Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Özer Seval

Ahat Andican Anestezi ve Reanimasyon

Biyografi

1973 yılında Türkiye, İskenderun’da doğdu. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1995-1997 yılında tıp doktoru olarak Bingöl'de çalıştı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine  başladı. 2001-2002 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. 2004 yılında “İki farklı lipid solüsyonunun arteryel kan gazlarına ve solunum parametrelerine etkisi” başlıklı tezini verdi. 2005-2016 yılları arasında özel sektörde görev aldı. 2016 yılından itibaren Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda  yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 1995

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D, İzmir, 2004

Makale ve Yayınları

1.Bilateral Paravertebral Blok ile Hasta Kontrollü Morfin Uygulamasında Analjezik Etkinliklerin Karşılaştırılması, TARK, İstanbul, 2006

2.Malposition of Central Venous Catheters into Left Internal Thorasic Vein, International Intensive Care Symposium, İstanbul, 2007

3.Pediatric Awake Craniotomy for Brain Lesions, Pediatric Neurosurg,2016

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

1.Transplant procurement management ,Les Heures-Universitat de Barcelona 2004

2.Neonatal ressüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası 2013

Kurum Üyelikleri

 Türk Tabipler Birliği

 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği