Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Psikoloji

Yaklaşımımız

Türkçe’de ruh bilimi olarak ifade edilen Psikoloji, ruh anlamına gelen "psişe" ve bilim anlamına gelen "loji" kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Psikoloji insanların ruh sağlığı ile ilgilenmektedir. Bir bireyin sağlıklı olarak kabul edilebilmesi için bedensel ve ruhsal sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Günümüzün modern dünyasında yaşamın artan hızı, bu hıza yetişmek için çaba harcayan bireyin artan sorumlulukları ve stres kişinin ruh sağlığını tehdit etmektedir. 

Kişiler zaman zaman tek başlarına sorunlarının üstesinden gelemeyebilir. Hayatlarının bazı alanlarında sorun yaşadığında ya da hayatın normal akışını aksatan yoğun duygu ve düşünceler yaşadığında psikolojik destek alan kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü “Çocuk ve Ergen Psikolojisi” alanında bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde psikolojik destek sağlamaktadır.

Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü’ne danışanlar ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel açıdan değerlendirilmektedir. Uzman psikologlarımız tarafından uygulanan psikolojik testler ve terapiler ile sorunun kaynağına inilmekte ve uygulanacak tedavinin yöntemi belirlenmektedir. Hastanemizde, Psikoloji Bölümü’ne başvuran danışanlarımızın yanı sıra yatan hastalarımıza da psikolojik destek verilmektedir. Düzenli görüşmeler ile uzun süreli fiziksel tedavi gerektiren durumların yaratabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümü’nde danışanlara “Çocuk ve Ergen Psikolojisi”, alanında bireysel ihtiyaçlara uygun olarak psikolojik destek verilmektedir.

Çocuk Ergen Psikoloji Bölümü;

Bebeklikten itibaren gelişim fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her aşamada farklılaşarak  devam etmektedir. Çocukların fizyolojik ve psikolojik yönden gelişimleri ve değişimleri çok hızlı olmaktadır. Çocuklar aynı zamanda çevrelerinin ürünüdür. Bu özelliklerden dolayı çocuğa özgü klinik çalışmada çocukların normal gelişimini, gecikmiş gelişimden  ya da gerçek psikolojik bozukluklardan ayırt edebilmek çok önem arz etmektedir. 

Çocuğun psikolojik gelişim evrelerinde yaşadığı olumsuzluklar ya da takılmalar ayrıca çeşitli yaşam olayları ve değişiklikleri çocuk ve ergenleri etkilemektedir. Anne babanın ya da aile fertlerinden birinin kaybedilmesi, anne babanın ayrılması, aileye kardeş gelmesi, aile içi şiddet, çocuğun ihmal ya da istismar edilmesi, okul değişikliği, taşınma v.b değişiklikler ve olumsuzluklar bazen bazı çocuklarda psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. 

Çocuklar yaşadıkları psikolojik sorunları farklı şekillerde ortaya koymaktadır. Davranış problemleri, aile bireyleri ya da akranlarıyla ilişki problemleri, okul yada sosyal ortamlarda uyum problemleri, kardeş kıskançlığı, korku ve kaygılar, yeme bozuklukları, yaşına uygun olmayan davranışlar ; gerileme, parmak emme, alt ıslatma, dışkı kaçırma vb.

Çocukluk problemlerine erken müdahale uzun vadeli hasarı en aza indirmek için çok önemlidir. Çözülemeyen çocukluk problemleri; erişkin yaşam yeteneklerinin öğrenilmesini, iş performansını, arkadaşlık sürdürme yeteneğini ve sorumluluk taşıma gereksinimlerine uyum sağlamayı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Çocuk ergen psikoloji bölümümüzde; çocuğun normal gelişim sürecini değerlendirmek için; zeka testleri (WISC-IV, Good-Enough, Catell 2-A, Catell 3-A, Porteus Labirent Testi) gelişim testleri (DENVER II, AGTE, Gessel, Peabody, Benton, Bender-Gestalt ), okul olgunluk testleri (Frostig, Metropolitan), çocuğun ruhsal işleyişini görmek ve problemin kaynağını değerlendirebilmek için projektif testler; Rorschach, CAT ve TAT yapılmaktadır.

Bölümümüzde çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik yardım amacıyla  psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır.

 

Bebek ve Çocuklarda;

      - Anne ve babaya bebek danışmanlığı (Gelişimsel aşamalar ve anne-babaların başa çıkma yöntemleri)

-2 yaş sendromu

-Aile içi iletişim

-Çocukta cinsel gelişim -Mastürbasyon

-Tuvalet eğitimi (alt ıslatma-kaka kaçırma)

-Tırnak yeme

-Takıntılar

-Korku ve endişeler

-Boşanma sürecinden çocuk nasıl etkilenir

-Yuvaya uyum süreci

-Okul problemleri (okula hazırlık, ödev yapma, sınav kaygısı)

-Zeka testleri (WISC-IV)

-Projektif testler (RORSCHACH, CAT, TAT)

 

Bölüm Doktorlarımız

Bölüm Yazıları

Estetik Operasyonların Psikolojik Etkisi
Estetik Operasyonların Psikolojik Etkisi

Estetik operasyon olma arzusunun altında beden algısına dair olumsuz şemaların olabileceğini ve estetik operasyonun nedeninin iyi saptanması gerekir.

Devamı

Kişinin Engeline Değil, Yapabileceklerine Odaklanmalıyız
Kişinin Engeline Değil, Yapabileceklerine Odaklanmalıyız

Engelli çocuk ya da bireyin yaşadığı psikolojik sorunların kaynağı engelin kendisi değil, engeli nedeniyle maruz kaldığı toplumsal ve bireysel engellenmelerdir.

Devamı

Kişilerde ‘Güven’ Duygusu Anne Karnında Başlıyo
Kişilerde ‘Güven’ Duygusu Anne Karnında Başlıyo

Ergenlik döneminde, çocuğun ilk yıllarından başlayarak sonraki gelişimsel görevlerini yeniden gözden geçirme ve düzeltme fırsatı doğuyor.

Devamı