A CAMKIRAN, S CANDAN, G ARSLAN. Aynı hastada iki kez lokal anestezik toksisitesine bağlı konvülziyon gelişmesi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2012, 40:58-62
 12. S CANDAN, A PIRAT, G ARSLAN. Arteriyovenöz Fistül Cerrahisinde Brakiyal Pleksus Bloğu. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2003, 14(2):123-131
 13. G ARSLAN, S CANDAN. Kanser ağrısı tedavisinde girişimsel analjezik teknikler. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 2006, 2(10):26-29
 14. S CANDAN, A PIRAT. Kimyasal Nörolitik Bloklar. Clinic Medicine Ağrı Özel Sayısı 2007, Mayıs:44-48
 15. S CANDAN, S OĞUZ, A BABACAN. Visseral Ağrı ve Genitoüriner Ağrı Clinic Medicine Ağrı Özel Sayısı 2007, Mayıs:65-74

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. S CANDAN, H ŞAHIN, A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Subclavian vein catheterization in intensive care unit patients: experience in one center. European Society of Intensive Care Medicine 16th Annual Congress Amsterdam, Netherlands 5-8/10/2003 S47
 2. A PIRAT, S CANDAN, E AYDIN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Endoscopically Guided Percutaneous Tracheotomy In Eleven Patients With Platelet Counts Between. European Society of Intensive Care Medicine 16th Annual Congress Amsterdam, Netherlands 5-8/10/2003 S150
 3. A PIRAT, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, S ÖZGÜR, G ARSLAN, M HABERAL. Reasons for admission of renal transplant recipients to the intensive care unit. European Society of Intensive Care Medicine 16th Annual Congress Amsterdam, Netherlands 5-8/10/2003 S177
 4. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, S CANDAN, G ARSLAN. Anesthetic Management of renal transplant recipients during cesarean section. Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant. Experimental and Clinical Transplantation 2003, 1(1):85
 5. S CANDAN, A PIRAT, H KARAKAYALI, Ö ÖZTÜRK, G ARSLAN. Unusual complication of upper gastrointestinal endoscopy in a liver transplant recipient. Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant. Experimental and Clinical Transplantation 2003, 1(1):79
 6. CANDAN S, SARGIN D, ZEYNELOGLU P, ARSLAN G. Pressure Sore during orthotopic liver transplantation: A case report. Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and Eurotransplant. Experimental and Clinical Transplantation 2003, 1(1):79
 7. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, G ARSLAN. Simvastatin decreases lung injury after intestinal ischemia-reperfusion in a rat model. 33rd Critical Care Congress Critical Care Medicine 2003, 31(12):a22
 8. A PIRAT, P KARAASLAN, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, K TOKEL, B VARAN, G ARSLAN. Comparison of EMLA cream versus prilocaine infiltration for pediatric cardiac catheterization. Euroanaesthesia 2004. European Journal Of Anaesthesiology 2004, 21:148
 9. S CANDAN, Ö ÖZTÜRK, A PIRAT, G ARSLAN. Comparison of Stimuplex A and Stimuplex D needle efficiency in vertical infraclavicular brachial plexus blockade. Euroanaesthesia 2004. European Journal Of Anaesthesiology 2004, 21:106
 10. S CANDAN, A PIRAT, D ALDEMIR, A SEZGIN, S TÜRKOĞLU, G ARSLAN. Myocardial protective effects of metoprolol and diltiazem given during cardiopulmonary bypass. Euroanaesthesia 2004. European Journal Of Anaesthesiology 2004, 21:48
 11. P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, E ARAL, A PIRAT, A TORGAY, A DÖNMEZ, G ARSLAN. Hemodynamic monitoring with the pulse contour cardiac output (PICCO) system during orthotopic liver transplantation: one center’s experience. IXth Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Experimental and Clinical Transplantation 2004,2(2):35
 12. S CANDAN, A PIRAT, G VAROL, A TORGAY, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Respiratory problems of renal transplant recipients admitted to intensive care during long term follow-up. IXth Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Experimental and Clinical Transplantation 2004,2(2):34
 13. A TORGAY, I IŞIKLAR, A PIRAT, S CANDAN, G ARSLAN, M HABERAL. Can diltiazem affect blood flow in the transplanted liver? IXth Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Experimental and Clinical Transplantation 2004,2(2):34
 14. A TORGAY, A PIRAT, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN, M HABERAL. Internal jugular versus subclavian vein catheterization for central venous catheterization in orthotopic liver transplantation. IXth Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Experimental and Clinical Transplantation 2004,2(2):60
 15. A TORGAY, A DÖNMEZ, A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, G ARSLAN, M HABERAL. One center’s experience with remifentanyl in fast tract anesthesia in liver transplantation. IXth Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Experimental and Clinical Transplantation 2004,2(2):60
 16. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, S CANDAN, A TORGAY, E AKPEK, Z KAYHAN. Orthotopic liver transplant recipients undergoing nontransplant surgery: analysis of fourty-one patients. IXth Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Experimental and Clinical Transplantation 2004,2(2):79
 17. S CANDAN, A PIRAT, S BALTALI, Ş CANIKLI, Z KAYHAN, M HABERAL. Incidence and predictors of renal failure in liver transplant recipients. IXth Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Experimental and Clinical Transplantation 2004,2(2):79
 18. A PIRAT, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, Ö BAŞARAN, E SAKALLIOĞLU, G ARSLAN, M HABERAL. Percutaneous dilational tracheotomy in patients with head and neck burns. Third Meeting of the Middle East Burn and Fire Disaster Society Dialysis, Transplantation and Burns 2004, 15(3):17
 19. A PIRAT, C ARAZ, S CANDAN, G ARSLAN. Thoracic epidural bupivacaine does not influence heart rate variability profile after coronary artery surgery. Critical Care Congress Critical Care Medicine 2004, 32(12):A39
 20. A PIRAT, S CANDAN, Ş CANIKLI, Ç ERKAYA, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Predictors of intensive care unit admission in geriatric patients undergoing hip replacement. Critical Care Congress Critical Care Medicine 2004, 32(12):A72
 21. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, L DURMAZ, Ea AKPEK, S CANDAN, G ARSLAN. Central venous cannulation in pediatric cardiac surgery: subclavian versus internal jugular vein. Critical Care Congress Critical Care Medicine 2004, 32(12):A85
 22. S CANDAN, A CAMKIRAN, P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, P KARAASLAN, G ARSLAN. Pancytopaenia complicated by ARDS and septic shock. 15th International Intensive Care Symposium 2005, May 12-14:150
 23. P ZEYNELOĞLU, G VAROL, A PIRAT, S CANDAN, P KARAASLAN, G ARSLAN. Use of drotrecogin alfa, levosimendan and ultra-high dose vasopressor in a patient with catheter related septic shock. 15th International Intensive Care Symposium 2005, May 12-14:152
 24. P ZEYNELOĞLU, L TITIZ, S CANDAN, P KARAASLAN, A PIRAT, G ARSLAN. One center’s experience with the use of drotrecogin alfa in 15 septic shock patients. 15th International Intensive Care Symposium 2005, May 12-14:155
 25. A PIRAT, S ÖZGÜR, S CANDAN, A TORGAY, G ARSLAN. Postoperative respiratory complications in adult liver transplant recipients. VIII. International Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)2002, 21-24 October:179
 26. A PIRAT, S CANDAN, B AKKUZU, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Percutaneous dilational tracheotomy in solid-organ transplant recipients. Joint Meeting Of The Turkish Transplantation Society And Eurotransplant June 25-27, 2003. Experimental And Clinical Transplantation 2003, 1(1):46
 27. P KARAASLAN, A PIRAT, Ö BAŞARAN, Ç ÇELIK, S CANDAN. Percutaneous dilational tracheotomy in solid-organ transplant recipients. XIII ISBI CONGRESS Fortalezza Brazil 24-29 September 2006, 133
 28. S CANDAN, M GÜNER, G ARSLAN. Low Back Pain: Is The History Of Trauma Enough For Diagnosis. European Journl Of Pain 2006, 10(1):105
 29. E ASLIM, T AKAY, S CANDAN, S ÖZKAN, E AKPEK. The Impact of Regional Anesthesia in the Turkish Elderly Patient Population on Carotid Surgery. International Association of Gerontology and Geriatrics VI. European Congress 5-8 July, 2007, 84
 30. A PİRAT, S ÖZGÜR, A TORGAY, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Risk factors for postoperative respiratory complications in adult liver transplant recipients. Experimental and Clinical Transplantation 2003, Suppl 1:56
 31. A PİRAT, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, S ÖZGÜR, G ARSLAN. Renal transplant recipients in the intensive care unit: reasons for admission, prognostic factors, graft function and mortality. Experimental and Clinical Transplantation 2003, Suppl 1:52
 32. A PİRAT, S CANDAN, P ZEYNEOĞLU, K TOKEL, B VARAN, G ARSLAN. Comparison of EMLA cream versus prilocaine infiltration for pediatric cardiac catheterization. 8th FEAPA Symposium of Paediatric Anaesthesia İstanbul 2003, 148
 33. S CANDAN, H ŞAHİN, A PİRAT, P ZEYNELOĞLU, ARSLAN G. Subclavian vein catheheterization in intensive care unit patients: Experience in one center.  14. International Intensive Care Symposium 2003, İstanbul, s 45
 34. A PİRAT, S CANDAN, E AYDIN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Endoscpically guided percutaneous tracheotomy in eleven patintswith platelet counts betweeen 28.000 and 73.000 mm-3. 14. International Intensive Care Symposium 2003, İstanbul, s 26

ULUSAL BİLDİRİLER

 1. EA AKPEK, Z KAYHAN, E EROL, S CANDAN, Ç ERKAYA. Mezuniyet öncesi programda temel yaşam desteği eğitimi: erken deneyimlerimiz. XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve IX. Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 27-31 Ekim 2001, 157
 2. A PIRAT, D SARGIN, S CANDAN, E ARAL, Ö KARAKULAK, Z KAYHAN. Kas distrofili bir hastada ciddi solunum yetmezliğinin non-invaziv mekanik ventilasyon ile tedavisi. XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve IX. Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 27-31 Ekim 2001, 506
 3. A PIRAT, S ÖZGÜR, S CANDAN, H BERKSUN, C ARAZ, G ARSLAN. Yüksek doz amlodipin ile zehirlenme: Bir olgu sunumu. Klinik Toksikoloji Derneği 8. Toplantısı konferansı 18 Mayıs 2002, s46
 4. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, B AKKUZU, A SEZGIN, G ARSLAN. Kalp cerrahisinden sonra uzamış mekanik ventilasyon gereksinimi olan hastalarda perkütan dilatasyon yöntemi ile trakeotomi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002, s317
 5. A SEZGIN, B GÜLTEKIN, B SARITAŞ, Ş MERCAN, E UĞUZ, S CANDAN, A TAŞDELEN, A AŞLAMACI. Miyokardiyal revaskülarizasyon amacıyla alternatif arteriyal greft: Tam boy sol internal mammarial arterin pediküllü ve serbest greft olarak kullanımı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002, s473
 6. S CANDAN, A TORGAY, Ö ÖZTÜRK, G ARSLAN. Yoğun bakımda çoklu ilaç tedavisi alan hastada hipervolemi. I. Yoğun Bakımİnfeksiyonları Simpozyumu 31 Ocak – 3 Şubat 2002 Trabzon. Yoğun Bakım Dergisi 2002, 2(1):152
 7. EA AKPEK, H TUFAN, S CANDAN, E ERSOY, S ARDA, G ARSLAN. Tek böbrekli tavşanlarda hemodilüsyonun böbrek fonksiyonları üzerine etkisi. XXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve VIII. Yoğun Bakım Kongresi ve VIII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi Kuşadası, 25-29 Ekim 2000, s333
 8. G ARSLAN, EA AKPEK, S BALTALI, G MORAY, Z KAYHAN, A DÖNMEZ, A TORGAY, A PIRAT, G ÖZTURAN, P ZEYNELOĞLU, A CANDAN, M HABERAL. Böbrek transplantasyonu olmuş hastaların diğer cerrahi girişimlerinde anestezik yaklaşım. TARK 2003, 31(2):56
 9. C ARAZ, S CANDAN, A PIRAT, G ARSLAN. Vertikal İnfraklavikular Brakiyal Pleksus Bloğu Deneyimlerimiz: Etkinliği ve Güvenilirliği. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 2. Ortak Toplantısı 15-18 Ocak 2004 Bursa, s68
 10. A PIRAT, S CANDAN, S ÖZGÜR, F FAYDACI, G ARSLAN. Hiperkalemiye neden olan rabdomiyoliz. TARK 2004, 32(1):33
 11. S CANDAN, A ESEN, S BALTALI, G ULUBAY, P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, G ARSLAN. Laparoskopik kolesistektomi sonrasında uygulanan rekruitment manevrasının oksijen satürasyonuna ve solunum fonksiyon testlerine etkisi. TARK 2004, 32(1):115
 12. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, S CANDAN, H ŞAHIN, S KUYUMCU, İ TEKIN, G ARSLAN. ESWL sırasında sedoanaljezi için deksmedetomidin kullanımı. TARK 2004, 32(1):143
 13. P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, A PIRAT, A ESEN, P KARAASLAN, E ASLIM, F BOYBAT. Abdominal aorta anevrizmalarında endovasküler onarım için epidural anestezi uygulaması. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 3. Ortak Toplantısı. 13-15 Ocak 2005 İzmir, s68
 14. S CANDAN, E ASLIM, E ARAL, A ESEN, A DÖNMEZ. Servikal pleksus bloğu sonucu gelişen beyin sapı anestezisi. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 3. Ortak Toplantısı. 13-15 Ocak 2005 İzmir, s44
 15. S CANDAN, E ASLIM, S BALTALI, E ARAL, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Derin ve yüzeyel servikal pleksus bloğu deneyimlerimiz. Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği 3. Ortak Toplantısı. 13-15 Ocak 2005 İzmir, s43
 16. S CANDAN, L DURMAZ, A GÜNDÜZ, P ZEYNELOĞLU, P KARAASLAN, G ARSLAN. Epidural ve intravenöz hasta kontrollü analjezide (HKA) hasta memnuniyetine ait anket sonuçlarımız ve görülen aksaklıklar. , 8. Ulusal Ağrı Kongresi 18-25 Mayıs 2005 İstanbul, s186
 17. E ASLIM, T AKAY, S CANDAN, S ÖZKAN, B GÜLTEKIN, A ARSLAN, B SARITAŞ, S AŞLAMACI. Rejyonal anestezinin karotid arter cerrahisindeki yeri ve avantajları. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 18-22 Mayıs 2005 Antalya, s187
 18. C ARAZ, P KARAASLAN, A ESEN, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, A TORGAY, M HABERAL. Amanita phalloides zehirlenmesine bağlı fulminan karaciğer yetmezliği tedavisinde acil karaciğer transplantasyonu. 8. Türkiye Ulusal Organ Nakli Derneği Kongresi Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2005, 16(2):69
 19. P ZEYNELOĞLU, L DURMAZ, S CANDAN, P KARAASLAN, A PIRAT, G ARSLAN. Ciddi sepsis nedeniyle drotrekogin alfa verilen iki transplant alıcısı. 8. Türkiye Ulusal Organ Nakli Derneği Kongresi Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2005, 16(2):132
 20. S CANDAN, G VAROL, P ZEYNELOĞLU, P KARAASLAN, A PIRAT, G ARSLAN. Uzun dönem takipleri sırasında yoğun bakıma alınan böbrek transplant alıcılarındaki infeksiyöz problemler. 8. Türkiye Ulusal Organ Nakli Derneği Kongresi Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 2005, 16(2):32
 21. P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, E ARAL, A PIRAT, A TORGAY, A DÖNMEZ, G ARSLAN. Ortotopik karaciğer transplantasyonunda picco ile hemodinamik monitorizasyon. TARK 2004, 32(1):67
 22. A DÖNMEZ, M ŞENER, S CANDAN, G ARSLAN. Propofol infüzyonunun serum kolesterol, trigliserit, amilaz ve lipaz düzeylerine etkileri. XXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve VI. Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 28 Ekim – 1 Kasım 1998 Antalya, s228
 23. S CANDAN, P KARAASLAN, A PIRAT, A TORGAY, G ARSLAN. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon sonuçları. TARK 2005 33(1):192
 24. DS SULEMANJI, S CANDAN, A TORGAY, A DÖNMEZ. Venöz port kateteri yerleştirilmesini takiben gelişen horner sendromu. TARK 2005 33(1):202
 25. AG VAROL, S CANDAN, G ARSLAN. Kartagener sendromunda günübirlik kısa süreli cerrahi işlemlerde propofol anestezisi tercih edilebilir bir seçenektir. TARK 2005 33(1):81
 26. P KARAAASLAN, ŞT BALCI, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, G ARSLAN. Spinal anestezi sonrası parapleji: pott’s hastalığı. TARK 2005 33(1):181
 27. P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, A PIRAT, A ESEN, P KARAASLAN, E ASLIM, F BOYBAT. Abdominal aorta anevrizmalarında endovasküler onarım için rejyonel anestezi uygulaması. Göğüs Kalp Damar ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi 20-23 Nisan Bolu, p137
 28. P UŞAR SARAL, A ESEN, S CANDAN, G ARSLAN. Yanlışlıkla spinal aralığa yerleştirirlen epidural kateterden yüksek dozda prilokain injeksiyonu: Olgu sunumu. Rejyonal Anestezi Sempozyumu ve Kadavra Kursu İstanbul 17-18 Haziran 2006, p07
 29. E ASLIM, T AKAY, S CANDAN, S ÖZKAN, B GÜLTEKIN, C VURAN, A TÜNEL, S AŞLAMACI. Karotid arter cerrahisi rejyonal anestezi eşliğinde avantajlı mıdır? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006, Antalya, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2006, 14(2):32
 30. S CANDAN, A OĞUZ, Ş CANIKLI, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Çölyak pleksus nörolizisi: deneyimlerimiz. 9. Ulusal Ağrı Kongresi Ağrı 2007, 19(2):212
 31.  S CANDAN, A PİRAT, S OĞUZ, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Başarılı rejyonal anestezi ve postoperatif analjezi için görüntüleme (olgu sunumu). 9. Ulusal Ağrı Kongresi Ağrı 2007, 19(2):155
 32. S CANDAN, S OĞUZ, Ş CANIKLI, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Lomber Faset Sendromunda Radyofrekans Termokoagülasyon ile Ağrı Tedavisi Deneyimlerimiz. TARK 2007, 35(1):44
 33. S CANDAN, E ASLIM, P ZEYNELOĞLU, E AKPEK. Karotis Endarterektomi Uygulanan Hastalarda Rejyonal Anestezi Deneyimlerimiz. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. 12-15 Haziran 2008 İstanbul, s34
 34. S CANDAN, A CAMKIRAN, A PIRAT, Z KAYHAN. Gergin Omurilik Sendromlu Hastada Ağrı. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. 12-15 Haziran 2008 İstanbul, s118
 35. A CAMKIRAN, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, S GÜLŞEN, EMK ULU, E ASLIM, A PIRAT. Epidural Anestezi ile Endovasküler Aortik Anevrizma Onarımı. 10. Ulusal Ağrı ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. 12-15 Haziran 2008 İstanbul, s67
 36. S CANDAN, D SULEMANJI, A CAMKIRAN, H ÖZDEMIR, İ TEKIN, G ARSLAN. Ekstrakorporeal Şok dalgaları ile Litotripsi Sırasında Hasta Kontrollü Analjezi. TARK 2008, 36(1):80
 37. S CANDAN, A CAMKIRAN, G ARSLAN. Kanser Dışı Kronik Ağrının Yüksek Doz Transdermal Fentanil ile Kontrolü: Olgu Sunumu. TARK 2008, 36(1):60
 38. S CANDAN, Ç ÇELIK, E AKPEK, E ASLIM, A DÖNMEZ. Derin ve yüzeyel servikal pleksus bloğu komplikasyonları. 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi 15-18 Mayıs 2009 İstanbul, s59
 39. S CANDAN, C ARAZ, S OĞUZ, P KARAASLAN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Vertikal infraklavikular brakiyal pleksus bloğu deneyimlerimiz. Rejyonal Anestezi Sempozyumu ve Kadavra Kursu 2006, İstanbul
 40. S CANDAN, A PİRAT, D ALDEMİR, A SEZGİN, S TÜRKOĞLU, G ARSLAN. Koroner bypass cerrahisinde metoprolol ve diltiazemin kalbi koruyucu etkileri. Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 2002, Antalya s 271
 41. C ARAZ, S ÇETİN, S CANDAN. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların ağrı profili. 11. Ulusal Ağrı kongresi 2010, İstanbul p 109
 42. S CANDAN, C ARAZ, S ÇETİN. Stellat ganglion bloğu sonrası solunum sıkıntısı: Olgu sunumu. 11. Ulusal Ağrı kongresi 2010, İstanbul p 102
 43. C ARAZ, S ÇETİN, S CANDAN. Nöropatik ağrıda tramadol kullanımı: Deneyimlerimiz. 11. Ulusal Ağrı kongresi 2010, İstanbul p 111
 44. S CANDAN, Ş CANİKLİ, MG CAN, C ARAZ, S ÇETİN. Postoperatif ağrıda intravenöz hasta kontrollü analjezid petidine metoklopramid eklenmesinin etkisi. 11. Ulusal Ağrı kongresi 2010, İstanbul p 113
 45. S CANDAN, Ö ÖZTÜRK, A PİRAT, G ARSLAN. Vertikal infraklavikular brakiyal pleksus bloğunda stimuplex-A ve stimuplex-D iğnelerinin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anes Rean Der Dergisi 2003, 31:197
 46. A TORGAY, A DÖNMEZ, A PİRAT, P ZEYNELOĞLU,  S CANDAN, G ARSLAN, M HABERAL. Karaciğer transplantasyonunda remifentanil ile fast track anestezi deneyimimiz. Türk Anes Rean Der Dergisi 2004, 32:61
 47. P ZEYNELOĞLU, A PİRAT, S CANDAN, A TORGAY, E AKPEK, Z KAYHAN. Ortotopik karaciğer transplantasyonu olan hastaların diğer cerrahi girişimlerinde anestezi: 41 hastanın analizi. Türk Anes Rean Der Dergisi 2004, 32:102
 48. A TORGAY, İ IŞIKLAR, A PİRAT, S CANDAN, G ARSLAN, M HABERAL. Diltiazem transplante karaciğerde kan akımını etkileyebilir mi? Erken sonuçlarımız. Türk Anes Rean Der Dergisi 2004, 32:29
 49. A PİRAT, P ZEYNELOĞLU, L TİTİZ, E AKPEK, S CANDAN, T AKAY, B SARITAŞ, G ARSLAN. Pediyatrik kardiyak cerrahide santral venöz kanülasyon için subklavian ven ile internal jugular venin karşılaştırılması. Türk Anes Rean Der Dergisi 2004, 32:237
 50. A PİRAT, P ZEYNELOĞLU, D ALDEMİR, M YÜCEL, Ö ÖZEN, S CANDAN, G ARSLAN. İntestinal iskemi-reperfüzyona bağlı akciğer hasarında simvastatinin koruyucu etkisi. Türk Anes Rean Der Dergisi 2004, 32:235
 51. A TORGAY, A PİRAT, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN, M HABERAL. Ortotopik karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda santral kateterizasyon için internal juguler ven ve subklavyen venin karşılaştırılması. Türk Anes Rean Der Dergisi 2004, 32:75
 52. A PİRAT,S CANDAN, Ş CANİKLİ, Ç ERKAYA, P ZEYNELOĞLU, O KARAEMİNOĞULLARI, G ARSLAN. Kalça protezi cerrahisi yapılan geriyatrik hastaların yoğun bakım ünitesine giriş ön belirleyicileri. Türk Anes Rean Der Dergisi 2004, 32:257
 53. T. BİRTAY, S CANDAN. Guillain-Barre Sendromlu Hastada Sugammadeks Kullanımı: Olgu Sunumu. TARK 7-11 Kasım 2012
 54. T. BİRTAY, S. CANDAN. Kandil Yağı Aspirasyonu: Olgu Sunumu. TARK 7-11 Kasım 2012
 55. S. CANDAN, T. BİRTAY. Transforaminal Epidural Steroid İnjeksiyonu İle Düşük Ayak Tedavisi: Olgu Sunumu. TARK 7-11 Kasım 2012
 56. T. BİRTAY, L. FIRAT, S. CANDAN. Üç Erkek Kardeşe Uygulana Spinal Anestezi Sonrası Karşılaşılan Uzamış Motor Blok Süresi. TARK 7-11 Kasım 2012
 57. M. ÇAKMAK, T. BİRTAY, T. SABA, N. CANDAN, C. HABERAL, S. CANDAN. RSV Enfeksiyonu Sonucu Oluşan ARDS Tedavisinde ILA Membran Kullanımı: Olgu Sunumu. TARK 2013.
 58. T. BİRTAY, M. ÇAKMAK, N. CANDAN, G. ÇAKMAK, S. CANDAN. Trakea Basısına Yola Açan Nadir Omuz Artoskopisi Komplikasyonu. TARK 2013.

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

 1. S. CANDAN. Rejyonal Anestezi ve Sedasyon. Kitap: Rejyonal Anestezi. Editörler; Fuat Güldoğuş, Yavuz Gürkan. Sayfa 63-69, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2013.

KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ

 1. S. CANDAN. Neonatal Yoğun Bakım. Kitap: Yoğun Bakım. Çeviri Editörleri: Ercan Kurt, Ahmet Coşar. Sayfa 31(1-19). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2015.

ATIFLAR

 1. A DÖNMEZ, M ŞENER, S CANDAN, G ARSLAN. Can we blame propofol for pancreatitis? Pharmacotherapy 1999, 19:1181-1182 (Times Cited:7)
 2. E AKPEK, Z KAYHAN, H KAYA, S CANDAN, M HABERAL. Epidural anesthesia for renal transplantation: a preliminary report. Transplant Proc. 1999, 31(8):3149-3150 (Times Cited:12)
 3. A PIRAT, S ÖZGÜR, A TORGAY, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Risk factors for postoperative respiratory complications in adult liver transplant recipients. Transplant Proc 2004, 36(1):218-220 (Times Cited:19)
 4. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, S CANDAN, B AKKUZU, G ARSLAN. Percutaneous dilational tracheotomy in solid-organ transplant recipients. Transplant Proc 2004, 36(1):221-223 (Times Cited:5)
 5. A PIRAT, SF TUNCAY, A TORGAY, S CANDAN, G ARSLAN. Ondansetron, orally disintegrating tablets versus intravenous injection for prevention of intrathecal morphine-induced nausea, vomiting, and pruritus in young males. Anesth Analg 2005, 101(5): 1330-1336 (Times Cited:7)
 6. A PIRAT, P KARAASLAN, S CANDAN, P ZEYNELOĞLU, B VARAN, K TOKEL, A TORGAY, G ARSLAN. Topical EMLA cream versus prilocaine infiltration for pediatric cardiac catheterization. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005, 19(5):642-645 (Times Cited:3)
 7. A PIRAT, P ZEYNELOĞLU, D ALDEMIR, M YÜCEL, O ÖZEN, S CANDAN, G ARSLAN. Pretreatment with simvastatin reduces lung injury related to intestinal ischemia-reperfusion in rats. Anesth Analg 2006, 102(1):22-232 (Times Cited:28)
 8. S CANDAN, A PIRAT, G VAROL, A TORGAY, P ZEYNELOĞLU, G ARSLAN. Respiratory problems in renal transplant recipients admitted to intensive care during long-term follow-up. Transplant Proc 2006, 38(5):1354-1356 (Times Cited:9)
 9. P ZEYNELOĞLU, A PIRAT, S CANDAN, S KUYUMCU, İ TEKIN, G ARSLAN. Dexmedetomidine causes prolonged recovery when compared with midazolam/fentanyl combination in outpatient shock wave lithotripsy. Eur J Anaesthesiol 2008, 25(12):961-967 (Times Cited:9)
 10. DS SULEMANJI, S CANDAN, A TORGAY, A DÖNMEZ. Horner syndrome after subclavian venous catheterization. Anesth Analg 2006, 103(2):509-510 (Times Cited:7)

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

 

Kurum Üyelikleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Tabipler Odası

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği

Algoloji Derneği

Yoğun Bakım Derneği

Göğüs-Kalp Damar Cerahisi ve Yoğun Bakım Derneği

Rejyonal Anestezi Derneği