Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Uzm. Dr. Uğur Ersoy

Randevu Al Ahat Andican Tıbbi Onkoloji

Biyografi

1970 Afyonkarahisar/Sandıklıda doğdu. İlkokulu Sandıklıda, ortaokul ve liseyi Isparta’da bitirdi. 1987 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1995 yılında bitirdi. Mecburi hizmet görevinin ardından 1997 yılında Marmara üniversitesi Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji bölümüne asistan olarak başladı, 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl Haydarpaşa Numune Hastanesi İç hastalıkları Kliniğinde eğitime başladı. 2008 yılında İç hastalıları uzmanlığının ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliğinde Onkoloji eğitimine başladı.2012 yılında uzmanlığını alarak Mardin Devlet hastanesinde mecburi hizmetini yaptı. 2013-2017 yılları arasında Medicalpark Elazığ hastanesinde, 2017-2019 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde çalıştı. Mayıs 2019 dan itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde çalışmaktadır.    

Eğitim

Marmara Üniversitesi, Araştırma görevlisi/ Mikrobiyoloji, 1997-2003

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Araştırma görevlisi/ İç Hastalıkları, 2003-2008

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Araştırma görevlisi/ Tıbbi Onkoloji, 2008-2012

Yabancı Dil

İngilizce

 

Makale ve Yayınları

Ulusal Ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Hasan Mağın, Uğur Ersoy, Haluk Şavlı. Gaucher Hastalığı. Güncel Gastroenteroloji Haziran 2007; sayfa 94-97
 2. Hasan Mağın, Atalay Surerdamar, Uğur Ersoy, Murat Gücün, Saynur Ilgar, M. Fatih Akdoğan, Haluk Şavlı. Bir olgu nedeni ile Gaucher hastalığının gözden geçirilmesi. Marmara Medical Journal 2008;21(2);166-170
 3. Hasan Mağın, Murat Gücün, Uğur Ersoy, Atalay Surerdamar, Fatih Palit, M. Fatih Akdoğan, Haluk Şavlı. İki Vaka Nedeniyle Trombotik Trombositopenik Purpura, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2008: 71(4) ; 124-126
 4. Doğan Yazılıtaş, Arzu Akşahin, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, İnanç İmamoğlu, Ebru Demir, Semiha Urvay. Akciğer skuamöz hücreli karsinom ve renal hücreli karsinom birlikteliği-Olgu sunumu. Ortadoğu Tıp Dergisi 2009: Aralık; 28-31
 5. Sertbas Y, Ersoy U, Ayter M, Gultekin Tirtil F, Kucukkaya B. Ezetimibe effect on bone mineral density and markers of bone formation and resorption. J Investig Med. 2010 Feb;58(2):295-7.
 6. Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, İnanç İmamoğlu, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Semiha Urvay, Ebru Demir, Ünsal Han. Meme, nasofarenks, mide, sürrenal ve renal tutulumu olan ekstranodal Natural Killer/T-cell Nazal tip lenfoma olgusu. Ortadoğu Tıp Dergisi. Mart 2010; sayfa 42-44.
 7. Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Doğan Yazılıtaş, Ebru Demir, İlhan Hacıbekiroğlu, Berkant Sönmez, Semiha Urvay. Bileteral Total Kalça Protezi Sonrası Gelişen Primer Kemik Lenfoması: Olgu sunumu. Ortadoğu Tıp Dergisi. Haziran 2010; sayfa 11-13
 8. Çolak D, Akşahin A, Altınbaş M, Ersoy U, Sönmez B, Yazılıtaş D. İntrakranial metastaz deneyimimiz ve literatürün gözden geçirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi 2 (4) 1-6 2010
 9. Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Arzu Akşahin, İnanç İmamoğlu, Berkant Sönmez. Kolorektal kanserlerde semptomların dağılımı ve sağkalım. Ortadoğu Tıp Dergisi 3(1): 1-7 2011
 10. Arzu Akşahin, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Uğur Ersoy, Berkant Sönmez, G. İnanç İmamoğlu. Meme kanserli hastalarımızın Beyin metastazı açısından retrospektif gözden geçirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi 3(2):54-60 2011
 11. Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, İnanç İmamoğlu, İlhan Hacıbekiroğlu, A.Selcan Oğuz Erdoğan, Binnur Önal, Semiha Urvay, Berkant Sönmez. Mide kanserinde Helicobacter Pylori ile sağkalım arasındaki ilişki. Ortadoğu Tıp Dergisi 3(3): 134-137 2011
 12. Semiha Urvay, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Ata Türker Arıok, G. İnanç İmamoğlu, Ünsal Han, İlhan Hacıbekiroğlu, Uğur Ersoy, Berkant Sönmez. Metastatik meme kanseri hastalarında, Primer tümör ve metastazda hormon reseptör ve HER-2 ekspresyon değişiklikleri. Ortadoğu Tıp Dergisi 3(4): 162-167 2011
 13. Semiha Urvay, Dilşen Çolak, Gökşen İnanç İmamoğlu, Uğur Ersoy, İlhan Hacıbekiroğlu, Naziyet Köse, Ebru Sarı, Mustafa Altınbaş. Hastalarımızda tromboz sıklığı ve literatürün gözden geçirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi 4(1): 1-5 2012
 14. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Ünsal Han. Paratesticular spindle cell rhabdomyosarcoma in an adult: Case report and Revew. Ortadoğu Tıp Dergisi 5(3): 166-170 2013
 15. İlhan Hacıbekiroğlu, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Meme  Kanseri  Hastalarında  Tümör  Belirteçleriyle  Evre  ve  Prognostik Faktörler Arasındaki İlişki, Orta Doğu Tıp Dergisi 6(1): 2014
 16. Arzu OGUZ, Dilsen COLAK, Ugur ERSOY, Inanc G. IMAMOGLU, Mustafa ALTINBAS, Dilek UNAL, Gokmen ZARARSIZ The Effect of Haematological Parameters on Overall Survival in Advanced Stage Non Small Cell Lung Cancer. UHOD , 2014 , 24 , 082-088
 17. Mustafa Altinbaş, Sema Hepşen, İnanç İmamoğlu, Ebru Sarı, Naziyet Köse, Fatih Karataş, Bekir Hacıoğlu, Aydın Aytekin, Uğur Ersoy. Kanser Hastalarının Ölüm Nedenleri ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler. Sakarya Medical Journal, (sakaryamj) 2015;5 (1):5-9
 18. Altınbaş Mustafa, İmamoğlu İnanç, Albayrak Murat, Ersoy Uğur, Hacıbekiroğlu İlhan, Çolak Dilşen. Demir Eksikliği Anemili Hastalarda İntravenöz Demir Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Ortadoğu Medical Journal/Ortadoğu Tıp Dergisi 2015, Vol.7 Isuue 2, p79-82
 19. İNANÇ İMAMOĞLU, Gökşen; ALTINBAŞ, Mustafa; ŞAHİN, Süleyman; KARATAŞ, Fatih; SARI, Ebru; YAZILITAŞ, Doğan; URVAY, Semiha; ERSOY, Uğur; HACIBEKİROĞLU, İlhan; ESEN, Ramazan; EREN, Tülay; ÇOLAK, Dilşen. Mide Kanserinde Tanı Anındaki evre ile Patolojik Alt Tip ve Lokalizasyonun İlişkisi, Ortadoğu Tıp Dergisi. 2015, vol.7 issue 4, p178-182
 20. Doğan Yazılıtaş, Arzu Oğuz, Dilşen Çolak, Gökşen İ. İmamoğlu, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Dosetaxel Induced Pericardial Effusion in Two Gastric Cancer Patients. UHOD 2016, vol 26 number 2 p:123-125  
 21. Kaplan MA, Arslan UY, Işıkdogan A, Dane F, Oksuzoglu B, Inanc M, Akman T, Kucukoner M, Cinkir HY, Rzazade R, Ozkan M, Yilmaz U, Bayoglu IV, Gunaydin Y, Baykara M, Yazilitas D, Cubukcu E, Suner A, Ersoy U, Bilici M, Yazici O, Cayır K, Demirci U, Uysal M.Biological Subtypes and Distant Relapse Pattern in Breast Cancer Patients after Curative Surgery (Study of Anatolian Society of Medical Oncology). Breast Care 2016 Aug; 11(4): 248-252. 
 22. Y Sertbas, M Sertbas, U Ersoy, B Bilir, S Günaydın, A Özdemir. The effect of ezetimibe monotherapy on mean platelet volume in patients with hyprlipidemia: a retrospective study of 45 patients. JPMA vol 66, No. 12, December 2016

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. V. Korten, L. Mülazımoğlu, H. Atalay, G. Culha, F. Dilmen, U. Ersoy, F. Babacan, G. Söyletir. Outbreak of vancomycin-resistant enterococci after the Marmara earthquake in a backup university hospital in İstanbul, Turkey. Clin Microbiol. İnfect; Volume 7, supplement 1, 2001 p: 92 11th European Congres of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 1-4 april 2001
 2. Hasan Mağın, Atalay Sürerdamar, Uğur Ersoy, Bülent Erdoğan, Volkan Konya, Fatih Palit. HCV pozitif hemodiyaliz hastalarında serum ferritin düzeyleri ile aminotransferaz enzim profili arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 8. ulusal iç hastalıkları kongresi. 13-17 eylül 2006
 3. Hasan Mağın, Uğur Ersoy, Birsen Aydemir, Tevfik Gülyaşar, Murat Gücün, M. Fatih Akdoğan. HCV pozitif hemodiyaliz hastalarında intraeritrositer ferritin seviyeleri ile hemodiyaliz yeterliliği arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 8. ulusal iç hastalıkları kongresi. 13-17 eylül 2006
 4. Hasan Mağın, Atalay Sürerdamar, Uğur Ersoy, Hilal Koç, Türkan Öztürk, M Fatih Akdoğan. Hepatit C pozitif hemodiyaliz hastalarında serum ferritin ile C-reaktif protein ilişkisinin değerlendirilmesi. 8. ulusal iç hastalıkları kongresi. 13-17 eylül 2006
 5. Dilşen Çolak, Gökşen İnanç İmamoğlu, Doğan Yazılıtaş, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Tiroid Metastazı ile gelen kolon kanseri vakası. Endokrinolojide Diyalog 2008; 5 (4); P22
 6. Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Gökşen İnanç İmamoğlu, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Bir vaka dolayısı ile nöroendokrin tümör tedadvisine bakış. Endokrinolojide Diyalog 2008; 5 (4); P24
 7. İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy. Isırgan otu kullanımına bağlı karaciğerde enzim değişiklikleri gözlenen kanser olgusu. 18. ulusal kanser kongresi. 21-26 haziran 2009
 8. Arzu Akşahin,  Dilşen Çolak, G. İnanç İmamoğlu, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy, Sema Hücümenoğlu, Mustafa Altınbaş. Aksiller lenf nodu metastazı ile başvuran hepatosellüler karsinom vakası.  18. ulusal kanser kongresi. 21-26 haziran 2009
 9. İnanç İmamoğlu, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy, Nilüfer Bulut. Karın ön duvarında kitle ile gelen hepatosellüler karsinom olgusu. 18. ulusal kanser kongresi. 21-26 haziran 2009
 10. Doğan Yazılıtaş, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, G. İnanç İmamoğlu, Mustafa Altınbaş. Akciğer skuamöz hücreli karsinom ve renal hücreli karsinom birlikteliği: olgu sunumu. 18. ulusal kanser kongresi. 21-26 haziran 2009
 11. Arzu Akşahin, Dilşen Çolak,  Doğan Yazılıtaş, G. İnanç İmamoğlu, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Etoposid mi? Polysorbate-80 mi? Olgu sunumu. 18. ulusal kanser kongresi. 21-26 haziran 2009
 12. Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Uğur Ersoy, Arzu Akşahin, G. İnanç İmamoğlu, Doğan Yazılıtaş. Zoledronik asit uygulamasına bağlı grip benzeri tablo. 18. ulusal kanser kongresi. 21-26 haziran 2009
 13. G. İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy, Arzu Akşahin, Mustafa Altınbaş. Nöroendokrin Diferansiyasyon Gösteren Metastatik Prostat Kanseri Olgusu. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2009
 14. G. İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy, Ebru Demir, Semiha Urvay. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli bir Hastada Akantozis Nigrikans. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2009
 15. Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, İnanç İmamoğlu, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy, Nilüfer Bulut. Metastazla seyreden erken evre iki endometrium karsinom olgusu. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2009
 16. Arzu Akşahin, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, G. İnanç İmamoğlu, Uğur Ersoy, Doğan Yazılıtaş, Ebru Demir. Multiple primer ile takip edilen hastalarımız, retrospektif değerlendirme. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2009
 17. Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, İnanç İmamoğlu, Uğur Ersoy, Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş. Adjuvan amaçlı 5 fluorourasil uygulamasına bağlı kardiotoksisite gelişen olgularımız. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2009
 18. Uğur Ersoy, Arzu Akşahin, Dilşen Çolak, Doğan Yazılıtaş, G. İnanç İmamoğlu, Mustafa Altınbaş. Solid tümör nedeni ile kemoterapi alan hastalarda nötropenik ateş gelişimi. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2009
 19. Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Uğur Ersoy, Arzu Akşahin, G. İnanç İmamoğlu, Doğan Yazılıtaş, Nilüfer Bulut, Ebru Demir, Semiha Urvay. Kemoterapi uygulanan hastalarımızda hepatit B ve C sıklığı. 6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 24-28 Eylül 2009
 20. Doğan Yazılıtaş, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, G. İnanç İmamoğlu, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Semiha Urvay, Ebru Demir. Ekstranodal meme, nazofarenks, mide, sürrenal ve renal lenfoma olgusu. 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 30 eylül-4 ekim 2009 
 21. Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Berkant Sönmez, Uğur Ersoy, İlhan Hacıbekiroğlu. Küçük hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Histolojik Alt Tip. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi 24-28 Mart 2010
 22. Mustafa Altınbaş, Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Berkant Sönmez. Spinal Metastazla Başvuran Primeri Bilinmeyen Adenokarsinom; Olgu sunumu. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi 24-28 Mart 2010
 23. Doğan Yazılıtaş, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Berkant Sönmez, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Yedi yıl sonra nüks eden malign metastatik strumal karsinoid olgusu. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi 24-28 Mart 2010
 24. Semih Urvay, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy. Renal hücreli karsinom ve kolon adenokarsinom birlikteliği. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi 24-28 Mart 2010
 25. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş, İlhan Hacıbekiroğlu. Kanser ve otoimmün hastalık birlikteliği. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi 24-28 Mart 2010
 26. Doğan Yazılıtaş,Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Berkant Sönmez. Kemoterapi sonrasında perikardiyal effüzyon gelişen iki metastatik mide kanseri vakası. 2. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi. 7-11 Nisan 2010.
 27. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Doğan Yazilitaş, İlhan Hacıbekiroğlu, Arzu Akşahin, Mustafa Altınbaş. Total kalça protezi sonrası gelişen patolojik fraktür nedeni ile tanı konulan Primer Kemik Lenfoması olgusu. 1. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 20-23 Mayıs 2010
 28. İlhan Hacıbekiroğlu, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy,  Doğan Yazilitaş, Berkant Sönmez, Ebru Demir,Semiha Urvay. Non-Hodgkin lenfomada nedeni bilinmeyen effüzyon-olgu sunumu. 1. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 20-23 Mayıs 2010
 29. İlhan Hacıbekiroğlu, Dilşen Çolak, Doğan Yazilitaş, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Berkant Sönmez. Primer kolon lenfoması: Olgu sunumu. 1.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 20-23 Mayıs 2010
 30. Berkant Sönmez, Doğan Yazilitaş, İlhan Hacıbekiroğlu, Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş. Miks Küçük Hücreli ve Skuamöz hücreli Akciğer karsinomu. 5. Ulusal  Torasik Onkoloji Kongresi 17-20 Haziran 2010
 31. Ersoy U, Aksahin A, Colak D, Yazilitas D, Sonmez B, Hacibekiroglu I, Altinbas M. Body mass index and cancer. 3rd International Congress on Nutrion and Cancer 20-24 October 2010, Kefaluka Resort Hotel Bodrum / TURKEY
 32. Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Arzu Akşahin, Gökşen İnanç İmamoğlu, Berkant Sönmez, Semiha Urvay. Kolorektal kanserlerde klinik ve patolojik özellikler ve semptomların değerlendirilmesi. 3. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi 06-10 Nisan 2011, Antalya
 33. Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Berkant Sönmez, Arzu Akşahin, İlhan Hacıbekiroğlu, Semiha Urvay. Kolorektal kanserlerde performans durumu ve evre ile sağkalım ilişkisi. 3. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi 06-10 Nisan 2011, Antalya
 34. Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Mustafa Altınbaş, Uğur Ersoy, Berkant Sönmez, İnanç İmamoğlu, Semiha Urvay,  Doğan Yazılıtaş, İlhan Hacıbekiroğlu. Kolon Kanseri Metastazına Bağlı Karaciğer Yetmezliği Gelişen Hastalarda Kemoterapi: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. 3. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi 06-10 Nisan 2011, Antalya
 35. İlhan Hacıbekiroğlu, Dilşen Çolak, Doğan Yazılıtaş, Berkant Sönmez, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Semiha Urvay,  Mustafa Altınbaş. Primer santral sinir sistemi lenfoması: Olgu sunumu. 2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 14-17 Nisan 2011, Antalya
 36. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Berkant Sönmez, İlhan Hacıbekiroğlu, Utku Mahir Yıldırım, Semiha Urvay, Mustafa Altınbaş. Sağ Ventriküle Port Katerteri Embolisi: Olgu Sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya
 37. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Ünsal Han. Yetişkinin Paratestiküler İğsi Hücreli Rabdomiyosarkomu: Olgu Sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya
 38. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Ahmet Şahbaz, Mustafa Altınbaş. Meme Kanserinin Atipik Deri Metastazı: Olgu Sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya
 39. Arzu Akşahin, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Uğur Ersoy, Berkant Sönmez, İnanç İmamoğlu. Meme Karsinomlu Hastalarımızın Beyin Metastazı Açısından Retrospektif Gözden Geçirilmesi. 19.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya
 40. Semiha Urvay, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Gökşen İnanç İmamoğlu, Uğur Ersoy. Adrenokortikal Karsinom Deneyimimiz. 19.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya
 41. Berkant Sönmez, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Doğan Yazılıtaş, Semiha Urvay, İnanç İmamoğlu, İlhan Hacıbekiroğlu. Kanser Hastalarında Kültür Pozitif Enfeksiyonlar: Mikrobiyal Çeşitlilik ve Antibiyotik Duyarlılığı, Tek Merkez Çalışması. 19.Ulusal Kanser Kongresi, 20-24 Nisan 2011, Antalya
 42.  Arzu Akşahin, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Yazılıtaş D., Urvay U, İnanç İmamoğlu. Kliniğimizde Kanser Tanısı ile Takip edilen hastalarda depresyon sıklığı. 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi,14-18 Eylül 2011, Muğla
 43. Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, İnanç İmamoğlu, İlhan Hacıbekiroğlu, A. Selcan Oğuz Erdoğan, Binnur Önal. Mide kanserinde Helicobakter pylori enfeksiyonu ile sağkalım arasındaki ilişki. 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi,14-18 Eylül 2011, Muğla
 44. Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Berkant Sönmez, Semiha Urvay. İleri evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Lökositoz ve sağkalım ilişkisi. 8. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi,14-18 Eylül 2011, Muğla
 45. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Berkant Sönmez, İlhan Hacıbekiroğlu, Mustafa Altınbaş. Östrojen Reseptörü Pozitif Meme Kanserli Hastalarda Vücut Kitle İndeksinin Lenf Nodu Tutulumu ile İlişkisi. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya
 46. Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Arzu Akşahin, Doğan Yazılıtaş, Gökşen İnanç İmamoğlu, Berkant Sönmez, Semiha Urvay. Metastatik Meme Kanserli Hastalarımızda Vücut Kitle İndeksi ve Progresyonsuz Sağkalım İlişkisi. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya
 47. Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Doğan Yazılıtaş, Berkant Sönmez, İnanç İmamoğlu, Semiha Urvay, İlhan Hacıbekiroğlu. Meme Kanserli Kadın Hastalarımızda Kemik Dansitometre verileri ve Aromataz İnhibitörlerinin Kemik Sağlığına Etkisi. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya
 48.  Gökşen İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş, Semiha Urvay, İlhan Hacıbekiroğlu, Naziyet Köse. Mide Kanserinde Tanı Anındaki Evre ile Patolojik Alt Tip ve Lokalizasyonun İlişkisi. 4. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya
 49.  İlhan Hacıbekiroğlu, Semiha Urvay, Mustafa Altınbaş, Berkant Sönmez,  Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, İnanç İmamoğlu. Kolerektal Kanserli Hastalarımızda Kolesistektomi Sıklığı. 4. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya
 50. Mustafa Altınbaş, İlhan Hacıbekiroğlu, Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, İnanç İmamoğlu, Semiha Urvay. Ampullanın Nadir Görülen primer Karsinoid Tümörü; Olgu Sunumu. 4. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya
 51. Semiha Urvay, Dilşen Çolak, İnanç İmamoğlu, İlhan Hacıbekiroğlu, Naziyet Köse, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Kanser Hastalarında Tromboz Sıklığı. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 52. Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, İlhan Hacıbekiroğlu, İnanç İmamoğlu, Mustafa Altınbaş, Semiha Urvay, Naziyet Köse. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İskelet Kası Metastazı; Olgu Sunumu.
 53. Gökşen İnanç İmamoğlu, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Semiha Urvay, Naziyet Köse, İlhan Hacıbekiroğlu. Kliniğimizde memekanseri tanısı olan infiltratif Duktal karsinoma vakalarında östrojen ve progesteron reseptör sıklığı. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 54. Semiha Urvay, G. İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak, Naziyet Köse, Uğur Ersoy, İlhan Hacıbekiroğlu. Mustafa Altınbaş. Kolon kanseri endobronşiyal metastazı. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 55. Semiha Urvay, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, G. İnanç İmamoğlu, İlhan Hacıbekiroğlu, Uğur Ersoy, Naziyet Köse. Akciğer kanseri nüksünde histopatolojik diskordans, olgu sunumu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 56. Mustafa Altınbaş, G. İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Semiha Urvay, İlhan Hacıbekiroğlu, Naziyet Köse. Kliniğimizde meme kanseri tanısı olan infiltratif lobüler karsinoma vakalarında östrojen ve progesteron reseptör sıklığı. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 57. Uğur Ersoy, G. İnanç İmamoğlu, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Semiha Urvay, İlhan Hacıbekiroğlu, Müçteba Can. Kliniğimizde takipedilen meme kanserli hastalarda CERBB2 sıklığı ve aksiller lenf nodu tutulumu ilişkisi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 58. Naziyet Köse, Semiha Urvay, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, Mustafa Altınbaş. Böbrek transplantasyonu sonrası gelişen kaposi sarkomu: olgu sunumu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 59. İlhan Hacıbekiroğlu, Mustafa Altınbaş, Dilşen Çolak, Uğur Ersoy, G. İnanç İmamoğlu, Semiha Urvay, Naziyet Köse. Kronik böbrek yetmezliği hastasında çoklu primer kanser; olgu sunumu.  4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 60. İlhan Hacıbekiroğlu, Dilşen Çolak, Berkant Sönmez, Semiha Urvay, G. İnanç İmamoğlu, Uğur Ersoy, Naziyet Köse. Mustafa Altınbaş. Akut böbrek yetmezliği ile başvuran opere testis tümörlü hastada eşzamanlı hemodializ ile verilen BEP kemoterapisi: olgu sunumu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 21-25 Mart 2012, Antalya
 61. D. Colak, A. Aksahin, U. Ersoy, M. Altinbas, B. Sonmez, S. Urvay. The relation between leucocytosis and overall survival in advanced stage non small cell lung cancer. ESMO NİSAN 2012.
 62. Bülent Çetin, Lokman Koral, Bilge Aktaş, Berna Öksüzoğlu, Mehmet Ali Kaplan, Ramazan Yıldız, Erkan Arpacı, Cem Börüban, Faysal Dane, Öznur Bal, Mustafa Benekli, Umut Demirci, Doğan Uncu, Ozan Balakan, Uğur Ersoy, Halit Karaca, Uğur Coskun, Süleyman Büyükberber. Klasik Kaposi Sarkomlu 156 hasta; Kliniko-Epidemiyolojik özellikler (ATOD çalışması). 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 12 -16 Eylül 2012, Kıbrıs
 63. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Mustafa Altınbaş, Gökşen İnanç İmamoğlu. Erken ve Lokal İleri Meme Kanseri Hastalarımızın Demografik ve Patolojik Verileri. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 12 -16 Eylül 2012, Kıbrıs
 64. Muhammet Ali Kaplan, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Abdurrahman Işıkdoğan, Berna Öksüzoğlu, Tülay Akman, Mevlüde İnanç, Ali İnal, Havva Yeşil Çınkır, Mehmet Küçüköner, Burçin Budakoğlu, Uğur Yılmaz, Metin Özkan, Meltem Baykara, Doğan Yazılıtaş, Uğur Ersoy, Mehmet Bilici, Ozan Yazıcı, Ali Suner, Umut Demirci, Zuhat Urakçı, Necati Alkış. OPERE MEME KANSERİ HASTALARINDA BIYOLOJİK ALT TIPLERE GÖRE RELAPS PATERNİ (ATOD ÇALIŞMASI). 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 12 -16 Eylül 2012, Kıbrıs
 65. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Arzu Akşahin, Gökşen İnanç İmamoğlu, Doğan Yazılıtaş, Mustafa Altınbaş. POST-MENOPOZAL MEME KANSERLİ HASTALARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE PATOLOJİK SUBTİP ARASINDAKİ İLİŞKİ. 9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 12 -16 Eylül 2012, Kıbrıs
 66. İlhan Hacıbekiroğlu, Semiha Urvay, Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Göçkşen İnanç İmamoğlu, Ebru Sarı, Naziyet Köse, Mustafa Altınbaş. Meme kanseri tanılı hastalarda preoperatif tümör belirteci düzeyleri ile evre, subtip, ve diğerprognostik faktörler arasındaki ilişki. 20.Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya
 67. Semiha Urvay, İlhan Hacıbekiroğlu, Dilşen Çolak, Atatürker Arıkök, Uğur Ersoy, Göçkşen İnanç İmamoğlu, Naziyet Köse, Ebru Sarı, Mustafa Altınbaş. Meme kanserinde Topoizomeraz II pozitifliği ile HER2 ve hormon reseptör ilişkisinin araştırılması. 20.Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Antalya
 68. Muhammet Ali Kaplan, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Abdurrahman Işıkdoğan, Faysal Dane, Berna Öksüzoğlu, Mevlüde İnanç, Tülay Akman, Mehmet Küçüköner, Burçin Budakoğlu, Rashad Rzazade, Metin Özkan, Uğur Yılmaz, İbrahim Vedat Bayoğlu, Yusuf Günaydın, Meltem Baykara, Doğan Yazılıtaş, Erdem Çubukçu, Ali Süner, Uğur Ersoy, Mehmet Bilici, Ozan Yazıcı, Kerim Çayır, Umut Demirci, Mükremin Uysal. Opere meme kanseri hastalarında biyolojik alt tiplere göre relaps paterni (ATOD çalışması). 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 11-15 Eylül 2013, Bodrum
 69. Uğur Ersoy, Necmettin Yıldırım. Aksiller Lenf Nodlarında Meme Kanseri Metastazı ve Tüberküloz Birlikteliği; Olgu sunumu. 10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 11-15 Eylül 2013, Bodrum
 70. Mustafa Altinbaş, Fatih Karataş, Uğur Ersoy, Gökşen İnanç İmamoğlu, Aydın Aytekin, Naziyet Köse, Muhammet Bekir Hacıoğlu, Dilşen Çolak. Tıbbi Onkoloji Kliniğinde Yatan Hastalarda Opioid Kullanımı. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya
 71. Muhammet Ali Kaplan, Ülkü Yalçintas Arslan, Abdurrahman Isikdogan, Berna Oksuzoglu, Mevlude Inanc, Tulay Akman, Ali Inal, Havva Yesil Cankir, Mehmet Kucukoner, Burcin Budakoglu, Metin Ozkan, Ugur Yilmaz, Meltem Baykara, Dogan Yazilitas, Ugur Ersoy, Mehmet Bilici, Erdem Cubukcu, Ozan Yazici, Ali Suner, Umut Demirci. Biologic subtypes and first relapse pattern in curative surgery performed breast cancer patients: Study of Anatolian Society of Medical Oncology. 2013 ASCO Annual Meeting, Chicago
 72. Uğur Ersoy, Dilşen Çolak, Mustafa Koç, Ali Tunç, Mehmet Reşat Özercan, Yavuz Narin. Tedavi altında Küçük Hücreli Karsinoma dönüşüm Crizitonib direncine neden olabilir. Olgu sunumu. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya 
 73. Uğur Ersoy, İnanç İmamoğlu, Ali Tunç, Mehmet Çelik. Rituksimaba bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: olgu sunumu. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya
 74. Abdurrahman Isikdogan, Zuhat Urakci, Havva Yesil Cinkir, Faysal Dane, Tulay Akman, Ibrahim Vedat Bayoglu, Yusuf Gunaydin, Meltem Baykara, Dogan Yazilitas, Erdem Cubukcu, Ali Suner, Mehmet Bilici, Ugur Ersoy, Ozan Yazici, Muhammet Ali Kaplan.  Factors of early recurrence (<24 months) in relapsed node negative early stage breast cancer (the study of Anatolian Society of Medical Oncology). 2015 ASCO Annual Meeting, Chicago

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları ve Kurum Üyelikleri

İstanbul Tabip Odası

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği