Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Çocuk Cerrahisi

Yaklaşımımız

Çocuk cerrahi kimdir?

Ülkemizde çocuk cerrahisi eğitimi alan bir Çocuk Cerrahı kabaca yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar, beyin cerrahisi, ortopedi ve kalp-damar cerrahisi ilgi alanları dışında kalan hemen her sistemde çocukluk çağında ortaya çıkan cerrahi sorunların tedavisi ile uğraşan kişidir. Bunların dışında, özellikle yenidoğan döneminde olmak üzere özellikle gastrointestinal ve solunum sistemini ilgilendiren doğumsal (konjenital) anormallikler çoğu zaman Çocuk Cerrahisinin ilgi alanı içindedir.

Çocuk Cerrahı olabilmek için, 6 yıllık tıp eğitiminden sonra ihtisas veren merkeze göre değişebilen 5-6 yıllık süre ile, "çocuk cerrahisi ihtisası" veren üniversite hastanelerinde veya eğitim araştırma hastanelerinde asistanlık dönemi gerekir. Bu sürenin sonunda aynı bölümde yapılan bir sınav ile Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi elde edilir.

Çocuklar, küçültülmüş erişkin değildir.

Çocukları ilgilendiren bazı hastalıklar erişkinlerde hiç görülmez, ya da erişkinlerdekine benzer şekilde görülen hastalıklarda tedavi yaklaşımları erişkinlerinkinden çok daha farklı olabilir. Çocuk bedeninin anatomisi, fizyolojisi, metabolizması erişkinden tümü ile farklı olduğundan cerrahi uygulanacak çocuğun, tamamen çocuk cerrahisi üzerine eğitim almış hekimlerce değerlendirilmesi çok önemli bir noktadır. Çocuklar çoğu zaman şikayetlerini tam olarak ifade edemez, doktorun sorularına yeterli cevap veremez ve muayene sırasında sabırlı ve uyumlu davranamaz.

Çocuk cerrahları, sadece çocuklarla uğraştığından, çocukları anlamaya, ifade edemedikleri tıbbi sorunu ortaya çıkarmaya ve en önemlisi çocuğa gerekli sabrı göstermeye alışık kişilerdir. Çocuk cerrahları kıyafetlerinden tavırlarına kadar, genellikle doktordan korkan çocuğu rahatlatmaya azami özeni gösterir.

Çocuk Cerrahisi tarafından cerrahi tedavisi yapılan başlıca sorunlar ve uğraşı alanları şunlardır:

Anne karnında tanımlanan anormallikler (Solunum sistemi, böbrekler ve mesane ile ilgili sorunlar, diyafragma hernisi, karın duvarı anormallikleri, yemek borusu/bağırsak atrezileri bazı doğumsal tümörler v.b.)

 1. Yenidoğan ve bebeklik dönemi sorunları: Yenidoğan döneminde (0-28 gün) saptanan doğumsal anormallikler
 • Solunum sistemi ve akciğer anomalileri
 • Yemek borusu anomalileri
 • Mide ve bağırsak sistemi anomalileri
 • Karaciğer ve safra yolları anomalileri
 • Böbrekler, idrar yolları ve mesane anomalileri
 • Karın duvarı oluşum anomalileri
 • Doğumsal tümörler
 1. Bebeklik döneminde (2-24 ay) saptanan sorunlar:
 • Doğumsal anomaliler (solunum sistemi, mide-bağırsak sistemi, üreme ve idrar yolları)
 • Bağırsak kanamaları
  • İnvajinasyon (bağırsakların içiçe geçmesi- düğümlenmesi)
  • Meckel divertikülü
 • Pilor stenozu (mide çıkımı) darlığı
 • Safra yolu tıkanıklıkları
 1. Her yaşta sık rastlanan sorunlar:
 • Cerrahi sorunlar
  • Kasık fıtığı (inguinal herni)
  • Hidrosel
  • İnmemiş testis (kriptorşidizm)
  • Göbek fıtığı (umblikal herni)
  • Apandisit
  • Bağırsak tıkanıklıkları
  • Solunum ya da mide-bağırsak sistemine kaçan yabancı cisimler
 • Cerrahi olmayan sorunlar
  • Kabızlık, makatta yırtık (anal fissür) 
  • Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları
  • Dışkı ve idrar kaçırma sorunları (enkoprezis, enürezis)
  • Yineleyen karın ağrıları
  • Kusma
 1. Özellikli sorunlar
 • Yemek borusu ile ilgili sorunlar
  • Mide reflüsü (gastro-özofageal reflü)
  • Yemek borusu yanıkları ve darlıkları (koroziv özofajit)
  • Yutma güçlükleri (özofageal web, akalzya)
 • Mide-bağırsak sistemi ile ilgili sorunlar
 • Mide çıkışı darlıkları (infantil hipertrofik pilor stenozu)
 • İnce ve kalın bağırsak tıkanıklıkları (intestinal obstrüksiyon)
  • Hirschsprung hastalığı (konjenital agangliyonik megakolon)
  • Anüs yokluğu (anal atrezi)
 • Karaciğer ve safra yolları ile ilgili sorunlar
  • Karaciğer kistleri (basit kistler, kisthidatik)
  • Doğumsal safra yolları anormallikleri (koledok kisti)
  • Pankreas anormallikleri
  • Safra kesesi taşı (Kolelityazis)
 • Böbrek ve idrar yolları ile ilgili sorunlar
  • Böbrek çıkımı darlığı (üretero-pelvik darlık, UPD)
  • Böbrek reflüsü (veziko-üreteral reflü, VUR)
  • İdrar yollarında darlık (Üreterovezikal darlık (UVD), posterior üretral valv (PUV))
  • Taş hastalığı (Ürolityazis, Nefrolityazis)
  • İdrar deliğinin normal yerinde olmaması (peygamber sünnetli olmak, hipospadyas, epispadyas)
  • Mesane ön yüzünün olmaması (Ekstrofi vezika)
  • Cinsel farklılaşma bozuklukları (çift cinsiyetli olma, ambigus genitale)
 • Kız çocuklarına özgü sorunlar
 • Yumurtalık kistleri, yumurtalık dönmesi (over kistleri, over torsiyonu)
 • Rahim ya da vajenin olmaması ya da tıkalı olması
 • Kızlık zarının kapalı olması (imperfore himen)
 • Dış genital organlarda yapışıklık (labial sineşi, labial füzyon)
 • Çocukluk çağı tümörleri
  • Böbrek ve böbreküstü bezi tümörleri (Wilm’s tümörü, Nöroblastom)
  • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastom, hepatosellüler karsinom)
  • Lenf bezi tümörleri (Lösemi ve lenfomalar)
  • Kas dokusu tümörleri (rabdomyosarkom), yumuşak doku tümörleri
  • Salgı bezleri (endokrin) sistemi tümörleri (tiroid, pankreas, böbreküstü bezi cerrahi hastalıkları)
  • Testis (erkeklerde yumurta) ve over (kızlarda yumurtalık) tümörleri
  • Karın ve göğüs duvarı anormallikleri
  • Doğuştan karın kasları yokluğu (Prune Belly sendromu)
  • Göğüs duvarının içe çökük olması (kunduracı göğsü, pektus ekskavatum)
  • Göğüs duvarının dışa doğru çıkıntılı olması (güvercin göğsü, pektus karinatum)
 • Diğer sorunlar
  • Damarlar ve lenf sistemi ile ilgili sorunlar (hemanjiom ve lenfanjiomlar)
  • Boyunda eğrilik (tortikollis)
  • Yabancı cisim yutma (yemek borusunda, mide veya barsaklarda yabancı cisim)
  • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması (trakea veya bronşlarda yabancı cisimler)
 1. Çocukluk çağı travmaları
 • Yanıklar
 • Düşmeler
 • Kazalar,
 • Künt ya da delici travmalar
 1.  Genel işlemler
 • Sünnet
 • Hipospadias (distal ve proksimal tipleri)
 • Penisin yapısal bozuklukları
  • Ventral kurvatür (penisin öne doğru eğri olması)
  • Lateral kurvatür (penisin sola veya sağa doğru eğri olması)
  • Penil rotasyon (penisin sola veya sağa doğru dönük olması)
 • Endoskopiler
  • Yemek borusu endoskopisi (özofagoskopi)
  • Rektum endoskopisi (rektoskopi)
  • İdrar yolları endoskopisi (üretroskopi ve sistoskopi)
  • Laparoskopik cerrahi
   • Laparoskopik apandektomi
   • Laparoskopik kolesistektomi
   • Laparoskopik testis araştırılması
   • Laparaskopik invaginasyon tedavisi
   • Laparoskopik Nissen Funduplikasyonu
   • Laparoskopik splenektomi
   • Laparoskopik over torsiyonu ve kitlelerine yaklaşım
   • Laparoskopik organ biyopsileri

Bölüm Doktorlarımız

Dilatı Frenilimu (Ankiloglossi, Dil Bağı)
Dilatı Frenilimu (Ankiloglossi, Dil Bağı)

Dilaltı bağı (Ankiloglossi), dilin gelişim bozukluklarından biridir ve bu duruma dilin hareket oranını önemli derecede kısıtlayan genioglossus kas ve/veya anormal kısa bir frenulum sebep olur.

Devamı

Çocuklarda Akut Karın Ağrısı: Akut ve Perfore Apendisit
Çocuklarda Akut Karın Ağrısı: Akut ve Perfore Apendisit

Akut karın ağrısı acile sık başvuru nedenlerinden biridir. İki yaş ve üzerindeki çocuklarda üç günden kısa süreli karın ağrısı yakınmasıyla hastaneye başvuru akut karın ağrısı olarak değerlendirilmektedir.

Devamı

Labial Füzyon Açılması (Vaginal Yapışıklık)
Labial Füzyon Açılması (Vaginal Yapışıklık)

Labiyal füzyon kız çocukların vaginasında küçük dudaklar olarak tanımlanan ve iki yanda bulunan yapıların birbirlerine yapışmasıdır.

Devamı

Çocuklarda Penis Eğrilikleri Hakkında Merak Edilenler
Çocuklarda Penis Eğrilikleri Hakkında Merak Edilenler

Çocukluk çağındaki penis eğrilikleri (kurvatürler) doğumsaldır. Anne karnında penis gelişimindeki anormallikten ortaya çıkar. Görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 2’dir.

Devamı

Hipospadias Nedir?
Hipospadias Nedir?

Hipospadias, çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır.

Devamı

Hidrosel ve Kordon Kisti
Hidrosel ve Kordon Kisti

Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında, erkek çocuklarda testis denilen yumurtalıklar ilk önce böbreklerin üst kutbunda oluşmaya ve gelişmeye başlar, sonra karın içinde göç ederek, kasık kanalından geçer ve skrotum adı verilen torbalara iner.

Devamı

Çocuklarda Kasık Fıtığı Operasyonu
Çocuklarda Kasık Fıtığı Operasyonu

Çocuk Cerrahisi uygulamasında en sık yapılan ameliyatlardan birisi kasık fıtığıdır.

Devamı

Genel Anestezi ile Sünnet
Genel Anestezi ile Sünnet

Sünnet, öncelikle dünyanın belirli bölgelerinde dini ve kültürel inançlar sebebiyle yapılırken bazen de tıbbi amaçlarla belirli endikasyonlarda ya da tıbben yararlı olduğu düşünülerek yapılmaktadır.

Devamı

Büyük Çocuklarda Sünnet
Büyük Çocuklarda Sünnet

Cerrahi anlamda sünnet, glans penisi (penis başını) saran prepisyum ya da sünnet derisi denen içi mukoza kaplı deri parçasının kesilerek çıkarılması ve bu kesme sonucunda açıkta kalan deri ve mukozanın emilebilen dikişlerle tekrar dikilmesi demektir.

Devamı

Yenidoğan Sünnetinin Avantajları
Yenidoğan Sünnetinin Avantajları

Yenidoğan döneminde sünnet yapılması ile ilgili olarak farklı görüşler olmakla birlikte, hipospadias, epispadias, penis eğrilikleri ve rotasyonları gibi yapısal bozukluklar olmadıktan sonra doğumdan sonraki ilk 24 saat dahil olmak üzere ilk 3 aylık döneme kadar yenidoğan sünneti yapılabilir.

Devamı

Yenidoğan Testis Torsiyonuna Dikkat!
Yenidoğan Testis Torsiyonuna Dikkat!

Testisler anne karnında gelişirken böbrek bölgesinde oluşur. Testisin damar ve sinirleri böbrek bölgesinden gelir. Yani uzun bir sap ile aşağıya iner. Bu yerleşme tam anlamıyla olmayabilir. Herhangi bir yerde takılı kalır.

Devamı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Coşkuyla Kutladık / 2018