Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Mikrobiyoloji

Yaklaşımımız

Enfeksiyon, vücudun hemen hemen her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıktır. Sağlık alanındaki yenilikler, tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda artık birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanları; grip, idrar yolu enfeksiyonu, ishallerden ciddi hatta ölümcül olabilen AIDS, menenjit, tüberküloz, sarılıklara kadar çok geniş bir hastalık grubunu takip ve tedavi edilebilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuarları enfeksiyon hastalıklarının tanısında ve takibinde belirleyici rol alır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmalar kültür yöntemleri ile, serolojik testlerle veya direk incelemelerle gösterilebilir. Mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların teşhisini koymak, tedaviye yön verici bulguları saptamak, tedavi için uygun ilaç ya da strateji önermek, enfeksiyon hastalıklarının (bulaşıcı hastalık) tanılarının konulmasını sağlamak ve yayılmasını engellemek mikrobiyolojinin çalışma alanını oluşturmaktadır. İnsanlarda hastalıklara yol açan mikroorganizmaların başında  bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler yer almaktadır.

Okan Üniversitesi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve parazitoloji olarak dört alt başlıkta hizmet vermektedir, enfeksiyonların tanısının konulmasını sağlamaktadır. Mikrobiyolojide bakteriyel, viral, paraziter ve mantarlarla gelişen infeksiyonların tanısının konulması için temel testlerden yararlanılmaktadır.

Mikroorganizmaların yol açtığı hastalıkların teşhisinde, hastanemizin Mikrobiyoloji Bölümü’nde idrar, boğaz, balgam gibi örneklerden kültür-antibiyogram, klamidya-mikoplazma antijen testleri, direkt mantar aranması ve kültürü, rotavirüs-adenovirüs gaita antijen testleri, hepatit markerları ve diğer viral hastalıkların tanısal testleri, amip ve giardia gibi paraziter hastalıkların mikroskopik ve antijen testleri uygulanmaktadır.

Ayrıca Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, özellikle yoğun bakım ünitelerinde çok dirençli mikroorganizmaların sebep olduğu hastane enfeksiyonlarını takip etmek ve bunları önlemeye yönelik ekip çalışmaları planlayarak uygulamaktadır.

 

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Bölümü’nde tanı ve tedavi edilen hastalıklar:

 

-Üst solunum yolu enfeksiyonları

-Influenza enfeksiyonu

-Alt solunum yolu enfeksiyonları

-İdrar yolu enfeksiyonları

-Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları

-Osteomyelit ve spondilodiskitler

-Bruselloz

-Hepatitler

-Paraziter hastalıklar

-İshaller

-Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama

-Seyahat danışmanlığı

-Ekstrapulmoner tüberküloz

-Erişkin aşılama

-Nedeni bilinmeyen ateş

 

Hastaneye yatırılan enfeksiyon hastaları:

 

-Akut gastroenteritler

-Pnömoniler

-Piyelonefrit ve akut prostatit

-Selülit, erizipel

-Akut hepatitler

-Menenjitler

-Neden bilinmeyen ateş

-Hastane enfeksiyonları