Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Serdar Özateş

Randevu Al Ahat Andican Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Biyografi

Doç. Dr. Serdar Özateş, 1987 Eskişehir doğumludur. Evli ve bir çocuk babasıdır. İlkokulu Eskişehir’de okudu. Liseyi 2002 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’nde okudu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak 2012 yılında mezun oldu. 2013 yılında Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak göreve başladı ve 2017 yılında uzman oldu. 2017 ve 2020 yılları arasında Ankara, Kastamonu ve Kars’ta göz hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2018 yılında Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO) unvanını aldı. Temmuz 2020’den itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görev yapmaktadır. 2023 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Doçentlik unvanını aldı.

Eğitim

2002-2006

Eskişehir Anadolu Lisesi

2006-2012

2002-2006

Eskişehir Anadolu Lisesi

2006-2012

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013-2017

Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Yabancı Dil

İngilizce

Makale ve Yayınları

Makale ve Yayınlar

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Ozates S, Koc M, Uzel MM, Yilmazbas P. (2017). Comparison of intraocular lens position change following two different implantation techniques. Current eye research42(9), 1235-1239.

A2. Ozates S, Ozates ME, Can CU, Polat S, Yasar HH, Taskale B, Gogus AK. (2019). Improvement in psychiatric symptoms after strabismus surgery in adolescent patients in long-term follow-up. British Journal of Ophthalmology103(7), 966-970.

A3. Ozates S, Kiziltoprak H, Koc M, Uzel MM, Teke MY. (2018). Intraocular Lens Position In Combined Phacoemulsification And Vitreoretinal Surgery. Retina38(11), 2207-2213.

A4. Ozates S, Elgin KU, Yilmaz NS, Demirel OO, Sen E, Yilmazbas P. (2018). Evaluation of oxidative stress in pseudo-exfoliative glaucoma patients treated with and without topical coenzyme Q10 and vitamin E. European journal of ophthalmology, 9(2):196-201. DOI: 10.1177/1120672118779486

A5. Ozates S, Sekeroglu MA, Ilhan C, Doguizi S, Yilmazbas P. (2019). Depth perception in patients with congenital color vision deficiency. Eye33(4), 674.

A6. Ozates S, Simsek M, Elgin U, Keskin M, Aycan Z. (2019). Early visual field changes in patients with type 1 diabetes mellitus. European journal of ophthalmology, Epub, doi: 10.1177/1120672119872896

A7. Ozates S, Doguizi S, Hosnut FO, Sahin G, Sekeroglu MA, Yilmazbas P. (2019). Assessment of Corneal and Lens Density in Children With Celiac Disease. Journal of pediatric ophthalmology and strabismus56(6), 402-406.

A8. Ozates S, Teke MY. (2017). Ring-shaped myelinated retinal nerve fibers at fovea. Indian journal of ophthalmology65(7), 630.

A9. Ozates S, Simsek M, Citirik M. Recurrent Radiation Retinopathy and Optic Neuropathy after Cranial Irradiation Therapy Treated by Intravitreal Bevacizumab. Ophthalmology Research: An International Journal, 6(2):1-5.

A10. Ozates S, Kiziltoprak H, Koc M, Uzel MM, Teke MY. (2018). Reply. Retina, 39(8):e36-e37. doi: 10.1097/IAE.0000000000002578.

A11. Ozates S, Ozdal PÇ, Teke MY. (2016). Frosted Branch Angiitis Secondary to Familial Mediterranean Fever Resembling Central Retinal Vein Occlusion. Case reports in ophthalmological medicine, 2016:2916027. doi: 10.1155/2016/2916027

A12. Simsek M, Ozates S, Gulpamuk B, Buyukeren B, Teke MY. (2018). Dedifferentiation of Retinal Pigment Epithelium in a Patient With Chronic Retinal Detachment. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina49(9), 716-720.

A13. Tekin K, Ozates S, Teke MY. (2017). A rare Association of Foveoschisis with gyrate atrophy. The Official Scientific Journal of Delhi Ophthalmological Society28(1), 58-59

A14. Cankaya AB, Ozates S. (2017). Relationship between anterior segment and optic nerve head parameters in healthy subjects. Arquivos brasileiros de oftalmologia80(5), 285-289.

A15. Cankurtaran V, Ozates S, Ozler S. (2019). Association of pupil responses with severity of erectile dysfunction in diabetes mellitus. Indian journal of ophthalmology67(8), 1314.

A16. Cankurtaran V, Ozates S, Ozler S, Dirican E. (2019). Association of diabetic retinopathy stage with the severity of female urinary incontinence. Neurourology and urodynamics, 38(7):1883-1888.

A17. Doğuizi S, Özateş S, Hoşnut FÖ, Şahin GE, Şekeroğlu MA, Yılmazbaş P. (2019). Assessment of corneal and lens clarity in children with Wilson disease. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 23(3):147.e1-147.e8

A18. Uzel MM, Ozates S, Koc M, Taslipinar Uzel AG, Yılmazbaş P. (2018). Decentration and Tilt of Intraocular Lens after Posterior Capsulotomy. Seminars in ophthalmology, 33(6):766-771

A19. Kurtul BE, Kabatas EU, Ozates S. (2019). The correlation of routine hematological indices with pterygium. Therapeutic advances in ophthalmology, 11:2515841419848922. doi: 10.1177/2515841419848922

A20. Simsek M, Citirik M, Ozates S, Ozkoyuncu D. (2018). The efficacy of intravitreal dexamethasone implant as the first-line treatment for retinal vein occlusion-related macular edema in a real-life scenario. Indian journal of ophthalmology66(6), 831.

A21. Tekin K, Teke MY, Ozates S, Randhawa S. (2017). Diagnostic and Therapeutic Challenges. Retina37(8), 1612-1616.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B1. Özateş S, Koç M. (2018). Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Hidroimplantasyon Tekniğinin Güvenilirliği. Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi38(2), 144-150.

B2. Özateş S, Tekin K, Teke MY. (2018). Goldmann-Favre Syndrome: Case Series. Turkish journal of ophthalmology48(1), 47.

B3. ÖZATEŞ S, TEKİN K, TEKE MY. (2018). Fokal Koroidal Ekskavasyon. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology27(3), 231-235.

B4. ÖZATEŞ S, KABATAŞ EU, KURTUL BE. (2019). Miadında Doğan Bebeklerde Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics28(3), 110-114.

B5. KIZILTOPRAK H, ÖZATEŞ S, TEKE MY, ŞİMŞEK M. (2018). Kombine Santral Retinal Ven Tıkanıklığı ve Silyoretinal Arter Tıkanıklığı. Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous27(1).

B6. Cankurtran V, Özateş S. (2019). Diyabetik Makular Ödem Tedavisinde İntravitreal Aflibercept ve Ranibizumab Enjeksiyonunun Kornea Endoteline ve Ön Kamaraya Etkisi. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology. Epub. DOI: 10.5336/ophthal.2019-64910

B7. Coşkun B, Ozateş S, Coşkun B, Kıncı MF, Şimşir C. (2019). Retrospective evaluation of indications and birth results of cesarean section due to ophthalmologic diseases. The European Research Journal. [Epub]

B8. TEKİN K, ÇOLAK S, ÖZATEŞ S, TEKE MY. (2018). Santral Seröz Korioretinopatide Nadir Bir Optik Koherens Tomografifi Bulgusu: Vakuol İşareti. Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology27(4), 309-313.

B9. ÖZDAL PÇ, TEKİN K, ÖZATEŞ S. (2016). Current Approachesin Diagnosis and Treatment of Ocular Tuberculosis: A Case Series and Literature Review. Journal of Retina-Vitreous24(2), 099-108

B10. ŞİMŞEK M, ÇITIRIK M, ÖZATEŞ S, ŞİMŞEK T. (2019). Quantitative analysis of the optic nerve head parameters in patients with age-related macular degeneration. Turkish Journal of Medical Sciences, 49. doi:10.3906/sag-1904-210

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  1. Arka Kapsül Kesafeti Gelişimi ve Nd:Yag Lazer Kapsulotomi Sonrası Tek Parça Akrilik Lenste Pozisyon Değişimi. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi 2016
  2. Kombine Fakoemülsifikasyon ve Vitreoretinal Cerrahide Göz İçi Lens Pozisyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi 2017
  3. Üveit Hastalarında Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları ve Komplikasyonları. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi 2018
  4. Improvement in psychiatric symptoms after strabismus surgery in adolescent patients in long-term follow-up. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi 2019

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Türk Oftalmoloji Derneği

Tıbbi İlgi Alanları

Şaşılık

Glokom

Kornea Cerrahisi

Oküloplastik Cerrahi

Göz Çevresi Estetiği