Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Kalite

Yaklaşımımız

Hastanemiz ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
 

Kalite Politikamız:

 • Çağdaş tıbbın gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
 • Ulusal ve uluslararası Hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak,
 • Halk sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara katkıda bulunmak,
 • Hasta, Hasta yakınları ve Çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak,
 • Optimum mali performansı sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek, etkinliğini sürekli arttırmak,
 • Sürekli gelişimi sağlamak.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK

 
Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, 
Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
Öz değerlendirmeleri yönetmek, 
Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
Hasta ve hasta yakınlarının Hak ve Sorumluluklarını korumak

Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komiteleri belirlemek ve komite çalışmalarını sürdürmek, takibini sağlamak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Hizmet verilen kurum, kuruluşlar ve  hasta/hasta yakınlarının güvenini temin etmek ve bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.  Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz hasta/hasta yakınları, resmi kurumlar ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bunun için; ISO 27001:2013 Standardına, müşteri özel isteklerine, tüm yasal düzenlemelere ve hizmetin sunumu ilgili diğer şartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamızın ana ilkeleri olarak;

 • Okan Üniversitesi Hastanesi şahsına, hastalarına/hasta yakınlarına, personeline, tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak,
 • Bilgi Varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetimi oluşturmak,
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak  ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi,
 • İç veya dış, kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı kurum bilgilerini korumayı,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
 • İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmeyi,
 • Sürekli iyileştirme için çaba sarf etmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi,
 • Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.