Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı

Randevu Al Ahat Andican Nöroloji
Uyku Laboratuvarı
Klinik Nörofizyoloji

Biyografi

Dr. Bölükbaşı İzmir’de 1967 yılında doğdu. Uludağ Üniversitesi’nden 1990’da “tıp doktoru” ünvanı aldı. Aynı yıl Midyat Hükümet Tabibi olarak tıp mesleğinin uygulamasına başladı. Karadeniz Teknik ve Ege üniversitelerinde nöroloji uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1996 başında “nöroloji uzmanı” oldu. Karadeniz Teknik ve Adnan Menderes üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. “Üniversite doçenti” (2000) ve “klinik nörofizyolog” (2011) ünvanlarını aldı. 1998-2004 yılları arasında komparatif anatomi doktorası (PhD.) yaptı. Birçok hastanede nörolog ve klinik nörofizyolog olarak çalıştı. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2015 itibari ile nöroloji profesörü olarak çalışmaya başladı. Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri bünyesinde anatomi, nöroanatomi ve klinik nöroloji dersleri ile, tıp tarihi ve tıbbi İngilizce dersleri vermektedir.

Eğitim

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Makale ve Yayınları

Yayınlar

ULUSLARARASI MAKALELER

1. Özmenoğlu M, Candan S, Bölükbaşı O, İlhan A: Headache syndromes in Eastern Black Sea Region. Kırbaş D, Leonardi M (Eds). Neurology and Public Health. Reports of a WHO Meeting, Bitam, 1993.

2. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu B: Cerebral dural sinus thrombosis.  Angiology, 46; 1995: 541-543.

3. Bolukbasi O: Studying medicine in a developing country. Student British Medical Journal. 4, Oct. 1996: 390.

4. Gürpınar SS, Çan G, Bolukbasi O, Torun P: Analysis of mortality reports from a university hospital of Turkey. Forensic Science International, 88, 1997: 169-171.

5. Bolukbasi O: Hospital-based diabetic neuropathy: Prevalence in Eastern Black Sea Region of Turkey. Neuroepidemiology 17; 1998: 30.

6. Velioğlu SK, Özmenoğlu M, Alioğlu A, Bölükbaşı O, Ari A: Pulmonary arteriovenous fistula and brain abcess. European Journal of Neurology, 5, 5;  1998: 511-514.

7. Kantarcı O, Siva A, Eraksoy M at al and the Turkish Multiple Sclerosis Study Group: Survival and predictors of disability in Turkish MS patients. Neurology. 51; 1998: 765-772.

8. Bolukbasi O: Spontaneous erections and libido increase associated with venlafaxine. European Journal of Neurology 6; 4; 1999: 527-528.

9. Bolukbasi O, Akyol A: The decline of neurology versus radiology ? Current status of neuroradiology in Turkey. European Journal of Neurology 5; 6; 1999: 627.

10. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Ulnar to median nerve anastomosis in the palm (Riches Cannieu Anastomosis) .  Neurosugical Review 22; 1999: 138-139.

11. Akyol A, Müngen B, Turgut M, Akarsu A, Bölükbaşı O, Bayülkem K: Treatment of juvenile migraine with subcutaneus sumatriptan. Current Pediatric Research; 3, 1; 1999: 33-36.

12. Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Acute disseminated encephalomyelitis associated with tetanus vaccination. European Journal of Neurology,  41;1999: 231-232.

13. Turgut M, Bölükbaşı O, Akyol A: Chemical sympathectomy in the relief of persistent sympathetic pain after carpal tunnel release. Journal of Neurosurgical Sciences 43: 1999:191-194.

14. Şavk E, Şavk O, Bölükbaşı O et al: Notalgia paresthetica, a study on pathogenesis.

International Journal of Dermatology 39; 2000: 754-759.

15. Ökten A, Karagüzel G, Kaya G, Bölükbaşı O, Gedik Y: Prevalence of asymptomatic nerve dysfunction in 77 patients with type I diabetes mellitus. Annals of Medical Sciences, 9; 1, 2000: 14-17.

16. Turgut F, Turgut M, Bolukbasi O, Baskaya V: Carpal tunnel syndrome in pregnancy . Journal of Clinical Neurosciences , 8, 4; 2001: 332-334.

17. Şavk E, Bolukbasi O: Open pilot study of oxcarbazepine for the treatment of notalgia paresthetica. Journal of American Academy of Dermatology, 2001: .

18. Yükselen V, Karaoğlu AO, Bolukbasi O: Partial seizures, an unusual cause of recurrent vomiting. International Journal of Clinical Practice, 57, 8: 2003: 742-743.

19. Akyol A, Kıylıoğlu N, Bolukbasi O, Guney E, Yurekli Y: Repeated hypoglycemia and cognitive decline, a case report. Neuroendocrinology letters. 24, 1/2; 2003: 54-56.

20. Turan E, Bolukbasi O: Evaluation of possible carpal tunnel syndrome in dogs.

Veterinary Record, 155; 2004: 122-124.

21. Ulutas B, Bölükbaşı O, Turan B, Sarıerler M: The effect of hypercalcemia on nerve conduction in dogs. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 140-145.

22. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş B: The effects of different anesthetics on rat electrodiagnostic parameters. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 146-157.

23. Turan E; Bolukbasi O: The application of an electrophysiological bulbocavernosus reflex test in male dogs. Research in Veterinary Science, 2007.

24. Turan E, Bolukbasi O, Omeroglu A: The effect of the tarsal joint positions on the tibial nerve motor action potential latency in dog, electrophysiological and anatomical studies. Dtsch Tieraztl Wschr 114; 2007; 25-29. 1.

25. Isik A. Kadir, Bolukbasi O, Isik H: Financing of health services and alternative methods, some suggestions. Munich Personal RePEc Archive, MPRA, 21 Dec. 2007.

26. Bolukbasi O, Ocal K: Motor distal latency measurement of the suprascapular nerve in dog.

Veterinary Record, 31, 160;2007: 44-446.

B.ULUSAL MAKALELER

1. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, İlhan A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Tetanoz, sekiz olgunun incelemesi. Nörolojik Bilimler Dergisi, 10, 1993;1-2.

2. Bölükbaşı O: Komadaki hastayla konuşmak. TTO Bülteni, 7, 1993: 16.

3. Budak F, Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Innervation anomalies in upper and lower extremities. Nörolojik Bilimler Dergisi, 11; 1994: 61-66..

4. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Mocan H, Budak F,: Acute isonizade poisoning presenting as seizures. Archives of Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 31, 2, 1994; 63-65.

5. Budak F, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Periyodik paralizilerin klinik ve elektrofizyolojik bulguları. İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 1; 1994: 29-31.

6. Budak F, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: Gebelik ve lohusalıkta akut serebrovasküler olaylar. İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 2; 1994: 91-95

7. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Demirci A: olivopontin serebellar atrofide manyetik rezonans görüntüleme. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 5, 5, 2; 1994: 147-148.

8. Bölükbaşı O, Gökşen D, Tütüncüoğlu S: Çocuk Nörolojisi Olgu Sunumu, herediter spastik paraparezi. Ege Pediyatri Bülteni; 1, 49; 1994: 110-112.

9. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Alioğlu Z, Komsuoğlu S: Fotosensitif epilepsi. Sendrom, Epilepsi ve Klinik Nörofizyoloji  Eki-1; 1994:14-15.

10.Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Bölükbaşı O: Geç postanoksik demiyleinizasyon, intravenöz metamizol uygulanımının nadir bir komplikasyonu. Ağrı (Excerpta Medica). 31, 2; 1994: 63-65.

11. Alioğlu Z, Şener U, Budak F, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Antiepileptik ilaçların beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyelleri üzerine etkisi. Nöroloji Bülteni, 1, 4; 1994:110-112.

12. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de status epileptikus. Düşünen Adam. 8, 2; 1995: 35-36.

13. Bölükbaşı O, Tütüncüoğlu S: Hipotonik bebekte ayırıcı tanı. Ege Pediyatri Bülteni . 2, 2; 1995: 82-87.

14. İlhan A, Örem A, Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Velioğlu S, Özmenoğlu M, Serçe K: İskemik serebrovasküler hastalıklarda serum lipoprotein ve apolipoprotein düzeyleri. Archives of Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 32, 3; 1995: 157-161.

15. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Isaac sendromlu bir olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi, 1; 1995: 98-99.

16. Arseven O, Eraksoy H, Uzun Y, Sepkin C, Kalaycıoğlu A, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tüberküloz ilaçlarına direnç durumu. Klimik Dergisi, 8, 2; 1995:  63-67.

17. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, İlhan A, Bölükbaşı O: Dört olgu nedeniyle huntington hastalığı. Nöroloji Bülteni. 2, 2; 1995: 52-56.

18. Alioğlu Z, Şener U, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Erişkinlerde hipokalsemiye bağlı status epileptikus. Türk Nöroloji Dergisi. 1, 1995: 95-97.

19. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Bülbül İ, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: İntrakranyal hemorajide prognoz, klinik ve BT bulguları. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1, 2, 1995: 111-115.

20. Bahadır S, Şakıyan R, Cimşit G, Bölükbaşı O, Çalışkan K, Gündoğdu V: Segmenter abdominal herpes zoster parezisi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Excerpta Medica) 6; 1996: 149-151.

21. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Epilepsi cerrahisinde foramen ovale tekniği ile EEG kaydı. Düşünen Adam, 9, 3, 1996: 62-64.

22. Bölükbaşı O: Nöroloji tarihinin unutulmaz ve vazgeçilmez bir siması JFF Babinski. TTO Bülteni, 4, 1996; 22.

23. Avunduk A, Avunduk M, Çetinkaya K, Bölükbaşı O: Bietti’nin kristalin distrofisi, iki vakanın klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 5, 1996: 339-397.

24. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Görsel uyarılmış potansiyellerin migren tanısındaki değeri. Ağrı (Excerpta Medica). 9, 1; 1997: 36-38.

25. Bölükbaşı O: Bilinen ilk miyasteni vakası kim di? TTO Bülteni, 1, 1997: 9-20.

26. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y: Neden otopsi yapmıyoruz ? Sendrom (Excerpta Medica). 9, 2; 1997: 91-93.

27. Turgut M, Bölükbaşı O: Meralgia paresthetica. Spor ve Tıp (Excerpta Medica). 6, 7-8; 1998: 25-28.

28. Akyol A, Bölükbaşı O, Genel H, Camcı C: Trousseau sendromu. Fırat Tıp Dergisi, 1, 7:  1999.

29. Bölükbaşı O, Özkök S, Katkıcı U: Adli olgulardaki periferik sinir lezyonlarında etyoloji ve elektronöromiyografi bulguları, retrospektif bir inceleme. Adli Tıp Bülteni, 4; 3, 1999: 127-129.

30. Bölükbaşı O, Gürpınar S: Elektrodiyagnostik yöntemlerin travmatik ya da adli olgularda kullanımı. Sendrom, s12, 4; 2000: 18-21.

31. Akyol A, Özkaya B, Bölükbaşı O, Güner A: Schuermann Hastalığı, bir olgu sunumu. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 1: 2000; 33-34.

32. Gemalmaz A, Bölükbaşı O: Başağrısının Tedavisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,

11, 9: 2000: 18-20.

33. Bölükbaşı O, Çullu E: İbni Sina’nın nöroloji ve periferik sinir cerrahisine katkıları. Sendrom (Excerpta Medica), 12, 3; 2000: 60-63.

34. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Parkinson hastalığı tedavi sürecinde karşılaşılan davranış ve kinezi bozukluklarında olanzapin. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 3, 2; 2000: 14-18.

35. Gedizlioğlu M, Bilgin R, Kumral E, Tarlacı S ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Stroke ve başağrısı MST sonuçları. Türkiye Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 61-66.

36. Özdemir S, Özkan G, Uzuner N ve ark.  ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Türkiye de beyin damar hastalıkları için major risk faktörleri, Türk çok merkezli strok çalışması. Türkiye Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 31-35.

37. Bölükbaşı O: Polinöropatiler ve tedavileri. Sendrom, 13, 5; 2001: 91-96.

38. Akyol A, Temoçin K, Kıylıoğlu N, Bölükbaşı O, Ersoy N, Başak N: Huntington hastalığı tanısı konulan bir ailede klinik ve moleküler analiz. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 4, 2; 2001: 82-86.

39. Bölükbaşı O: Ortaçağ ve Üniversite’nin Misyonu. Cumhuriyet Bilim ve Teknik,

9 Kasım 2002: s5.

40. Kıylıoğlu N, Meydan N, Barutça S, Akyol A, Bölükbaşı O: Lambert Eaton Myasthenic Syndrome, case report. Journal of Neurological Sciences-Turkish. 19, 3: 2002.

41. Kıylıoğlu N, Akyol A, Bölükbaşı O, Kaya E: Karbamazepin ile klaritromisin etkileşimi, iki olguda karbamazepin kan düzeyinde yükselme. Epilepsi. 9, 1; 2003: 34-37.

42. Bölükbaşı O: Türkçe tıp eğitimi, eski ama gerçekleşmiş bir hayalin elbirliği ile yok edilişi. Hekimce Bakış. 13, 11: 2004: 46-48.

43. Bölükbaşı O: Kolesterol hakkında “gerçek yalanlar” ve bir “müşteri” olarak hasta.

Detay, 2, 2005.

44. Bölükbaşı O:  Nöropatik Ağrının Tarihi, Kısa Bir Bakış. Sendrom, 20, 2008.

45. Bölükbaşı O: Ağrı ve Sanat. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Ağrı Özel Sayısı, 2011.

46. Bölükbaşı O: Hipokrat'ın Felsefesi. Türk Nöroloji Dergisi, 3,  2012.

47. Bölükbaşı O: Galen'in Nörolojisi. Türk Nöroloji Dergisi.4, 2012.

48. Bölükbaşı O: Hekim ve muayenehanesi, beklenmedik bir hukuk zaferi..

Türk Nöroloji Dergisi.8, 2014.

ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞLERİ

1. Turkish Multipl Sclerosis Study Group (TUMSSG) İstanbul, Ankara, Trabzon, Turkey: Onset symptom and disability according to the age of onset in multipl sclerosis. The 11th European Congress of Multipl Sclerosis. Neuroimmunology Supp. 1 51, 1995.

2. Siva A, Kantarcı O, Togrul E, Senocak M, Dırıcan A, Saip S, Altintas A, Karaali F, Karantay F, Eraksoy M, Demir-Akman G, Karabudak R, Gürsoy Y, Sutlas N, Turan F, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Prognostic factors in Turkish MS patients. The12th European Congress of Multiple Sclerosis. European Journal of Neurology 3, Supp.4; 23, 1996.

3. Kutluk K, Gedizoğlu M, Çelebi M, Öztürk V, Bilgin R, Başoğlu M,…and Bölükbaşı O: The risk factors for hemorrhagic cerebrovascular events. 3rd World Congress  and 5th European Stroke Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 112, 1996.

4. Kırbaş D, Hanoğlu L, Baybaş S, Küçükoğlu H, Arpacı B, Özer B, Bahar S, Çoban O, Denktaş H, İnce B…and Bölükbaşı O: The risk factors for ischemic cerebrovascular events. 3rd World Congress  and 5th European Stroke Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 100, 1996.

5. Kayahan K, Topçuoğlu A, Duman T, Öztürk Ş, Akbostancı C, Mutluer N, Sarıbaş O,….and Bölükbaşı O: The risk factors for cerebrovascular events in patients under 40 years of age. 3rd World Congress  and 5th European Stroke Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 148, 1996.

6. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Clinical and electrophysiological and neuroradiological findings of five patients with traumatic syringomyelia. European Association of Neurosurgical Societies, Winter Meeting, Abstract Book, İstanbul, 66, 1998.

7. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Ulnar to median nerve in the palm (Riches Cannieu Anastomosis), a case report. European Association of Neurosurgical Societies, Winter Meeting, Abstract Book, 105, İstanbul, 1998.

8. Turgut M, Bolukbasi O, Akyol A,: Chemical sympathectomy in the relief of persistent sympathetic pain after carpal tunnel release. European Association of Neurosurgical Societies, Winter Meeting, Abstract Book, 43, İstanbul, 1998.

9. Turkish Headache Epidemiology Study Group: An epidemiological study of headache in Turkey, a nationwide survey. Neurology, 50, 4, supp.4; 1998: A225.

10. Bolukbasi O, Akyol A, Özmenoğlu M, Tekten T: Atenolol is effective in the prophylactic treatment of migraine. European Congress of Neurology, Journal of Neurology, 246, supp.1, 1999: 1/92.

11. Bolukbasi O, Turgut M: Neurology in the writings of Avicenna and the early Islamic beliefs. European Congress of Neurology, Journal of Neurology, 246, supp. 1, 1999: 1/109

12. Bolukbasi O, Yıldız R, Boz C, Özmenoğlu M: Prevalence of diabetes and diabetic neuropathy. Cross sectional population based study in Trabzon, Turkey.  European Neurological Society Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3.; III/79.

13. Bolukbasi O, Çullu E, Aslan G: Beneficial effects of fluoxetine treatment as an adjunct to neurorehabilitative efforts in children with spastic diplegia.  European Neurological Society Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3. : III/155.

14. Gemalmaz H, Bolukbasi O, Öge Ö: Venlafaxine may be effective in decreased libido. European Neurological Society Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3.: III/629.

15. Bolukbasi O, Gemalmaz A, Tuncer G: Etiology in axonal Guillain-Barre Syndrome. Progress of 6th. Mediterranean Medical Congress, 2000; 163.

16. Bolukbasi O, Gemalmaz A: Driving and epileptics, attitudes of  neurologists in Ege Region , Turkey. Progress of 6th. Mediterranean Medical Congress, 2000; 32.

17. Bölükbaşı O, Çullu E, Epözdemir Y: Different etiologies in winging scapula of nerve lesion type 1. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress.  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.

18. Bölükbaşı O, Çullu E, Aslan G: Fluoxetine in the management of the spastic child. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress.  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.

19. Çullu E, Bölükbaşı O, Şavk Ö: Outcome of proximal rectus femoris recession operation on patients with cerebral palsy. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress.  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.

20. Bölükbaşı O, Şavk Ö: Outcome of proximal rectus femoris recession operation on patients with cerebral palsy. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress.  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.

ULUSAL KONGRE TEBLİĞLERİ

1. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A: Brusellaya bağlı meningoensefalitte MR görünümü. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi,1993.

2. Budak F, Demirci A, Özmenoğlu M, Şener U, Bölükbaşı O: Migren-İnme-MRI. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi. 1993.

3. Budak F, Bölükbaşı O, Komsuoğlu S, Özmenoğlu M: Gecikmiş travmatik multipl intraserebral hematomlar. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi. 1993.

4. Özmenoğlu M, Budak F, Tanrıöver S, Velioğlu S, Bölükbaşı O: İnme sonrası psikiyatrik bozukluklar. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi. 1993.

5. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Budak F, Şener U: Hipokalemik periyodik paraliziler. II. Karadeniz Tıp Günleri. 1993.

6. Özmenoğlu M, Budak F, Bölükbaşı O, Komsuoğlu S, Demirci A: Geç postanoksik demiyelinizasyon olgusu. II. Karadeniz Tıp Günleri. 1993.

7. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Şener U: Dural sinus trombozunda MRI ve ve MRI anjiografik özellikler. II. Karadeniz Tıp Günleri. 1993.

8. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F: Şiddetli tetanozda intratekal immunglobulin kullanımı. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı s112, Adana, 1994.

9. Bölükbaşı O, Tanrıöver S, Özmenoğlu M, Budak F: İnsest ve nonepileptik nöbetler. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı s129, Adana, 1994.

10. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Ildız G: Serebral infarktı taklit eden bir herpes simpleks ensefaliti olgusu. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı s139, Adana, 1994.

11. Etit A, Bölükbaşı O: İnme sonrası depresyonun lezyon hacmi ile ilişkisi. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı s179, Adana, 1994.

12. Arseven O, Uzun Y, Sepkin C, Kalaycıoğlu A, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: 1985-1994 Yılları arasında Doğu Karadeniz’de tüberküloz ilaçlarına direnç sorunu. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s50, 1995.

13. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y: Neden otopsi yapmıyoruz. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s18, 1995.

14. Bölükbaşı O, Adanır M, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de Mutipl Skleroz. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s65, 1995.

15. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: Migren tedavisinde sumatriptan kullanımı.İki yıllık deneyim IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s66, 1995

16. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Dinç H, Velioğlu H: Vertebral arter tortuositesi ve oksipital nevralji.  IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s67, 1995.

17. Bölükbaşı O, Bülbül İ, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Velioğlu S: Doğu Karadeniz’de status epileptikus. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s68, 1995.

18. Bölükbaşı O, Adanır M, Özmenoğlu M : Epileptik nöbetle başvuran inme olguları. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s69, 1995.

19. Bölükbaşı O,  Özmenoğlu M, Adanır M: Isaac sendromlu bir olgu sunumu. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s71, 1995.

20. Bölükbaşı O,  Özmenoğlu M, Adanır M: İlk belirti olarak nöbet geçirme ile başvuran bir serebral abse olgusu. IV. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s64, 1995.

21. Bölükbaşı O, Adanır M, Özmenoğlu M: İskemik serebrovasküler olaylarda tanısal yöntemlerin tedavi ve prognoz üzerine olan etkileri. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s13, Nevşehir, 1995.

22. Bölükbaşı O, Kamacı R, Özmenoğlu M: Pediyatrik yaş grubu hipoksik iskemik ensefalopatisinde, beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelleri. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s39, Nevşehir, 1995.

23. Can G, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Torun P: Trabzon İl Merkezi’nde febril konvüzyon prevalansı. Trabzon Epilepsi Prevalans Çalışması ön sonuçları XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s39, Nevşehir, 1995.

24. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: Pediyatrik yaş grubunda antiepileptik ilaçların beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyelleri üzerine etkisi. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s39, Nevşehir, 1995.

25. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Velioğlu S,: Jactatio capitis nocturna XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s66, Nevşehir, 1995.

26. Bölükbaşı O, Kamacı R, Özmenoğlu M: Akut aksonal tip Guillain Barre sendromu. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s66, Nevşehir, 1995.

27. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Alioğlu Z,: Lityum entoksikasyonu ve nörolojik bulgular, bir vaka sunumu. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s82, Nevşehir

28. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Primer sinir sistemi lenfomasının ilk belirtisi olarak hiperpne XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s94, Nevşehir, 1995.

29. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Velioğlu S: Oksipital nevralji ve vertebral arter tortuositesi XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s94, Nevşehir, 1995

30. Fox J, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O,: Epilepsi cerrahisinde foramen ovale tekniği. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1;1, s107, Nevşehir, 1995.

31. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y, Özmenoğlu M: Karbonmonoksit intoksikasyonunda geç nörolojik sekel gelişimi. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri. Kongre Kitabı s15, 1995, Antalya.

32. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Komsuoğlu S: Diyabetiklerde periferik sinir çalışmalarının diyabet tipi ve polinöropati varlığı ile ilişkisi. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Özet Kitabı, 1996: 114.

33. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: DIDMOAD (Wolfram) sendromlu dört hastanın elektrofizyolojik incelemesi. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyoojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s115, İzmir, 1996.

34. Bölükbaşı O, Bahadır S, Özmenoğlu M, Alioğlu Z: Bir segmenter abdominal zoster parezisi olgusu. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyoojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s127, İzmir, 1996.

35. Bölükbaşı O, Velioğlu S, Özmenoğlu M: Auralı migren hastalarında görsel uyarılmış potansiyellerin tanı değeri. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s138, İzmir, 1996.

36. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O,: Temporal lob epilepsilerinde interiktal EEG bulguları. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kongre Kit. s154, İzmir, 1996.

37. Pekince A, Söylev E, Kuzeyli K, Aktürk F, Baykal S, Usul H, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Bilateral pozisyonel peroneal sinir injurisi ve foot drop olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Kongre Kitbı, s176, İzmir, 1996.

38. Bölükbaşı O, Gürpınar S: Elektronöromiyografi ve uyarılmış potansiyel çalışmalarının adli tıp pratiğinde kullanımı. II. Adli Bilimler Kongresi Kongre Kitabı s28, Bursa, 1996.

39. Çan G, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Beşer E, Torun P: Trabzon l Merkezi 0-6 yaş grubu çocuklarda epilepsi prevalansı. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s45, İstanbul, 1996.

40. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Mezuniyet öncesi nöroloji eğitimine ilişkin öneriler. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s71, İstanbul, 1996.

41. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Diyabetiklerde görsel ve işitsel uyarılmış potansiyel çalışmalarının diyabet tipi ve polinöropati varlığı ile ilişkisi. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s52, İstanbul, 1996.

42. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F: Diyabetiklerde sempatik deri yanıtlarının önemi. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s53, İstanbul, 1996.

43. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de hastane kaynaklı diyabetik nöropati prevalansı. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s53, İstanbul, 1996.

44. Bölükbaşı O, Çan G, , Özmenoğlu M: İnmeli hastalarda sosyodemografik özellikler ve olası risk faktörleri. XXXII. Ulusal Nöroloji Kongresi. Türk Nöroloji Dergisi 2, s85, İstanbul, 1996.

45. Alioğlu Z, Adanır M,  Bölükbaşı O: Bir sturge Weber Olgusu. V. Karadeniz Tıp Günleri Kongre Kitabı, s106, Trabzon, 1996.

46. Bölükbaşı O, Akbaş A, Boz C, Özmenoğlu M: İnme sonrası otonomik fonksiyonlar; sempatik deri yanıtları. Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 3,1, s1, Antalya, 1997.

47. Akbaş A,  Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Multipl sklerozda iskemik inme Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 3,1, s14, Antalya, 1997.

48. Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Akbaş A, Boz C:: İnmeli hastalarda karpal tünel sendromu. Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. Simpozyumu, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 3, 1; s14, 1997.

49. Bölükbaşı O, Alioğlu Z, Akbaş A, Özmenoğlu M: İdyopatik orbital inflamasyon. XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 48.

50. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Aksonal tip guillain barre olgularında tanı, fizyopatoloji, prognoz. XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 86.

51. Alioğlu Z, Arı N, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Mezensefalik hemorajiye bağlı baş tremoru. XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 81.

52. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Kitlesel polio aşılaması sonrası güçsüzlük. XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; 90.

53. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Arabik bilimciler ve erken dönem İslam kaynaklarının nörolojik sorunlara bakışı. . XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim ,1997; p5.42.

54. Bölükbaşı O, Akbaş A, Özmenoğlu M: Gebelikle ilişkili nörolojik sorunlarda etyoloji ve yardımcı tanı yöntemi bulguları.  . XXXIII. Ulusal Nöroloji Kongresi Özet Kitabı, Ekim 1997; p5.43.

55. Bölükbaşı O, Akyol A: İbni Sina’nın eserlerinde nörolojik bilimlerin yeri. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayısı, 4; 1998: 47.

56. Bölükbaşı O: Ağrılı nöropatilerde okskarbazepinin etkinlik ve tolerabilitesinin araştırılması. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayısı, 4; 1998: 34.

57. Boz C, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Velioğlu S Karpal tünel sendromu tanısında F dalgasının değeri .XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Özet Kitabı, Mayıs 1998, 34.

58. Bölükbaşı O, Akyol A, Özkök S, Katkıcı U, Özmenoğlu M: Adli olgulardaki periferik sinir lezyonlarında Etyoloji ve elektromiyografi bulguları, retrospektif bir inceleme. III. Adli Bilimler Kongresi, Özet Kitabı, p3, Kuşadası, 1998.

59. ölükbaşı O, Akyol A: Pearce’ın patlayan kafa sendromu, 3 olgu sunumu. IV. Uyku ve Bozuklukları Sempozyumu, Ankara, 1998.

60. Bölükbaşı O, Turgut M, Çullu E: Periferik sinir sistemi cerrahisinin başlangıcı, İbni Sina ve Gabriela Ferrara’nın katkıları. Türk Nöroşirurji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, Mayıs 1999; 151.

61. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Schuerman hastalığı, bir olgu sunumu. XXXV. Ulusal Nörolojisi Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı,c5, 1999; 105.

62. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Parkinson hastalığı tedavi sürecinde karşılaşılan davranış ve kinezi bozukluklarında olanzapin in etkinliği. XXXV. Ulusal Nörolojisi Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı,c5, 1999; 36.

63. Bölükbaşı O, Turan E: Köpekte nervus medianusun elektrofizyolojik parametrelerinin karpal tünel hacmini değiştiren pozisyonel değişikliklere cevabı. 1. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. s20, Bursa, 2000.

64. Bölükbaşı O, Erden H: Köpekte elektriksel uyarılmış göz kırpma refleksi 1. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. S54, Bursa, 2000.

65. Bölükbaşı O: Tıp ve nöroloji öğretiminde hukuk, Menderes Deneyimi. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, Antalya, 2001; 120.

66. Bölükbaşı O: 15.-17. Yüzyıl’a ait iki Türk tıp kitabında nörolojik bilgiler, İtaki’nin Anatomisi Teşrihi Ebdan ve Hızır’ın Müntehabı Şifa’sı. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, Antalya, 2001; 120.

67.Bölükbaşı O, Çullu E: Yürüme Bozuklukları Etyolojisinde Elektrofizyolojik Bulgular. Ulusal Pediyatrik Ortopedi Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2002, s34.

68. Çullu E, Günel B, Bölükbaşı O, Alpaslan B: Serebral palside medial hamstringlerin laterale transferi. Ulusal Pediyatrik Ortopedi Kongresi, Kongre Kitabı, Antalya, 2002.

69. Kıylıoğlu N, Meydan N, Akyol A, Bölükbaşı O: Lambert  Eaton miyastenik sendrom, olgu sunumu. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, s192, Trabzon, 2002.

70. Bölükbaşı O, Turan E: Köpek periferik sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi ve verilerin klasik diseksiyonla sağlanan nöroanatomik gözlemlerle karşılaştırılması. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, 2002.

71. Turan E Bölükbaşı O,: Köpek karpal tünel bölgesinin tomografik ve elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi, deneysel fokal nöropati çalışmaları için bir model olabilir mi ? 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, s143, Trabzon, 2002.

72. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş M: Ksilazin, ketamin ve fentanil gibi anestezik maddelerin rat elektrodiyagnostik değişkenlerine etkisi. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, s143, Trabzon, 2002.

73. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş B: Hiperkalseminin köpek periferik sinir iletim değişikliklerine etkisi p102,  Eskişehir, 2002.

74. Turan E, Bölükbaşı O,: Köpekte karpal tünelin tomografik ve elektrofizyolojik parametrelerinin incelenmesi. 1. Ulusal Sinirbilim Kongresi Özet Kitabı, s11,  Eskişehir, 2002.

75. Ulutaş B, Bölükbaşı O, Turan E, Sarıerler M: Farklı anestezik maddelerin sıçan elektrodiyagnostik değişkenlerine etkisi. 1. Ulusal Sinirbilim Kongresi Özet Kitabı, p85,  Eskişehir, 2002.

76. Bolukbasi O, Turan E: Electrophysiological evaluation of the dog; normal values of nerve conduction and some reflex studies. 2rd National Congress of Neuroscience, Bursa,  Neuroanatomy 2, Suppl. 1; 2003: 9.

77. Bolukbasi O, Bicerol B The effects of extremity position on electrophysiological and ultrasonographic parameters: 4rd National Congress of Neuroscience. Bursa,  Neuroanatomy 2, Suppl. 1; 2003: 11.oğlu N,

78. Akyol A, Guney E, Kıylıoğlu N, Bolukbasi O, Biçerol B: Aydın Bölgesi’nde tip II diabetes mellitus ve perifral nöropati, hastane temelli, prospektif epidemiyolojik çalışma. 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.

79. Turan E, Bolukbasi O, Omeoglu A: The effect of the tarsal joint positions on the tibial nerve motor action potential latency in dog: electrophysiological and anatomical studies. 3rd National Congress of Neuroscience, Denizli, Abstract Book, s37, 2004.

80. Bolukbasi O: Oxcarbazepine offers a superior pain relief to gabapentin in the treatment of painful diabetic neuropathy. 3rd National Congress of Neuroscience, Denizli, Abstract Book, s37, 2004.

81. Bolukbasi O  Aydın A, Açıkel Ü: Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Epileptik Nöbetler, İleriye Dönük Bir İzlem Çalışması. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Antalya 2013.

82. Bolukbasi O  Bölükbaşı N: Tatlı Ağız Sendromu Tedavisinde Alfa Lipoik asit.  29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Antalya 2013.

83. Bolukbasi O, Bolukbasi N: The hospital based prevalence of multipl sclerosis in a general out-patient neurology clinic, Denizli, Turkiye. İstanbul MS Days, 2014.

84. Bolukbasi O, Bolukbasi N: Acute isolated optic neuritis is underdiagnosed. İstanbul MS Days, 2014.

ALAN ARAŞTIRMASI

Türk Başağrısı Epidemiyolojisi Çalışma Grubu.

Türkiye Başağrısı Epidemiyolojisi, PIAR, Headache Screening Survey, Turkey, Sept. 1997

TELİF KİTAPLARI

Okan Bölükbaşı: Polinöropatiler ve Güncel Tedavileri, Nörolog Olmayan Hekimler için Öneriler.  Deniz Matbaası, Aydın, 2001.

Boz C, Terzi M, Bölükbaşı O: Hastalar için Soru ve Yanıtlarla Multipl Skleroz, Trabzon, 2014.

 ÇEVİRİ

Bölükbaşı O: Merrit’in Nöroloji El Kitabı, medulla spinalis hastalıkları ve  kas hastalıkları bölümleri, Güneş, Ankara, 2002.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Yabancı Dil

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça

Kurum Üyelikleri

Türk Nöroloji Derneği

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği

Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği

Avrupa Nöroloji Birlikleri Federasyonu (EFNS)

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (IASP) Nöropatik Ağrı Araştırma Grubu (NeuSIG)

Uzmanlık & İlgi Alanları

Periferal nöroloji ve klinik nörofizyoloji

Nöroanatomi

Tıp ve nöroloji tarihi

Ağrı

Adli nöroloji