Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Psikiyatri

Yaklaşımımız

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın (depresyon gibi); düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların/uyumsuzlukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan ruh sağlığı ve hastalıkları, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder. Bir hastalığın tespit edilmediği, ancak ilişki sorunları ya da çeşitli hayat olayları karşısında bir uzmana danışma ihtiyacı duyan bireylere de yol göstermeye çalışır.

Hastanemizde yataklı psikiyatri birimi yoktur. Bu nedenle, görüşme, değerlendirme ve tedavi hizmetleri poliklinikte verileceğinden, aşağıdaki konularla ilgili başvuruda bulunan kişilere öncelikli olarak psikoterapiyle, gerektiğinde de ilaç ve psikoterapi bir arada kullanılarak yardımcı olunmaya çalışılacaktır:

Bunamalardaki (demanslardaki) davranış sorunları,

Depresyon ya da İki-uçlu Bozukluklar gibi Duygudurum Bozuklukları,

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları,

Obsesif-Kompülsif (Saplantılı-Zorlantılı) Bozukluk (Takıntılı Bozukluk)

Somatoform Bozukluklar (hastalık hastalığı, psikolojik ağrılar, vs),

Uyum Bozuklukları,

Uyku Bozuklukları,

Kişilik Bozuklukları,

İlişki Sorunları,

Evlilik Sorunları.

Aşağıdaki psikiyatrik sorunlar zaman zaman, bazen sıklıkla hastaneye yatış gerektirdiğinden, sadece tanısal değerlendirmeler, danışma ve yönlendirme için başvurulması iyi olur:

* Alkol ve diğer madde kullanım bozuklukları

* Şizofreni

* Antisosyal (psikopati, sosyopati) gibi ağır kişilik bozuklukları

Ayrıca, psikiyatride belli alanlarda uzmanlaşmış psikiyatristler ya da merkezler mevcuttur. Bu nedenle, aşağıdaki bozukluklar da tanısal değerlendirme ya da yönlendirme için başvurabilirler:

* Alkol ve Diğer (uyuşturucu, uyarıcı, vs) Kullanım Bozuklukları

* Cinsel İşlev Bozuklukları,

* Yeme Bozuklukları.

 

Önemli not: Her türlü tedavinin, fakat özellikle psikiyatrik tedavinin doktor ile hasta arasında yakın işbirliği gerektirdiği, psikolojik “iyileşme”nin aynı zamanda bir kendini tanıma, başa-çıkma becerilerini güçlendirme ve zihinsel açıdan derinleşme süreci olduğu unutulmamalıdır.

Bölüm Doktorlarımız

Bölüm Yazıları

Kış Depresyonu Kapıda mı?
Kış Depresyonu Kapıda mı?

Kışın erken kararan havalar, gün ışığından az yararlanmak, soğuyan havalar ile fiziksel etkinlik alanlarımızın azalması yatkınlığı olan kişilerde kış depresyonuna neden olabiliyor.presyonu Kapıda mı?

Devamı

Estetik Operasyonların Psikolojik Etkisi
Estetik Operasyonların Psikolojik Etkisi

Estetik operasyon olma arzusunun altında beden algısına dair olumsuz şemaların olabileceğini ve estetik operasyonun nedeninin iyi saptanması gerekir.

Devamı

Yeni Yılda Kendinize Yatırım Yapın
Yeni Yılda Kendinize Yatırım Yapın

Zaman, insanlığın hep en büyük bilmecelerinden biri oldu. İnsan, tarih boyunca zamana boyun eğmeyi de, onu denetlemeyi de denedi.

Devamı

Hamilelikte Depresyon Olur Mu?
Hamilelikte Depresyon Olur Mu?

Depresyon kişinin ruh ve beden sağlığını doğrudan etkiler.

Devamı

Ülkemizde En Yaygın 2 Takıntı: Temizlik ve Kontrol!
Ülkemizde En Yaygın 2 Takıntı: Temizlik ve Kontrol!

Takıntı; kişinin isteği dışında zihne gelen ve uzaklaştırılamayan mantık dışı düşünce, dürtüler ve temel bozukluklardır.

Devamı

Yeme Bozukluklarında Tedaviye Geç Kalmayın!
Yeme Bozukluklarında Tedaviye Geç Kalmayın!

Kişi kendisine yanlış beden algısına göre değer verir ya da vermez ve zayıf olduğunu kabul etmez.

Devamı