Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Tıbbi Farmakoloji

Yaklaşımımız

Farmakoloji, Yunanca "Pharmacos" (ilaç) ve "logos" (bilim) sözcüklerinden türetilmiştir. "İlaç Bilimi" anlamını taşır. Dünya Sağlık Örgütü, ilacı "fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alan kişinin yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılabilen madde" olarak tanımlar.

Farmakoloji yeni ilaçların keşfi, klinik öncesi ve klinik denemelerle kullanıma uygun hale getirilmesi, kullanım sürecinde izlenmesi, yeni geliştirilen ve/veya kullanılmakta olan ilaçların etkilerinin, istenmeyen yan tesirlerinin ve toksik etkilerinin mekanizmalarının aydınlatılması, özellikle ilaçları metabolize eden enzimler bakımından ırksal ve bireysel farklılıkların belirlenmesi, farmakogenetik, farmakogenomik ve farmakoepidemiyolojik değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerinin belirlenmesi, akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin uygulanması, aynı etkin maddeyi taşıyan ilaçların biyoeşdeğer olup olmadıklarının araştırılması gibi konular ile ilgilenir. İlaçların biyolojik sistemlerle etkileşmesini inceler, "İlaç vücuda ne yapar, vücut ilaca ne yapar" sorularının yanıtını arar.

Böylece, farmakoekonomik ilkeleri ve akılcıl ilaç kullanımı yaklaşımını da gözeterek hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi için gereken en uygun ilacı saptar