Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Tanı/Tedavi Üniteleri

Endoskopi Laboratuvarı

 • ERCP
 • Gastroduodenoskopi
 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Endosonografi
 • Kapsül Endoskopi
 • HD
 • Gastroscopy

Göz Hastalıkları

 • SLT – Yag Laser
 • 3 Boyutlu Optik Koherans Tomografi
 • Ultra Geniş Alanlı Retina İnceleme
 • Vitrektomi

Kardiyoloji

 • Ekokardiyografi
 • Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
 • Transtelefonik Ritim Takibi
 • Efor Testi
 • EKG
 • Holter Monitörizasyon
 • 4D Ekokardiyografi
 • Aritmi Teşhisi – Elektrofizyoloji

Genetik Tanı Merkezi 

 • Alerji Testleri
 • Kromozom Analizi
 • Y Kromozomu Mikrodelesyonu
 • Trombofili Paneli Testi
 • Çölyak Hastalığı Testi
 • FISH Analizi 
 • JAK2 DNA Analizi
 • MTHFR Mutasyon Analizi

Göğüs Hastalıkları

 • Bronkoskopi
 • Floresan Bronkoskopi
 • Solunum Fonksiyonları Laboratuvarı
 • Uyku Laboratuvarı

Klinik Laboratuvarlar

 • Endokrinoloji
 • Hematoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Klinik biokimya

Nöroloji

 • EEG
 • EMG
 • Uzun Süreli EEG Görüntüleme

Nükleer Tıp

 • Gamma Kamera
 • PET (Positron Emisyon Tomografi)
 • Radyonüklid Tedaviler 
 • İyodin Tedavisi

Patoloji

 • Sitopatoloji
 • Eksfolyatif Sitoloji
 • İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
 • Uygulama ve Değerlendirme
 • Sıvı Bazlı İnce Tabaka Teknolojisi
 • Sitokimya
 • İmmunsitokimya

Üroloji

 • Sistoskopi
 • Taş Kırma (ESWL)
 • Ürodinami Laboratuvarı

KBB

 • Odyoloji ve Denge
 • ABR (Auditory Brainstem Response)
 • Otoakustik Emisyon
 • ENG Testi
 • VEMP Testi
 • Vorteq Testi

Intraoperatif Patoloji Konsültasyonu (Frozen) Seksın Radyoloji

 • Girişimsel Radyoloji
 • Vasküler Girişim
 • Nörovasküler Girişim
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • MRI (Manyetik Rezonans)
 • Dijital Anjiyografi
 • Dijital Floroskopi
 • Direkt Röntgen
 • Kemik Yoğunluğu
 • Dijital Mammografi
 • Dijital Panoromik Sefalometrik Röntgen
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • 4D Real Time Doppler
 • TCD (Transcranial Doppler)