Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Çocuk Cerrahisi

Yaklaşımımız

Çocuk Cerrahisi, doğumu takip eden günlerden başlayarak 16 yaşına varıncaya değin, çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen anabilim dalıdır. Çocuk Cerrahisi bölümümüz; çocukların cerrahi ve ürolojik sorunlarının tanı ve tedavisi ile yakından ilgilenmektedir. Çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış yeni doğan anomalilerinin düzeltilmesi ve takibi ile ameliyatlarında hastanemizin uzman doktorları görev almakta ve çocukların fiziksel tedavileri sırasında psikolojilerini de göz ardı etmeden süreci multidisipliner bir yaklaşımla sürdürmektedirler.

Bölümümüzde verdiğimiz hizmetler nelerdir?

 • Özofagus atrezisi (yemek borusunun tıkalı olması), duodenal-jejunal ve ileal atreziler (ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması), anal atrezi (anüsün tıkalı olması), ectopia kordis (kalbin vücud dışında olması), omfalosel ve gastroşizis (bağırsakların bir kısmı veya tamamının vücud dışında olması), mesane ekstrofisi (mesanenin vücud dışında olması), hirschsprung hastalığı (dışkılayamama ile giden doğumsal bir hastalık)
 • Doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, ağızdan köpük gelmesi, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma
 • Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar (inguinal, umbilikal ve ventral herniler)
 • Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması (inmemiş testis)
 • Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler (hidrosel)
 • Torbada ağrılı, kızarık şişlik (akut skrotum ve testis torsiyonu)
 • İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma (hipospadias ve epispadias)
 • Sünnet derisinin yapışık olması (fimozis)
 • Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik bileşke darlığı vb) veya taşlar
 • Göğüs kafesinde doğumsal şekil bozuklukları (pectus carinatum ve excavatum)
 • Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran zarlardaki doğumsal anomaliler (diyafram hernileri)
 • Boyunda eğrilik (torticollis)
 • Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler (tiroglossal kist ve branchiel kist ve fistüller)ve tiroid hastalıkları
 • Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler
 • Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi ve kötü huylu tümörleri
 • Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar ve bağırsak düğümlenmeleri
 • Araç içi veya dışı trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler
Yenidoğan Testis Torsiyonuna Dikkat!
Yenidoğan Testis Torsiyonuna Dikkat!

Testisler anne karnında gelişirken böbrek bölgesinde oluşur. Testisin damar ve sinirleri böbrek bölgesinden gelir. Yani uzun bir sap ile aşağıya iner. Bu yerleşme tam anlamıyla olmayabilir. Herhangi bir yerde takılı kalır.

Devamı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Coşkuyla Kutladık / 2018