Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Gürsel Yıldız

Randevu Al Ahat Andican Nefroloji
İç Hastalıkları
Organ Nakli
Böbrek Nakli

Biyografi

Dr. Gürsel Yıldız,  1971 yılında Erzincan’da doğdu. Tıp eğitimini 1988-1994 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Trabzon Maçka’da pratisyen hekimlik ve ardından tıpta uzmanlık sınavını (TUS) kazanarak 1996 yılında İstanbul Dr. Lütfi KIRDAR Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı. 2001 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. Erzincan Devlet Hastanesinde İç hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 2008 yılında yan dal uzmanlık sınavını (YDUS) kazanarak Cumhuriyet Üniversitesinde Nefroloji yan dal uzmanlık eğitimine başladı. 2011 yılında Nefroloji Uzmanı oldu. Devlet hizmeti yükümlülüğünü Zonguldak Atatürk Hastanesinde Nefroloji Uzmanı olarak yaptı. 2014 yılında başvurduğu doçentlik sınavını başarıyla geçerek Doçent ünvanı aldı. 2015 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Ünitesinde Nefroloji Doçenti olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandı, aynı fakültede, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Dönem IV İç Hastalıkları koordinatörlüğü ve Dönem VI Koordinatörlüğü idari görevlerini yürüttü. 2017 Nisan ayından itibaren Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesinde Nefroloji bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1988-1994

Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

İstanbul Dr. Lütfi KIRDAR Kartal Eğitim- Araştırma Hastanesi

1996-2001

Yan Dal Uzmanlık

Nefroloji

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

2008-2011

 

Tıpta Uzmanlık Tezi ve Danışmanı:

Başlık: Metabolik Sendrom Olgularında İmidazolin Reseptör Agonistlerinin Klinik, Metabolik ve Endokrin Parametrelere Etkisi (2001)

Danışman: Doç. Dr. Birsel Kavaklı

Yan Dal Uzmanlık Tezi ve Danışmanı:

Başlık: Hemodiyalizin Kardiyak ve Hemodinamik Parametrelere Akut Etkisi (2011)

Danışman: Prof. Dr. Mansur KAYATAŞ

Görevler:

Görev Unvanı

 Görev Yeri

Yıl 

Pratisyen Dr.

Maçka Hamsiköy Sağlık Ocağı, Trabzon

1994–1996

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

İstanbul Dr. Lütfi KIRDAR Kartal Eğitim-Araştırma Hastanesi I.İç Hastalıkları Kliniği

1996-2001

Tabip Er

Askerlik görevi

Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanlığı, Etimesgut, Ankara

2000

İç Hastalıkları Uzmanı

Erzincan Devlet Hastanesi

2001-2008

Nefroloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD.

2008-2011

Nefroloji Uzmanı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

2011-2014

Nefroloji Uzmanı

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Ünitesi

2015-2017

Doçent Dr.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015-2017

Doçent Dr.

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

2017

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :            Yok

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezi     :            Yok

Projelerde Yaptığı Görevler:

Sıra No.

Proje No.

Proje Türü

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

1

BEÜN 2013-19-12/02

Araştırma

Doç. Dr. Ender Hür

Arş. Gör. Ayşegül Acar

Uz. Dr. Kemal Mağden

Yard. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım

Uz. Dr. Gürsel Yıldız

Arş. Gör. Nesimi Yavuz

Arş. Gör. Cem Çil

Prof. Dr. Soner Duman

Kardiyorenal Sendromda Diüretikler ve Ultrafiltrasyon Tedavilerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması

2

BEÜN 2013-26-12/02

Araştırma

Doç. Dr. Ender Hür

Uz. Dr. Kemal Mağden

Yard. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım

Arş. Gör. M. Emin Kutu

Arş. Gör. M. Cabir Özdemir

Arş. Gör. Şevval Peynir

Arş. Gör. Ayfer Altaş

Uz. Dr. Gürsel Yıldız

Akut Böbrek Hasarı Nedeniyle Takip Edilen Hastalarda Düzelme Süreci

3

BEÜN 2013-27-26/02

Araştırma

Doç. Dr. Ender Hür

Uz. Dr. Kemal Mağden

Arş. Gör. Bilal Toka

Yard. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım

Uz. Dr. Gürsel Yıldız

Arş. Gör. Cem Çil

Arş. Gör. Nesimi Yavuz

Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Olan Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kateter Trombozu Risk Faktörleri

4

BEÜN 2013-31-26/02

Araştırma

Doç. Dr. Ender Hür

Uz. Dr. Kemal Mağden

Uz. Dr. Gürsel Yıldız

Arş. Gör. Derya Çolak

Arş. Gör. Emrah Küçük

Yard. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım

Öğr.Üy.Fürüzan Köktürk

Prof. Dr. Soner Duman

Hiponatremi Etiyolojilerinin Değerlendirilmesi

5

BEÜN

2013-36-05/03

Araştırma

Doç. Dr. Ender Hür

Yard. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım

Eğit. Uz. Serap Gökçe

Hemş. Özlem Satılmış

Uz. Dr. Kemal Mağden

Uz. Dr. Gürsel Yıldız

Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesi

 

6

 

 

 

 

2016

Araştırma

Prof. Dr. Soner Duman

Prof. Dr. Dilek Torun

Prof. Dr. Siren Sezer

Doç. Dr. Gürsel Yıldız

Doç. Dr. Ender Hür

Doç. Dr. Eyüp Külah

Yrd. Doç. Dr Davut Akın

''Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Fabry Hastalığı Tanı Oranının Geliştirilmesi: Prospektif, Müdahalesiz Gözlemsel Veri Toplama Çalışması’’

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Böbrek Transplantasyonu

Proteinüri, Nefrotik sendrom, ve Glomerülonefritler

Sekonder Hipertansiyon

Hemodiyaliz ve Kardiyovasküler Etkileri

Makale ve Yayınları

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yıldız G, Kayataş M, Uygun Y, Timuçin E, Candan F. Coexistence of systemic lupus erythematosus and familial mediterranean fever. Intern Med, 49(8):767–769, (2010).

A2. Yıldız G, Yılmaz A, Nur N, Aydın H, Kayataş M. Leptin as an inflammatory marker in dialysis patients. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30(5): 1482–1486, (2010).

A3. Aydın H, Yıldız G, Engin A, Yılmaz A, Çelik K, Bakır S. Malondialdehyde, vitamin E, and anti-oxidant enzyme activity levels in patients with crimean-congo  hemorrhagic fever. Afr J Microbiol Res, 4(22):2402–2409, (2010).

A4. Çelik VK, Sarı İ, Engin A, Yıldız G, Aydın H, Bakır S. Determination of serum adenosine deaminase and xanthine oxidase levels in patients with crimean-    congo hemorrhagic fever. Clinics, 65(7):697–702, (2010).

A5. Kayataş M, Yıldız G, Timuçin M, Candan F, Yıldız E, Şencan M. A case of acute   renal failure caused by hodgkin's lymphoma: Concurrent membranous glomerulonephritis and interstitial HL-CD 20 lymphoid infiltration. Ren Fail, 33(3): 363–366, (2011).

A6. Güngör Y, Kayataş M, Yıldız G, Öztürk Ö, Candan F. The presence of PAI-1 4G/5G and ACE DD genotypes increases the risk of early-        stage AVF thrombosis in hemodialysis patients. Ren Fail, 33(2):169–175, (2011).

A7. Korkmaz S, Yıldız G, Kılıçlı F, Yılmaz A, Aydın H, İçağasıoğlu S, Candan F. Düşük L-karnitin düzeyleri: Tip 2 diyabetes mellitus olgularında noktürnal kan basıncı değişikliklerinin bir nedeni olabilir mi? (Low L-carnitine levels: Can it be a cause of nocturnal blood pressure changes in patients with type 2 diabetes mellitus?) Anadolu Kardiyol Derg, 11(1):57–63, (2011).

A8. Çelik VK, Sarı İ, Bakır S, Engin A, Bakır D, Sarı M, Poyraz Ö, Yıldız G.     Erythrocyte sedimentation rate, serum amyloid A and C-reactive protein levels in patients with acute brucellosis. Pak J Med Sci, 27(4): 823–826, (2011).

A9. Hur E, Yıldız G, Budak Kose S, Kokturk F, Musayev O, Gungor O, Magden K, Yildirim I, Duman S, Ok E. Bioimpedance and echocardiography used interchangeably in volume comparison of dialysis patients. Hippokratia, 16(4): 329-334, (2012).

A10. Çiftel S, Içağasıoğlu S, Yıldız G, Tekin G, Aydin H. Association of left ventricular diastolic dysfunction with elevated NT-proBNP in type 2 diabetes mellitus patients with preserved ejection fraction: the supplemantary role of tissue doppler imaging parameters and NT-proBNP levels. Diabetes Res Clin Pract, 96(2):179-86, (2012).

A11. Korkmaz S, Yılmaz A, Yıldız G, Kiliçli F, Içağasioğlu S. Relationship between homocysteine and non-dipper pattern in patients with type 2 diabetes mellitus. Arq Bras Endocrinol Metabol, 56(5):285-290, ( 2012).

A12. Magden K, Soyaltın UE, Yıldız G, Celik C, Hur E. Emphysematous pyelonephritis in a diabetic Patient with kidney stone. BANTAO Journal, 10(1):41-42, (2012).

A13. Guven FM, Aydin H, Yıldız G, Engin A, Celik VK, Bakir D, Deveci K. The importance of myeloperoxidase enzyme activity in the pathogenesis of Crimean-Congo haemorrhagic fever. J Med Microbiol, 62(3):441-445, (2013).

A14. Yıldız G, Hür E, Özçiçek A, Candan F, Kayatas M. The mean platelet volume and atherogenic index of plasma in nondipper normotensive individuals compared to dippers. Clin Exp Hypertens, 35(1):35-39, (2013).

A15. Yıldız G,  Duman A, Aydın H, Yılmaz A, Hür E, Magden K, Cetin G, Candan F. Evaluation of Association Between Atherogenic Index of Plasma and Intima-media Thickness of the Carotid Artery for Subclinic Athersclerosis in Patients on Maintenance Hemodialysis. Hemodial Int, 17(3):397-405, (2013).

A16. Yıldız G,  Magden K, Yılmaz A, Ozcicek F, Hür E, Candan F. Glomerular filtration rate: which method should we measure in daily clinical practice? Minerva Med,104(6):613-23, (2013).

A17. Yıldız G,  Kayatas M, Candan F, Yılmaz MB, Zorlu A, Sarıkaya S. What is the meaning of increased myocardial injury enzymes during hemodialysis? A tissue Doppler imaging study. Cardiorenal Med, 3:136-153,(2013)

A18. Celik VK, Eken IE, Yildiz G, Yilmaz MB, Gurlek A, Aydin H. Vitamin E and antioxidant activity; its role in slow coronary flow. Cardiovasc J Afr. 24(9-10):360-3, (2013).

A19. Magden K, Hur E, Yildiz G, Kose SB, Bicak S, Yildirim I, Sayin MR, Duman S.The effects of strict salt control on blood pressure and cardiac condition in end-stage renal disease: prospective-study. Ren Fail. 35(10):1344-7, (2013).

A20. Magden K, Yildirim I, Kutu ME, Ozdemir MC, Peynir S, Altas A, Yildiz G, Hur E. Recovery process in patients followed-up due to acute kidney injury. Hippokratia, 17,3: 239-242, (2013).

A21. Magden K, Yildirim I, Demirtas D, Soyaltin UE, Haytaoglu GM, Budak Kose S, Yildiz G, Hur E. Retroperitoneal fibrosis: a case report. BANTAO Journal, 11 (1):46-48, (2013).

A22. Yıldız G,  Aydın H, Magden K, Yılmaz A, Hür E, Candan F. The influence of single hemodialysis session on serum paroxonase-1, arylesterase activity, total oxidant status and total antioxidant status. Minerva Med, 105(1):79-87. (2014).

A23. Terzi H, Kayatas M, Korkmaz S, Yildiz G, Candan F. The association between therapeutic outcomes and VEGF G-1154A and C-936T gene polymorphisms in patients with glomerulonephritis. Ren Fail, 36(6):904-7, (2014).

A24. Salk I, Yildiz G, Egilmez H, Atalar MH, Candan F, Cetin A. Carotid artery Doppler ultrasonography in patients with chronic kidney disease. Med Sci Monit. 7;20:11-7 (2014).

A25. Aydin H, Guven FM, Yildiz G, Bakir M, Celik C, Korkmaz I. Role of matrix metalloproteinases and tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1 in Crimean-Congo hemorrhagic fever disease. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 18(6):861-8, (2014)

A26. Candan F, Yildiz G, Kayataş M. Role of the VEGF 936 gene polymorphism and VEGF-A levels in the late-term arteriovenous fistula thrombosis in patients undergoing hemodialysis. Int Urol Nephrol.  46; (9):1815-23 (2014).

A27. Kaysoydu E, Arslan S, Yıldız G, Candan F. Factors related to microalbuminuria in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Adv Clin Exp Med. 23;(5):749-55 (2014).

A28. Hür E, Özışık M, Ural C, Yıldız G, Mağden K, Budak Köse S, Yıldırım I, Süleymanlar G, Ateş K, Duman S. Hypervolemia for Hypertension Pathophysiology: A Population Based Study. BioMed Res Int, Volume 2014, Article ID 895401, 1-9 (2014).

A29. Kose SB, Hur E, Magden K, Yıldız G, Colak D, Kucuk E, Toka B, Kucuk H, Yildirim I, Kokturk F, Duman S. Bioimpedance spectroscopy for the differential diagnosis of hyponatremia. Ren Fail. 37(6):947-50 (2015).

A30. Uslu AU, Aydin B, Icagasıoğlu IS, Balta S, Deveci K, Alkan F, Yıldız G, Sahin A. The Relationship Among the Level of Serum Amyloid A, High-Density Lipoprotein and Microalbuminuria in Patients With Familial Mediterranean Fever. J Clin Lab Anal. 30(6):1003-8 (2016)

A31. Ozcicek A, Ozcicek F, Yildiz G, Timuroglu A, Demirtas L, Buyuklu M, Kuyrukluyildiz U, Akbas EM, Topal E, Turkmen K. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a possible indicator of epicardial adipose tissue in patients undergoing hemodialysis. Arch Med Sci. 13,1:118-23 (2017)

A32. Seker A, Demirci H, Ocakoglu G, Aydin U, Ucar H, Yildiz G, Yaman O. Effect of fasting on 24-h blood pressure values of individuals with no previous history of hypertension. Blood Press Monit. (2017) doi: 10.1097/MBP.0000000000000244.

        

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Magden K, Hur E, Yildiz G, Kose S.B,  Bıcak S, Yildirim I, Sayin M.R, Duman S. The effects of strict salt control on blood pressure and cardiac condition in peritoneal dialysis and hemodialysis patients: A prospective study".  33rd Annual Dialysis Conference. Seatle, Washington (P-312) , March 10-12, 2013.

B2. Hur E, Kose S.B, Yildiz G, Magden K, Yayar O, Yavuz N, Cil C,  Duman S. Strict salt restriction maintenance needs continuous effort in hemodialysis patients. 33rd Annual Dialysis Conference. Seatle, Washington (P-240), January 2013.

B3 Hur. E, Acar A, Magden K, Yayar O, Kose S.B, Yildiz G, Dogan S.M, Duman S. Ultrafiltration is not superior than diuretics in cardiorenal syndrome. 33rd Annual Dialysis Conference. Seatle, Washington (P-227), January 2013.

B4. Güven Kukul FM, Aydin H, Yildiz G, Doles KA, Yilmaz A, Bakir S. The Myeloperoxidase Enzyme Activity in the Plasma and Leukocytes at the Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Patients. 6th European Congress on Emergency Medicine, 12th Annual Meeting of SweSEM. Stockholm, Sweden (PSII:4), October 11-14, 2010.

B5. Yıldız G,  Duman A, Aydın H, Yılmaz A, Hür E, Magden K, Cetin G, Candan F. Evaluation of Association Between Atherogenic Index of Plasma and Intima-media Thickness of the Carotid Artery for Subclinic Athersclerosis in Patients on Maintenance Hemodialysis. 50th ERA-EDTA Congress Istanbul, Turkey (MP-501), May 18-21, 2013.

B6. Yildiz G, Hur E, Magden K, Candan F, Kayatas M, Yilmaz MB. A New Technique For Establishing Dry Weight In Hemodialysis Patients Via Estimation Of Pulmonary Capillary Wedge Pressure. A Tissue Doppler Imaging Study. ERA-EDTA 53rd Congress – Vienna, Austria (SP399), May 21 - 24, 2016

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yıldız G, Kavaklı B, Gümüş M, Küçük H.F, Salepçi T, Sargın M, Yayla A. Bir İnsülinoma Olgusu. J Kartal TR, 9(3): 706-709, (1998).

D2. Yıldız G, Sargın M, Sargın H, Gümüş M, Yayla A. İmidazolin Reseptör Agonisti Rilmenidinin, Metabolik Sendrom X Olgularında Klinik, Metabolik ve Endokrin Parametrelere Etkisi. Diabet Bilimi, 1(2): 71-76, (2003).

D3. Nur N, Yılmaz A, Yıldız G. Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri, Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Tıp Derg, 29(2): 42-46, (2007).

D4. Özçiçek F, Bilen H, Yıldız G, Özçiçek A, Ünüvar N, Yılmaz A. Sigaranın Bırakılmasından Sonra Görülen Kilo Alımı ile Serum Leptin Düzeyleri Arasındaki İlişki. Cumhuriyet Tıp Derg,  29(4): 142-148, (2007).

D5. Yıldız G, Uygun Y, Marşan E, Timuçin M, Candan F, Kayataş M. Statin ve Fibrat Kombinasyonuna Bağlı Rabdomiyoliz Gelişimi ile İlişkili Akut Böbrek Yetmezliği: İki Olgu Sunumu. Cumhuriyet Tıp Derg, 31(2):164-168, (2009).

D6. Akça S, Çelik K, Aydın H, Yıldız G, Alagözlü H, Yılmaz A. Siroz Hastalarında Alkalen Fosfataz İzoenzimlerinin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi. Türk Klinik Biyokimya Derg, 8(1): 15-22, (2010).

D7. Yıldız G, Kayataş M, Candan F. Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi. Türk Neph Dial Transpl, 20 (2): 115-131, (2011).

D8. Yıldız G, Yılmaz A, Öztoprak İ, Candan F, Kayataş M. Sclerosing Encapsulating Peritonitis; Silent Danger in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients: Case Reports and Review of Literature. Cumhuriyet Tıp Derg, 35(1):113-119, (2013).

D9. Yıldız G, Çiçekli E, Kayataş M, Yılmaz A, Candan F. Sistemik Lupus Eritematozusda Böbrek Biyopsisinde Nadir Görülen Bir Lezyon; IgA Nefropatisi. Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Turk Neph Dial Transpl, 22, (3):300-303 (2013).

D10. Hür E, Acar A, Magden K, Yıldırım İ, Yayar Ö, Köse Ş, Yıldız G, Yavuz N, Çil C, Küçük E, Demirtaş O, Sayın MR, Doğan SM, Duman S. Tip 4 Kardiyorenal Sendromda Ultrafiltrasyon Diüretiklerden Daha Üstün Değildir. Turk Neph Dial Transpl, 23, (1): 20-25, (2014).

D11. Hür E, Özışık M, Ural C, Köse Ş, Yıldırım İ, Yıldız G, Mağden K, Akçiçek F, Başçı A, Süleymanlar G, Ateş K, Duman S. Biyoempedans Yöntemiyle Ölçülen Sıvı ve Beslenme Durumu Vücut Pozisyonundan Etkilenir. Turk Neph Dial Transpl, 23(1):26-32, (2014).

D12. Uslu AU, Yıldız G, Çiçekli E, Aydın B, Çiçekli A, Şeker E, Candan F, Kayataş M. Karaciğer Hidatiğine Sekonder Mezangioproliferatif Glomerulonefritis. Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi. Turk Neph Dial Transpl, 24(2): 212-216, (2015).

D13. Yıldız G. Yaşlanma İle İlişkili Nefrolojik Sorunlar. Actual Medicine, 24(2): 22-28, (2016).

D14. Yıldız G. Yaşlanma İle İlişkili Nefrolojik Sorunlar-II. Actual Medicine, 24(3): 12-19, (2016).

D15. Yıldız G. Diyabetik Nefropatisi Olanlarda Hipertansiyonun Değerlendirilmesi ve Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics, 9(3):35-47, (2016).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Gümüş M, Aktaş S, Aktunç E, Kılıç D, Yıldız G, Tuncer K, Dolapçıoğlu C, Kavaklı B, Ertürk S, Yayla A. Anjiotensin II Reseptör Blokeri Losartan Potasyum’un Diabetes Mellituslu Hastalarda Kan Lipid Düzeylerine Etkisi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29-3 Ekim 1998.

E2. Yıldız G, Sargın M, Gümüş M,Turhan M, Sargın H, Ertürk S, Kavaklı B, Yayla A. Metabolik Sendrom Olgularında İmidazolin Reseptör Agonistlerinin Klinik ve metabolik Parametrelere Etkisi. XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 21-25 Mayıs 2001.

E3. Turhan M, Sargın H, Sargın M, Çobanoğlu M, Yıldız G, Orbay E, Kavaklı B, Yayla A. Metforminin Laktik Asidoz ile ilişkisi ve İnsülin Direnci Sendromuna Etkisi. XXXVII. Ulusal Diyabet Kongresi, Kuşadası, İzmir, Türkiye, 21-25 Mayıs 2001.

E4. Kayataş M, Yıldız G, Timuçin M, Yıldız E, Candan F. Hodgkin Lenfoma’ya Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu: Membranöz Glomerülonefrit ve İnterstisyel HL-CD20(+) Lenfoid İnfiltrasyonu. 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-098), Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008.

E5. Yıldız G, Kayataş M, Uygun Y, Timuçin M, Candan F. Ailesel Akdeniz Ateşine Eşlik Eden Sistemik Lupus Eritematozus: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-097), Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008

E6. Yıldız G, Uygun Y, Marşan E, Timuçin M, Candan F, Kayataş M. Statin Ve Fibrik Asit Kombinasyonuna Bağlı Rabdomiyoliz Sonucu Gelişen İki Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu. 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-096), Antalya, Türkiye, 19-23 Kasım 2008.

E7. Yıldız G, Kayataş M, Candan F. Sistemik Lupus Eritematozusta Renal Biyopside Nadir Görülen bir Lezyon: IgA Nefropatisi. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,( PS/GN-124), Antalya, Türkiye, Kasım 2009

E8. Yıldız G, Yılmaz A, Öztoprak İ, Candan F, Kayataş M. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinin Ender Görülen bir Komplikasyonu; Sklerozan Enkapsüle Peritonit. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,(PS/PD-158), Antalya, Türkiye, Kasım 2009.

E9. Güngör Y, Kayataş M, Özdemir Ö, Yıldız G, Candan F. Hemodiyaliz (HD) Hastalarında Erken Dönem A-V Fistül Trombozu ile ACE Gen ve Trombofilik Faktör Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,( OP-033), Antalya, Türkiye, Kasım, 2009.

E10. Yıldız G, Kayataş M, Candan F, Yılmaz M.B, Zorlu A. Hemodiyaliz; Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Miyokardiyal Hasarın Nedenlerinden Biri Olabilir mi? Antalya, Türkiye, 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (PS-88), 18-22 Mayıs, 2011.

E11. Aydın H, Güven FMK, Engin A, Kaya A, Yıldız G, Çelik VK, Korkmaz İ, Eren ŞH. Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalığının Patogenezinde Heparan Sülfat Düzeyinin Yeri. XI. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, (P-131), Antalya, Türkiye, 28 Nisan- 1 Mayıs 2011.

E12. Yıldız G, Candan F, Kayataş M. Glomerüler Filtrasyon Hızı Ölçümü ve Tahmini; Hangi Yöntem ile Nasıl Ölçmeliyiz? 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-200), Antalya, Türkiye, 19-23 ekim, 2011.

E13. Hür E, Acar A, Mağden K, Köse Ş.B, Demirtaş O, Yavuz N, Çil C, Küçük E, Sayın M.R, Yıldırım İ, Yıldız G, Doğan S.M, Duman S. Kardiyorenal Sendromda Ultrafiltrasyonun Uzun Dönem Sağkalım Üzerine Olan Etkisi. 14.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (018p), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

E14. Soyaltın U.E, Sarıismailoğlu R, Mağden K, Toka B, Yıldız G, Yıldırım İ, Hür E. Akut Böbrek Yetmezliği ve Sarılıkla Başvuran Bir Hastada Leptospiroz. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (029p), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

E15. Hur E, Yıldız G, Yuceturk H, Kose S.B, Kokturk F, Musayev O, Bozkurt D, Gungor O, Magden K, Yildirim I, Duman S, Ok E. Bioempedance and Echocardiography Used Interchangeable in Volume Comparison of Dialysis Patients. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (041p), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

E16. Mağden K, Soyaltın U.E, Çelik C, Karakaş H.B, Sarıismailoğlu R, Yıldız G, Yıldırım İ, Hür E. Amfizematöz Piyelonefrit: Bir Olgu Sunumu. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (042p), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

E17. Mağden K, Acar A, Çolak D, Yavuz N, Yıldız G, Yıldırım İ, Hür E. Lökositoklastik Vaskülit: Bir Olgu Sunumu. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (047p), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

E18. Yıldız G, Hür E, Mağden K, Şen S.T. Polikistik atnalı böbrek. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (055p), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

E19. Yıldız G, Hür E, Mağden K, Kayataş M, Candan F. Normotansif nondiper olgularda ortalama platelet hacmi ve plazma aterojenik indeksinin diper bireyler ile karşılaştırılması. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (015s), Antalya, Türkiye, 16-20 Mayıs, 2012.

E20. Mağden K, Kutu M.E, Özdemir M.C, Yıldırım İ, Peynir Ş, Altaş A, Yıldız G, Hür E, Akut Böbrek Yetmezliği Takibi: Bülent Ecevit Üniversitesi 2011-2012 Tek Merkez Deneyimi. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-074), Antalya, Türkiye, 14-18 Kasım, 2012.

E21. Mağden K, Yıldırım İ, Yıldız G, Barut A, Malkoç D, Üstündağ Y, Hür E.  Akut Böbrek Hasarı-Gebelik ve Akalazya Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-075), Antalya, Türkiye, 14-18 Kasım, 2012.

E22. Yıldız G, Aydın H, Hür E, Mağden K, Yılmaz A, Candan F, Kayataş M. Tek Seans Hemodiyalizin Serum Total Oksidan ve Antioksidan Kapasitesi ile Serum Paroksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivitesine Etkisi. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/HD-106), Antalya, Türkiye, 14-18 Kasım, 2012.

E23. Candan F, Kayataş M, Yıldız G, Koçkara A.Ş, Hüzmeli C. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında VEGF Gen Polimorfizmi ve VEGF-A Düzeyleri ile AV Fistül Fonksiyon Kaybı Arasındaki İlişki. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/HD-104), Antalya, Türkiye, 14-18 Kasım, 2012.

E24. Uslu A.U, Yıldız G, Çiçekli E, Aydın B, Çiçekli A, Şeker E, Candan F, Kayataş M. Karaciğer Kist Hidatiğine Sekonder Mezengioproliferatif Glomerülonefrit. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-200), Antalya, Türkiye, 14-18 Kasım, 2012.

E25. Hür E, Özışık M, Ural C, Yıldız G, Magden K, Budak Kose S, Köktürk F, Büyükuysal MÇ, Yıldırım İ, Süleymanlar G, Ateş K, Duman S. Hypervolemia for Hypertension Pathophysiology: A Population Based Study. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (SS-1), Antalya, Türkiye, 24-28 Nisan, 2013.

E26. Yıldız G, Hür E, Mağden K, Candan F, Sağatlı E, Yılmaz MB. Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hemodinamik Değişikliklerde Aort Esnekliğinin ve Plazma Aterojenik İndeksinin Rolü. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (SS-9), Antalya, Türkiye, 24-28 Nisan, 2013.

E27. Yıldırım İ, , Hür E, Mağden K, İlikhan S, Engin H, Can M, Yıldız G, Özer İ. Hemodiyaliz Hastalarında Serum Sülfat Düzeyleri. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (SS-012), Antalya, Türkiye, 13-17 Kasım, 2013.

E28. Yıldız G, Hür E, Yıldırım İ, , Mağden K, Candan F, Kayataş M, Yılmaz MB. Hemodiyaliz Hastalarında Kuru Ağırlığın Saptanması İçin Yeni Bir Teknik; Tahmini Pulmoner Kapiller Kama Basıncı. Bir Doku Doppler Görüntüleme Çalışması. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (SS-022), Antalya, Türkiye, 13-17 Kasım, 2013.

E29. Mağden K, Toka B, Yıldırım İ, Yıldız G,, Köktürk F, Çil C, Yavuz N, Hür E. Hemodiyaliz hastalarında kalıcı kateter risk faktörleri. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/HD-094), Antalya, Türkiye, 13-17 Kasım, 2013.

E30. Hür E, Budak Köse Ş, Mağden K, Yıldız G, Çolak Demirtaş D, Küçük E, Yıldırım İ,  Köktürk F, Bıçak S, Toka B, Küçük H, Duman S. Volüm durumu yerçekimi ve vücut sıvı kaymalarından etkilenir: Biyoimpedans ölçümleri için yeni protokol. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-165), Antalya, Türkiye, 13-17 Kasım, 2013.

E31. Hür E, Budak Köse Ş, Mağden K, Yıldız G, Çolak Demirtaş D, Küçük E, Yıldırım İ,  Köktürk F, Duman S. Hiponatreminin ayırıcı tanısında biyoimpedans spektroskopi. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/GN-259), Antalya, Türkiye, 13-17 Kasım, 2013.

E32. Yıldız G, Sağatlı E, Işıldak TE, Hür E, Erden C, Çiçekli E. Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistül Akımının Diyastolik Kardiyak Disfonksiyona Etkisi. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/HD-195), Antalya, Türkiye, 22-26 Ekim, 2014.

E33. Hür E, Budak Köse Ş, Mağden K, Yıldız G, Soyaltın U, Toka B, Turan N, Çelikörs S, Altundal B, Tunç A, Yılmaz A, Sivri A, Sezer S, Duman S. Hemodiyaliz Hastalarında Biyoempedansla Değerlendirilen Volüm Ve Beslenme Belirteçleri İle Mortalite İlişkisi 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (SS-020), Antalya, Türkiye, 21-25 Ekim, 2015.

E34. Yıldız G,. Uyar M, Yılmaz G, Tokaç M, Eren E, Tellioğlu G, Dinçkan A. Doğurganlık Çağındaki Renal Transplantasyonlu Olgularda Gebelik Güvenli midir? Bir Merkez Deneyimi. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/RT-184), Antalya, Türkiye, 19-23 Ekim, 2016.

E35. Özkan A, Yıldız G, Uyar M; Yılmaz G, Tokaç M, Eren E, Tellioğlu G, Dinçkan A. Canlıdan renal Transplantasyon Hazırlığında, Donör Adaylarında Dışlama nedenleri ve Saptanan Asemptomatik Sistemik Hastalıklar. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, (PS/HD-094), Antalya, Türkiye, 19-23 Ekim, 2016.

E36. Tokaç M, Eren E, Yıldız G, Başyiğit S, Kilercik H, Tellioğlu G, Dinçkan A. Laparoskopik Donör Nefrektomide Hilus Ligasyonu İçin tek Stapler Kullanımı. Türkiye Organ Nakil Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi Transplantasyon’16, (P110), Konya, Türkiye,  13-15 Ekim, 2016.

 

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

F1. Yıldız G, Obezite ve Böbrek. Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavisi, Editörler: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Prof. Dr. Şemsettin ŞAHİN, Doç. Dr. Fikret ERDEMİR, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları. (2015).(Yayın No: 1967377)

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

G. Davetli konuşmacı olduğum kongre, kurs, panel  veya sempozyumlar

G1. Yıldız G, Yaşlılarda Nefrolojik Sorunlar. 7. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 28-31 Mayıs, 2014.

G2. Yıldız G, Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite İle İlişkisi. Türk Nefroloji Derneği 14. Nefroloji Kış Okulu, Gazimağusa / KKTC., 26-29 Mart, 2015.

 

 

H. Katıldığım ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlar:

H1. XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi ve IV. Uluslararası Obezite Sempozyumu, İstanbul, 10-15 Mayıs, 1999.

H2. II. Türkiye Klinik Farmakoloji Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 1999.

H3. KAYET Kalp Yetersizliği Grubu Kalp Yetersizliği Eğitim Toplantısı. İstanbul, Türkiye, 29 Ocak 2000.

H4. The 9th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology–International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Istanbul, Turkey, September 23-27, 2000.

H5. 3. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu. Erzurum, Türkiye, 29 Mayıs-1 Haziran 2003.

H6. Third Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,  Antalya, April 05-09, 2006

H7. Challenging Targets In Cardiovascular Risk Management. TUEP (Educational Program) in the Third Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis. Antalya, April 07, 2006.

H8. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 13-17 Eylül, 2006.

H9. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Eylül, 2007.

H10. 27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 22 - 26 Eylül 2010.

H11. Türk Nefroloji Derneği, Periton Diyalizi Çalışma Grubu, Kronik PD Eğitim Programı, Girne, 13-15 Mayıs 2011.

H12. 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 18-22 Mayıs, 2011.

H13. 28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim 2011.

H14. Türk Nefroloji Derneği "Transplantasyon Nefrolojisi" Yan Dal Toplantısı, İstanbul, 24-25 Şubat 2012.

H15. 1. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sapanca, 5-8 Nisan 2012.

H16. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 2012.

H17. 29. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya 14-18 Kasım 2012.

H18. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 24-28 Nisan, 2013.

H19. 50th ERA-EDTA Congress Istanbul, Turkey, May 18-21, 2013.

H20. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya,  13-17 Kasım, 2013.

H21. 3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sapanca, 9-13 Nisan, 2014.

H22. 7. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 28-31 Mayıs, 2014.

H23. 51st ERA-EDTA Congress Amsterdam, Hollanda, May 31- June 3, 2014.

H24. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim, 2014.

H25. Türk Nefroloji Derneği 14. Nefroloji Kış Okulu, Gazimağusa / KKTC., 26-29 Mart, 2015.

H26. 4. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sapanca, 8-12 Nisan 2015.

H27. Türk Nefroloji Derneği, Nefroakademi 2016, Girne / KKTC., 26-28 Şubat, 2016.

H28. 5. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sapanca, 14-16 Nisan 2016.

H29. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim, 2016.

 

I. Katıldığım yurtiçi kurslar:

I1. ERA EDTA CME Course Cardiorenal Syndrome Working Group of Turkish Society of Nephrology. Cardiorenal Syndrome (CRS): A Crosstalk between cardiologists and nephrologists. October 20, 2011, Antalya, Türkiye.

I2. Training Course on Rational Pharmacotherapy Teaching. June 24-July 4 2002, Konya, Türkiye.

 

J. Katıldığım yurtdışı kurslar: 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği ( Üye No:34/18201)

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği ( Üye No:1153)

Türk Nefroloji Derneği ( Üye No:2203)

European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association ( Üye No: 12250)

International Society of Nephrology ( Üye No: 80801)