Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Nefroloji

Yaklaşımımız

Nefroloji; erişkinlerde normal böbrek işlevleri, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, idrarda protein kaçağı gibi böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi, son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde, diyaliz (hemodiyaliz veya periton diyalizi) ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavilerine hazırlık ve takibi ile ilgilenmektedir.

Nefrolojinin çalıştığı alanlar arasında, diyabet, hipertansiyon, vaskülit ve romatizmal hastalıklar gibi böbreği etkileyebilen sistemik hastalıklar ile böbrek hastalığı sonucu gelişen hipertansiyon, kemik ve hematolojik hastalıklar gibi sorunlar yer almaktadır.

Nefroloji bilim dalı, iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dal uzmanlık alanıdır.

Nefroloji bölümüne hastalar, idrar yolları enfeksiyonları, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, idrardan kan gelmesi, idrardan protein kaçağı, böbrek taşları, hipertansiyon, asit-baz dengesi bozuklukları ve elektrolit bozuklukları nedeni ile gitmektedirler.

Okan Üniversitesi Hastanesi’nde nefroloji hizmetleri, modern tıbbın ölçütlerine uygun olarak, Nefroloji dalında uzmanlaşmış öğretim üyeleri başta olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından yürütülmektedir

 

Diyaliz Tedavisi

Diyaliz tedavisi akut veya kronik olarak uygulanabilir. Akut diyalizde hemodiyaliz, periton diyalizi veya yavaş, sürekli yöntemler yapılabilir. Kronik diyaliz tedavisinde ise hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanabilir. Kronik hemodiyaliz tedavisi hastanın kalan böbrek fonksiyonlarına ve diyetle aldığı protein miktarına bağlı olmak üzere haftada 2-3 kez 4-6 saat süre ile tatbik edilir.

 

En yaygın kronik periton diyalizi yöntemi SAPD’dir. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi, periton boşluğuna doldurulan diyalizatın birkaç saatlik bir dengelenme süresinden sonra, yenisi ile değiştirildiği basit bir yöntemdir. Genellikle günde dört kez yapılan işlem, hasta tarafından ve hastane dışında gerçekleştirildiği için, SAPD tedavisinin başarısı da eğitimi de alt yapının yeterliliğine bağlıdır.

 

 Nefroloji Bölümü’nde Tedavisi Yapılan Hastalıklar ve Uygulanan Tanı ve Tedavi Hizmetleri:

- İdrar Bozuklukları (idrarda kan veya protein bulunması)

- Hipertansiyon

- Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği

- 24 saatlik İdrar Analizi

- 24 saatlik Kan Basıncı İzlemi

- Akut Hemodiyaliz uygulamaları

- Böbrek Biyopsisi

- Hemodiyaliz Katateri yerleştirme, Periton diyaliz katateri yerleştirme

- Hemodiyaliz işlemi

- Periton Diyalizi işlemi 

- Hemodiyaliz Fistülü yönetimi

- Hemodiyaliz ve Periton diyaliz hastalarının takip ve tedavileri

- Böbrek Nakli hazırlık ve Böbrek Nakli

- Böbrek Nakilli hastaların takip ve tedavileri

 

Bölüm Yazıları

Kronik Böbrek Hastalığı
Kronik Böbrek Hastalığı

Kronik böbrek hastalığı, böbrek işlevinin uzun bir süreçte ilerleyici kaybı ile karakterizedir.

Devamı

Bölüm Doktorlarımız